Cramolin BOOSTER 481711 sprej so stlačeným vzduchom nehorľavý 500 g

  • Objednávacie číslo: 820578
  • Výrobca č.: 481711
  • EAN: 4024213148171

Na profesionálne použitie všade tam, kde sa tvrdohlavý prach nachádza, musí byť spoľahlivo, dôkladne a bezpečne odstránený prach.

Tento text bol preložený strojovo.

  • Objednávacie číslo: 820578
  • Výrobca č.: 481711
  • EAN: 4024213148171

Na profesionálne použitie všade tam, kde sa tvrdohlavý prach nachádza, musí byť spoľahlivo, dôkladne a bezpečne odstránený prach.

Tento text bol preložený strojovo.

Prehlásenie o nebezpečenstve

Signálne slovo

Attention
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
  • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
GHS Precautionary Statements
  • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
  • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
  • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

Prehlásenie o nebezpečenstve

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Pneumatické čističe