Akumulátory a ich správne nabíjanie

Akumulátory a ich správne nabíjanie

Odporúčame

NABÍJAČKY A DIAGNOSTICKÉ STANICE IPC-1 A IPC-1L

Kombinácia nabíjačky a diagnostickej stanice s aktívnou starostlivosťou o NiMH akumulátory so štyrmi programami (nabíjanie, vybíjanie, obnovenie, formovanie), ktoré môžete nastaviť pre každú zo štyroch nabíjacích šácht zvlášť. Nastavenie a ovládanie vykonáte jednoducho pomocou troch tlačidiel. Vďaka meraniu kapacity a porovnávaciemu meraniu nie je problém rozpoznať alebo vyradiť slabé akumulátory. Batérie alebo články, ktoré už vykazujú pamäťový efekt, získajú pomocou funkcie formovanie opäť plnú kapacitu. Variant IPC-1 sa líši od varianty IPC-1L hodnotou maximálneho nabíjacieho prúdu, a teda aj dobou nabíjania. Súčasťou dodávky IPC-1 je rozsiahle príslušenstvo a 8 kusov akumulátorov AA.

Viac tu >>

KOMPAKTNÉ NABÍJAČKY BC-300 A BC-500

KOMPAKTNÉ NABÍJAČKY BC-300 A BC-500

Kompaktná, procesorom riadená nabíjačka pre NiMH akumulátory s inteligentnou kontrolou jednotlivých šácht a prehľadným displejom. Akumulátory sa nabíjajú rýchlo, šetrne a absolútne bezpečne. Je možné nabíjať súčasne akumulátory, ktoré pochádzajú od rôznych výrobcov a vyznačujú sa rôznou kapacitou. Pritom stačí krátky pohľad na prehľadný displej a ste informovaní o postupe nabíjania a o napätí jednotlivých akumulátorov. Typ BC-500 má vyšší nabíjací prúd a oproti BC-300 má navyše funkciu vybíjania a test kapacity akumulátorov.

Viac tu >>

NABÍJAČKY AKUMULÁTOROV UCT 50-5 A UCT 100-6

Nová generácia Hi-Tech nabíjačiek akumulátorov s testerom. Tento univerzálny model nabíja NiCd, NiMH, Li-Ion, Li-Po a olovené akumulátory. Nabíja akumulátory pre modelárstvo, olovené akumulátory do poplašných zariadení a všetky druhy tužkových batérií. Pohodlná fóliová klávesnica a prehľadný dvojriadkový displej umožňujú ľahkú a rýchlu obsluhu. Má dva USB výstupy, súčasťou dodávky je SW pre archiváciu dát. Maximálny nabíjací prúd je 5 A. Nabíjačka sa dodáva v dvoch variantách. UCT50-5 má výkon 50 W, UCT 100-6 má výkon 100 W.

Viac tu >>

V našich domácnostiach a na pracoviskách stále pribúdajú prístroje a nástroje, ktoré pre svoju prevádzku nutne potrebujú dodávať toľko potrebnú energiu z batérií. Doba jednorazových zdrojov je už našťastie prekonaná, a preto je veľmi populárne využívanie nabíjacích akumulátorov. Akumulátory, ktorých cena je v porovnaní s jednorazovými batériami vyššia, vyžadujú špecifické zaobchádzanie pre dosiahnutie dlhej životnosti a udržania vysokého výkonu. Správna starostlivosť sa však majiteľovi určite oplatí. Tento článok by mal poskytnúť ucelený prehľad o súčasnom stave nabíjacej techniky, o spôsoboch nabíjania a objasniť správne zaobchádzanie s akumulátormi.

Akumulátory s alkalickým elektrolytom tvoria druhú najpočetnejšiu skupinu akumulátorov po akumulátoroch olovených. Elektrolyt je roztok hydroxidu draselného, ktorý môže byť doplnený ďalšou prísadou. Podľa materiálu aktívnych elektród rozoznávame články nikel-kadmiové (NiCd), nikel-železné (NiFe), nikel-metalhydridové (NiMH), lítiové (iónové, polymérové), striebro-zinkové (AgZn) a ďalšie. V súčasnosti sú najrozšírenejšie NiMH a lítiové akumulátory.

Nikel-metalhydridové akumulátory (NiMH)

Patrí do kategórie akumulátorov moderných konštrukcií. Aktívnym materiálom zápornej elektródy sú zliatiny kovov (TiFe, ZnMn2, LaNi5, apod.), ktoré sú pri nabíjaní článku schopné vytvárať hybridy, teda viazať na seba vodík. Vodík, vznikajúci pri nabíjaní, sa viaže na kov, a tým v článku vznikne malý pretlak plynu. Merná kapacita NiMH článku v tesnom valcovom puzdre je až 300 Wh/dm3 a 100 Wh/kg.

Životnosť akumulátorov dosahuje okolo 500 cyklov pri prevádzkovaní vo vhodných podmienkach. Ale vhodné podmienky nie sú pre nás v praxi väčšinou dosiahnuteľné. Vezmite si napríklad batériu vybíjanú v teplotných snímačoch meteorologických staníc. V zimnom období je rozsah teploty bežne hlboko pod nulou a v letných mesiacoch tu naopak dosahujeme vysokých kladných hodnôt. V týchto podmienkach sa môže skutočná životnosť znížiť aj na menej ako 50 cyklov.

Teplota je dôležitým faktorom aj pri nabíjaní, pretože ovplyvňuje množstvo energie, ktorú je článok schopný pojať. Ideálna nabíjacia teplota by sa mala pohybovať v rozmedzí 10-30 °C. Pri okolitej teplote okolo nuly nedochádza v článku k chemickým reakciám pohlcujúcim voľné plyny a môže dôjsť k deštruktívnej fáze. Taktiež nabíjanie nad 40 °C je už veľmi neefektívne, článok už nie je schopný akumulovať elektrickú energiu.

Pri vlastnom nabíjaní je ďalej dôležité, aby nabíjací prúd nepresiahol maximálnu povolenú hodnotu udávanú výrobcom konkrétneho článku a doba nabíjania nepresiahla povolenú dobu pre daný nabíjací prúd. Tieto parametre zvyčajne za nás "postráži" kvalitnejšia nabíjačka. V praxi sa môžeme stretnúť s nasledujúcimi pojmami. Kapacita akumulátora (Ah) je veličina, ktorá nám určuje vydaný elektrický náboj odobraný z akumulátora. Ide o značne premennú veličinou, ktorá je závislá na teplote, veku a stavu akumulátora. Údaj udávaný výrobcom je minimálne zaručená kapacita za daných prevádzkových a vybíjacích podmienok.

Menovité napätie spravidla predstavuje zaokrúhlenú strednú hodnotu vybíjacieho napätia článku. Pre NiMH článok je 1,2 V. Skutočné napätie je dané mnohými faktormi a je to parameter, ktorý sa mení v priebehu nabíjania a vybíjania. Hlavnými faktormi sú stav nabitia a aktuálna teplota.

Ak je článok nabíjaný malým prúdom po dobu napr. 10 hodín a pred začiatkom nabíjacieho procesu nebol úplne vybitý, môže sa dostaviť tzv. pamäťový efekt. Taký článok, hoci je plne nabitý, pri záťaži zlyhá. Príčinou sú usadeniny kovových kryštálov na zápornej elektróde. Znižuje sa kapacita, vnútorný odpor narastá a článok pri záťaži neudrží napätie. Akumulátor je so záťažou funkčný len pár minút. Pre záchranu článku ho musíme najprv úplne vybiť, najlepšie pomocou riadenej nabíjačky, potom ho opakovaným vybíjaním a nabíjaním môžeme regenerovať.

Ideálnou prevenciou pred pamäťovým efektom je teda občasné úplné vybitie, prípadne občasné dobíjanie vyšším prúdom za použitia inteligentnej nabíjačky.

Samovybíjanie je ďalšia menej príjemná vlastnosť akumulátorov. Vplyvom skladovania dochádza postupne k znižovaniu náboja, ktorý je akumulátor pri následnom vybíjaní schopný dodať do záťaže. Pri vybíjaní NiMH článkov dochádza ku vzniku kryštálov v elektrolyte. Pri samovoľnom vybíjaní, kedy tento proces trvá dlhší čas, môžu vzniknúť väčšie kryštály, ktoré sa už pri opätovnom nabíjaní nestačia rozpustiť a dôsledkom toho článok stráca kapacitu. Aby sme predišli tomuto javu, skladujeme akumulátory vo vybitom stave, prípadne v stave udržiavacieho nabíjania. Skladovanie pri izbovej teplote po dobu troch mesiacov už znamená pokles kapacity o 20 až 25 %. Pri teplote 30 °C už pokles dosahuje 40 %.

Ideálnym stavom pre nabitú batériu nie je vybratie z nabíjačky a skladovanie v šuplíku, kde dochádza k postupnému samovybíjaniu, ale tzv. udržiavacie nabíjanie. V režime udržiavacieho nabíjania je článok neustále napájaný 1/40 až 1/20 nabíjacieho prúdu. Tým kompenzujeme samovoľné vybíjanie a udržiavame akumulátor stále plne nabitý. Udržiavacím napájaním môžeme taktiež zmazať rozdiely z nabíjania rozdielnymi prúdmi. Kedy teda ukončiť nabíjanie? Ideálne je, ak naša nabíjačka sama rozpozná, že batéria je už nabitá a automaticky prepne do stavu udržiavacieho nabíjania. Najrozšírenejšou metódou ukončenia nabíjania je sledovanie zápornej zmeny napätia, v literatúre nazývanú delta U. Pri nabíjaní akumulátora sledujeme maximálnu hodnotu napätia na akumulátore. Akonáhle dôjde k poklesu maximálneho napätia na akumulátore o vopred zvolenú hodnotu, zahájime proces udržiavacieho nabíjania. Táto vopred zvolená hodnota NiMH článku je 5 mV.

Úplné vybitie NiMH akumulátora môže nastať pri dlhodobom skladovaní akumulátora bez pravidelného dobíjania, pri skladovaní akumulátora bez elektrolytu alebo pri nekontrolovanom úplnom vybití do záťaže. Pri krátkodobo vybitom článku s elektrolytom je možné obnoviť náboj štandardným nabíjacím prúdom 0,1 až 0,2 Ca (táto hodnota sa udáva v ampéroch a číselne zodpovedá menovitej kapacite akumulátora v ampér hodinách).

Po nabití môžeme odporučiť nasledujúce vybitie na konečné napätie článkov 1,0 V na článok, a opätovné štandardné nabitie. U dlhodobo vybitých článkov môže nastať degradácia elektrolytu a následné znehodnotenie.

Lítiové akumulátory

Začali sa rozmáhať s rozvojom mobilných telefónov. Konštrukcia článku využíva kovového lítia ako zápornej elektródy, kladnú tvorí roztok SO2. Pri opakovanom a nesprávnom nabíjaní článku môže dôjsť k zmenám kryštalickej štruktúry lítia. Ostré okraje kryštálov lítia prenikajú materiálom separátorov elektród a môžu spôsobiť miestny skrat článku sprevádzaný nárastom teploty. Bod topenia lítia je veľmi nízky (okolo 180 °C), takže v dôsledku skratu prejde lítium do tekutého stavu, v ktorom je prudko reaktívny a dôjde k výbuchu článku.

Z dôvodu nebezpečenstva lítiových článkov výrobcovia vyvinuli lítium-iónové akumulátory. Na zápornej elektróde začali používať oxid kobaltitolithný. Kladná elektróda sa začala vyrávať uhlíková. Menovité napätie článku je 3,6 V. Vzhľadom k tomu, že je potrebné články chrániť pred vznikom nadmernej teploty, je každý článok (alebo celá batéria) vybavený elektronickým spínačom, ktorý je schopný prerušiť prívod k článku v situácii, kedy by mohla byť jeho činnosť poškodená. Ochranné obvody často strážia nadprúd, podpätie a prepätie.

Výber vhodnej nabíjačky

Z popísaných vlastností jednotlivých typov akumulátorov je zrejmé, ako výrazne môže správne vybraná a dostatočne kvalitná nabíjačka prispieť k zvýšeniu životnosti článkov a k ich efektívnemu využívaniu v najrôznejších prístrojoch a nástrojoch.

Najprv by sme mali zvážiť, či potrebujeme nabíjačku univerzálnu pre viac typov akumulátorov, alebo dáme prednosť väčšiemu počtu jednoúčelových modelov. Ďalej je potrebné si uvedomiť, že rýchlosť nabíjania je priamo úmerná kapacite nabíjaných akumulátorov. Preto musíme vyberať nabíjačku tak, aby nabíjacia doba nebola príliš dlhá. V dnešnej dobe je štandardom kapacita batérií okolo 2500 mAh. Ak si kúpime nabíjačku, ktorá dobíja tieto batérie dlhšie ako 8 hodín, môže nám to značne znepríjemniť život.

Ďalšou požiadavkou môže byť napájanie z autozásuvky alebo iného jednosmerného zdroja. Pre vonkajšie použitie volíme len modely, ktoré sú na to určené. V každom prípade by sme mali voliť nabíjačku riadenú mikroprocesorom, ktorá nabíja každý článok zvlášť a po jeho dobití sa prepne do udržiavacieho nabíjania, aby batérie neboli zbytočne prebíjané.

Obj.č.: 200520
Lítiová gombíková nabíjačka Voltcraft
 • Pre všetky bežne dostupné veľkosti gombíkových článkov
Lítiová gombíková nabíjačka Voltcraft
3.25
 
16,63
Cena vrátane DPH
Skladom
Obj.č.: 202016
Nabíjačka na okrúhle akumulátory VOLTCRAFT Charge Manager CM2016
 • Sensittive Peak, Delta T ako aj Minus Delta U vypínanie
 • 5 rôznych programov starostlivosti o akumulátory
 • Až 2 A nabíjací prúd na každú šachtu
 • Aj pre Ni-Zn akumulátory
Nabíjačka na okrúhle akumulátory VOLTCRAFT Charge Manager CM2016
 • Zľava -5,1%
 • Doprava zadarmo
4.70833
-5,1 % | 110,74
105,09
Cena vrátane DPH
Skladom
Obj.č.: 202600
9 V nabíjačka Voltcraft, univerzálna P600-LCD
 • 5 V USB výstup
 • LC-displej
 • Pre micro, mignon, baby, mono a 9 V blok
9 V nabíjačka Voltcraft, univerzálna P600-LCD
 • Zľava -4,7%
4.09091
-4,7 % | 38,48
36,69
Cena vrátane DPH
Skladom
Pre komfortnejšie prehliadanie nášho eshopu používame cookies. Prechádzaním webu súhlasíte s ich používaním.

Conrad Electronic