Caramba 60308505 Ochrana potu 400 ml

 • Objednávacie číslo: 805709
 • Výrobca č.: 60308505
 • EAN: 4009076030856

Ochrana pred rozstrekovaním zváraním, zabránenie poškodeniu obrobkov.

Tento text bol preložený strojovo.

 • Objednávacie číslo: 805709
 • Výrobca č.: 60308505
 • EAN: 4009076030856

Ochrana pred rozstrekovaním zváraním, zabránenie poškodeniu obrobkov.

Tento text bol preložený strojovo.

Prehlásenie o nebezpečenstve

Signálne slovo

GHS Precautionary Statements
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P 261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Chem. údržba a čistenie, všeob.