Ballistol H1 25310 potravinársky olej 200 ml

 • Objednávacie číslo: 890660
 • Výrobca č.: 25310
 • EAN: 4017777253108

H1 je potravinársky olej so schválením NSF H1 podľa amerického úradu FDA (Food and Drug Administration). Používa sa hlavne v potravinárskych spoločnostiach, napr. V nápojovom priemysle, mäsiarstve atď. Je to farba, vôňa a chuťovo neutrálna, ponúka vy…

 • Objednávacie číslo: 890660
 • Výrobca č.: 25310
 • EAN: 4017777253108

H1 je potravinársky olej so schválením NSF H1 podľa amerického úradu FDA (Food and Drug Administration). Používa sa hlavne v potravinárskych spoločnostiach, napr. V nápojovom priemysle, mäsiarstve atď. Je to farba, vôňa a chuťovo neutrálna, ponúka vy…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2cee1f09[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 222: Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
GHS Precautionary Statements
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2cee1f09[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Oleje