Eaton Corporation je diverzifikovaná spoločnosť pre správu napájania. S energeticky účinnými riešeniami podporujeme našich zákazníkov v efektívnejšom, bezpečnejšom, účinnejšom a udržateľnejšom riadení elektrickej, hydraulickej a mechanickej energie. V spoločnosti Eaton sme odhodlaní zlepšovať kvalitu života a chrániť životné prostredie pomocou našich technológií a služieb energetického manažmentu.