Brunox Lubri-Food BR0.40LF riedky olej 400 ml

 • Objednávacie číslo: 893132
 • Výrobca č.: BR0.40LF
 • EAN: 7610567964009

Mazací olej, prenikavý olej a sprej na údržbu a údržbu, ktorý je vhodný pre občasný, technicky nevyhnutný kontakt s potravinami. Vhodný do kuchyne a domácnosti. Vytvára veľmi účinný mazací film, ktorý odstraňuje všetku vlhkosť a nelepí sa ani nedáva …

 • Objednávacie číslo: 893132
 • Výrobca č.: BR0.40LF
 • EAN: 7610567964009

Mazací olej, prenikavý olej a sprej na údržbu a údržbu, ktorý je vhodný pre občasný, technicky nevyhnutný kontakt s potravinami. Vhodný do kuchyne a domácnosti. Vytvára veľmi účinný mazací film, ktorý odstraňuje všetku vlhkosť a nelepí sa ani nedáva …

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@17af79b4[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 222: Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
GHS Precautionary Statements
 • P 101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 103: Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@17af79b4[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Oleje