Náklady na vykurovanie patria k najvýznamnejším položkám v našom rozpočte. Vykurovacie zariadenie, ktoré používa moderné riešenie regulácie a riadenia distribúcie tepla, zaisťuje vyšší komfort súčasne so znížením nákladov. Zoznámte sa so systémom riadenia vykurovania, vetrania a klimatizácie. Nainštalujte hlavice vykurovacieho telesa znižujúce spotrebu energie, riadené pomocou aplikácie prostredníctvom Bluetooth alebo Wi-Fi, a termostaty s denným a týždenným programom, vďaka ktorým bude kontrola vykurovanie veľmi jednoduchá.

 

Moderné termostatické hlavice ponúkajú možnosť nastavenia požadovaných časovo-teplotných scenárov a tiež diaľkového riadenia prostredníctvom Wi-Fi alebo Bluetooth s využitím vhodných aplikácií. Umožňujú vykonávať kontrolu teploty vo vnútri miestností a v prípade zložitejších modelov je prispôsobiť požadovanej dennej či nočnej dobe. Využitie programovateľných hlavíc umožňuje výrazne znížiť náklady na vykurovanie. Ďalšími dôležitými funkciami je detekcia otvoreného okna alebo týždenné čistenie ventilu. Jednoduchá montáž a obsluha umožňuje inštaláciu na každom vykurovacom telese, aj s použitím špeciálneho adaptéra.

 

Zistiť viac  

 

Odporúčané produkty

 

 

Drôtové alebo bezdrôtové izbové termostaty umožňujú individuálne riadenie vykurovacích zariadení, podlahového kúrenia alebo klimatizačných a ventilačných zariadení. Tieto praktické zariadenia, vybavené vonkajšími snímačmi alebo zásuvkami, zaisťujú komfort a kontrolu ovzdušia v miestnostiach. Môžu byť riadené pomocou tlačidiel, regulačných gombíkov alebo displeja. Jednoduché vykurovacie modely umožňujú programovanie teploty v cykloch deň/noc alebo v týždenných zostavách. Pokročilejšie termostaty majú ďalšie režimy, ako je napríklad dovolenka a ochrana proti mrazu.

 

Zistiť viac  

Odporúčané produkty

 

Systémy riadenia vykurovania prostredníctvom Internetu prinášajú komfort nastavovania bez nutnosti fyzickej prítomnosti v danej miestnosti, čo je veľkou výhodou v prípade pobytu mimo objekt. Nové technológie umožňujú bezprostredný prístup k jednotlivým prvkom systému a kontrolu úrovne teploty vo všetkých naprogramovaných miestnostiach z úrovne mobilného telefónu alebo tabletu. Úplne zautomatizovaný systém koordinuje činnosť bezdrôtových izbových termostatov, automatických hlavíc vykurovacích telies alebo čidiel kontrolujúcich otvorené okná - v celej budove alebo vo vybraných miestnostiach.

 

Zistiť viac  

 

Odporúčané produkty

 

 

Ovládače cirkulácie sa uplatnia všade tam, kde je vyžadované presné monitorovanie a regulácia teploty v režime vykurovania alebo chladenia. Umožňujú zaistiť príjemnú klímu v miestnosti a zabrániť vzniku plesní, ktoré môžu byť nebezpečné pre ľudské zdravie. Čitateľný displej ukazuje trvalé informácie o aktuálnej teplote, zvolenej funkcii a aktuálnom stave výstupných relé.

 

Zistiť viac  

Odporúčané produkty

 

Priemyselné systémy vyžadujú primeranú kontrolu a reguláciu teploty, aby zariadenia, ktorých sú súčasťou, mohli zmeniť nastavenia a prispôsobiť sa aktuálnym podmienkam. Vďaka jednoduchým mechanickým regulátorom teploty pre chladiace, klimatizačné a iné priemyselné zariadenia je možné zaistiť bezpečnú a ekonomickú prevádzku systému. Ich prednosťou je solídna kvalita, jednoduchá inštalácia s nepatrnými požiadavkami na priestor a taktiež čidlo umiestnené na konci metrovej (alebo dlhšej) kapiláry, zaručujúcej presnosť merania.

 

Zistiť viac  

 

Odporúčané produkty

 

 

 

Mnoho firiem spotrebováva zbytočne veľa energie. To má negatívny vplyv nielen na rozpočet, ale aj na životné prostredie. Platforma IoT Conrad Connect Vám dáva možnosť premeniť budovy na inteligentné objekty budúcnosti. Nielen, že zaisťuje úsporu času pri vykonávaní rutinných úloh, ale tiež znižuje prevádzkové náklady a optimalizuje spotrebu energií. Vďaka inteligentnému riadeniu výkonu a vykurovania je možné znížiť spotrebu energií a emisie CO2 v celej podnikateľskej činnosti až o 30% - a to úplne automatizovane a v súlade s Vašimi potrebami.

Zistiť viac