Systém "plug and work" pri elektrických pohonoch - Simplified Motion Series od firmy Festo s digitálnymi vstupmi a výstupmi a IO-Link®

Konštrukčný rad elektrických pohonov Simplified Motion Series predstavuje integrované riešenie pohonov pre jednoduché úlohy spojené s pohybom, ktoré umožňuje prevádzku bez akéhokoľvek softvéru podľa princípu "plug and work": Priamo na pohonu je možné nastaviť parametre ako je rýchlosť vjazdu a výjazdu, sila pri stláčaní a upínaní, voľba referencií pre koncové polohy, dráha tlmenia a ručná prevádzka.

Produkty Festo sú dostupné len pre firemných zákazníkov a po prihlásení. Prihláste sa alebo zaregistrujte ako firemný zákazník tu »

 

Intuitívne uvedenie do prevádzky

Konfigurácia nevyžaduje vďaka intuitívnemu, jednoduchému a rýchlemu uvedeniu do prevádzky priamo na pohone žiadny softvér a žiadne špeciálne know-how. Pohyb pritom môže byť jednoducho ovládaný pomocou digitálnych I/O (DIO) ako u pneumatického ventilu. Spätné hlásenie koncových polôh, ktoré svojou funkciou zodpovedá bežnému približovaciemu spínaču, poskytuje informáciu o dokončení úlohy pohybu.

 

Rozšírené funkcie vďaka IO-Link®

Ďalšie funkcie poskytuje užívateľovi IO-Link®: Sem patrí napríklad funkcia komfortného nastavenia na diaľku, kopírovanie parametrov, funkcia zálohovania a funkcie načítania rozšírených procesných parametrov. Vďaka IO-Link® môžu pohony inteligentne komunikovať v riadiacich systémoch až po cloud - pre jednoduchý pohyb, ľahkú manipuláciu, uvedenie do prevádzky a ovládanie. Digitálne vstupy a výstupy a IO-Link® sú automaticky vždy k dispozícii, pričom produkty z rady Simplified Motion Series štandardne získavajú dva druhy riadenia.

 
 

Zjednodušená, ale plná funkčnosť

Vďaka zjednodušenej funkčnosti sú pohony ideálne pre jednoduché pohyby medzi dvoma mechanickými koncovými polohami bez toho, aby bolo nutné vzdať sa optimalizovaných charakteristík pohybu, jemne tlmeného vjazdu až do koncových polôh a vychádzanie z nich alebo zjednodušenej funkcie stláčania a upínania.

  

Conrad Smart Procure

Vretenová os ELGS-BS

Nanajvýš kompaktná a cenovo výhodná vretenová os s presným, zaťažiteľným vedením saní s obežnými guličkami a guličkovým skrutkovým pohonom.

 • Tri konštrukčné veľkosti s užitočným zaťažením až 20 kg na max. 800 mm zdvihu
 • Trvalo dosadajúci krycí pás z ušľachtilej ocele chráni vo vnútri uložené vodítka a vreteno, resp. ozubený remeň
 • Jedinečný montážny systém "one-size-down" pre vzájomné prepojenie, s minisaňami EGSS
 • Voliteľne: prípojka vákua pre minimalizáciu emisií častíc z osi
 • Motor je možné otočiť o 4x 90° a je možné ho kedykoľvek prestavať

OCI

Os s ozubeným remeňom ELGS-TB

Kompaktná a extrémne cenovo výhodná os s odolným a trvanlivým ozubeným remeňom a presným, premiestniteľným vedením saní s obežnými guličkami.

 • Dve konštrukčné veľkosti pre až 1,3 m/s na zdvih max. 2 000 mm
 • Trvalo dosadajúci krycí pás z ušľachtilej ocele chráni vo vnútri uložené vodítka a vreteno, resp. ozubený remeň
 • Jedinečný montážny systém "one-size-down" pre vzájomné prepojenie, s minisanňami EGSS
 • Voliteľne: prípojka vákua pre minimalizáciu emisií častíc z osi
 • Motor je možné otočiť o 4x 90° a je možné ho kedykoľvek prestavať
EDI

Minisane EGSS

Cenovo výhodné a zaťažiteľné EGSS s kľudným chodom vretena pre vertikálne pohyby Z alebo vedené lineárne jednotlivé pohyby v každej montážnej polohe. Vo vnútri uložené lineárne vedenie absorbuje priečne sily a poskytuje veľmi dobrú odolnosť proti pretáčaniu pri vysokých momentoch.

 • Tri konštrukčné veľkosti so zdvihom max. 200 mm
 • Priama montáž elektrického otočného pohonu Erms bez adaptéra
 • Voliteľne: pripravený vzduch pre vyrovnanie tlaku zamedzuje vnikaniu častíc alebo vlhkosti a rozvirovaniu častíc do okolia
 • Jedinečný montážny systém "one-size-down" v spojení s ELGS-BS/-TB.
 • Motor je možné otočiť o 4x 90° a je možné ho kedykoľvek prestavať
CeKatalogi

Os s ozubeným remeňom ELGE

Vďaka vedeniu s obežnými guličkami poskytuje os s ozubeným remeňom ELGE-TB veľmi kľudný chod. Ako cenovo výhodné kompletné riešenie v nákladovo optimalizovanom dizajne je ideálny pre jednoduché a hospodárne úlohy s porovnateľne nízkymi nárokmi na mechanické zaťaženie, dynamiku a presnosť, rovnako ako na prostredie.

 • Vysoký kilometrový výkon 5 000 km
 • Optimálne dotazovanie koncových polôh prostredníctvom približovacieho snímača
 • Motor je možné namontovať na oboch stranách, hore alebo dole
 • Motor je možné otočiť o 4x 90° a je možné ho kedykoľvek prestavať