Caramba Medená pasta 100 g

 • Objednávacie číslo: 805739
 • Výrobca č.: 691301
 • EAN: 4009076913012

Poskytuje vysoko účinné ochranné a klzné vrstvy na častiach, ktoré sú vystavené vysokým teplotám.Preventívna ochrana proti korózii pre skrutkové spoje zvnútra aj zvonka. Vysoko účinná ochranná a klzná vrstva, ktorá vydrží najvyššie mechanické požiada…

 • Objednávacie číslo: 805739
 • Výrobca č.: 691301
 • EAN: 4009076913012

Poskytuje vysoko účinné ochranné a klzné vrstvy na častiach, ktoré sú vystavené vysokým teplotám.Preventívna ochrana proti korózii pre skrutkové spoje zvnútra aj zvonka. Vysoko účinná ochranná a klzná vrstva, ktorá vydrží najvyššie mechanické požiada…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@76089794[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Attention
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • H 400: Veľmi toxický pre vodné organizmy.
GHS Precautionary Statements
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@76089794[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Mazivá