Fischer 53085 Čistiaci prostriedok na PU a pištole PUR 500 500 ml

 • Objednávacie číslo: 479204
 • Výrobca č.: 53085
 • EAN: 4006209530856

Fischer PU čistič PUR má vysoký čistiaci účinok a je ideálny na bezpečné odstránenie čerstvej PU peny. Vhodný pre všetky štandardné penové pištole s použitím adaptéra NBS. Samostatná striekacia hlava umožňuje čistenie vonkajších povrchov, a preto je …

 • Objednávacie číslo: 479204
 • Výrobca č.: 53085
 • EAN: 4006209530856

Fischer PU čistič PUR má vysoký čistiaci účinok a je ideálny na bezpečné odstránenie čerstvej PU peny. Vhodný pre všetky štandardné penové pištole s použitím adaptéra NBS. Samostatná striekacia hlava umožňuje čistenie vonkajších povrchov, a preto je …

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@33e8b43a[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@46271b7b[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 222: Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
 • H 319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
GHS Precautionary Statements
 • P 101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@33e8b43a[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@46271b7b[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Chem. údržba a čistenie, všeob.