Electrolube EEML400D kontaktný olej 400 ml

 • Objednávacie číslo: 673375
 • Výrobca č.: EEML400D
 • EAN: 5028356100224

Kontaktný olej EML (SOB) zlepšuje mechanické a elektrické vlastnosti kontaktov s klzným krúžkom. Kontaktný olej sa rozpustí v zmesi rozpúšťadiel, čo znamená, že kontaktné povrchy sa počas aplikácie čistia a mazajú. Kontaktné povrchy sú chránené proti…

 • Objednávacie číslo: 673375
 • Výrobca č.: EEML400D
 • EAN: 5028356100224

Kontaktný olej EML (SOB) zlepšuje mechanické a elektrické vlastnosti kontaktov s klzným krúžkom. Kontaktný olej sa rozpustí v zmesi rozpúšťadiel, čo znamená, že kontaktné povrchy sa počas aplikácie čistia a mazajú. Kontaktné povrchy sú chránené proti…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@67df0587[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4dc121a4[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3e36c4e3[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 222: Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H 411: Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
GHS Precautionary Statements
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P 261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@67df0587[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4dc121a4[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3e36c4e3[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Najčastejšie kupované s týmto produktom

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Čistiace a kontaktné spreje na elektroniku