Kontakt Chemie 32692 DUST OFF 67 JET Presný čistič 300 ml

 • Objednávacie číslo: 1620600
 • Výrobca č.: 32692
 • EAN: 5412386063701

DUST OFF 67 JET je mimoriadne silný sprej na stlačený plyn so skrutkovým spojom na priskrutkovanie špeciálnej tryskovej hlavy (obj. Č. 882160). Je ideálny na odstraňovanie prachu a nečistôt v presnom strojárstve, elektronike a elektrotechnike z rastl…

 • Objednávacie číslo: 1620600
 • Výrobca č.: 32692
 • EAN: 5412386063701

DUST OFF 67 JET je mimoriadne silný sprej na stlačený plyn so skrutkovým spojom na priskrutkovanie špeciálnej tryskovej hlavy (obj. Č. 882160). Je ideálny na odstraňovanie prachu a nečistôt v presnom strojárstve, elektronike a elektrotechnike z rastl…

Prehlásenie o nebezpečenstve

Signálne slovo

Attention
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
GHS Precautionary Statements
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 336: Zmrznuté časti ošetrite vlažnou vodou. Postihnuté miesto netrite.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

Prehlásenie o nebezpečenstve

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Pneumatické spreje,čističe