Kärcher Kärcher box na príslušenstvo pre bicykel 2.643-858.0 1 ks

 • Objednávacie číslo: 2342706
 • Výrobca č.: 2.643-858.0
 • EAN: 4054278242415

S optimálne zladeným príslušenstvom v boxe na príslušenstvo na bicykel môžete bicykle a vybavenie na bicykle čistiť dôkladne a šetrne. Univerzálnu kefu s mäkkými štetinami je možné pripevniť k pištoli a odstráni odolnú špinu. Čistiacim prostriedkom m…

 • Objednávacie číslo: 2342706
 • Výrobca č.: 2.643-858.0
 • EAN: 4054278242415

S optimálne zladeným príslušenstvom v boxe na príslušenstvo na bicykel môžete bicykle a vybavenie na bicykle čistiť dôkladne a šetrne. Univerzálnu kefu s mäkkými štetinami je možné pripevniť k pištoli a odstráni odolnú špinu. Čistiacim prostriedkom m…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4783faf9[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
GHS Precautionary Statements
 • P 101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P 305 + 351 + 338: Po zasiahnutí očí Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P 310: Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4783faf9[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe