CRC 10732-AI Sprej na detekciu netesností ECO 500 ml

 • Objednávacie číslo: 1497129
 • Výrobca č.: 10732-AI
 • EAN: 5412386060144

ECO LEAK FINDER je biologicky odbúrateľný prostriedok na detekciu netesností s registráciou NSF-P1 pre potravinársku technológiu. Vodná testovacia kvapalina vytvára pri úniku plynu ľahko viditeľné penové bubliny a môže sa použiť pre všetky typy plynu…

 • Záruka: 24 mesiacov
 • Výrobca: CRC
 • Objednávacie číslo: 1497129
 • Výrobca č.: 10732-AI
 • EAN: 5412386060144

ECO LEAK FINDER je biologicky odbúrateľný prostriedok na detekciu netesností s registráciou NSF-P1 pre potravinársku technológiu. Vodná testovacia kvapalina vytvára pri úniku plynu ľahko viditeľné penové bubliny a môže sa použiť pre všetky typy plynu…

 • Záruka: 24 mesiacov
 • Výrobca: CRC

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2cb65e66[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Attention
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
 • H 319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
GHS Precautionary Statements
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P 337 + 313: Ak podráždenie očí pretrváva Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
 • P 501B: Odstráňte obsah / nádobu ako nebezpečný odpad.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2cb65e66[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Chem. údržba a čistenie, všeob.