Kontakt Chemie chladiaci sprej vrátane spreja so stlačeným vzduchom 200 ml, nehorľavý 1 sada

  • Objednávacie číslo: 885801
  • EAN: 2050002401747

CRC Kontakt Chemie Cold 75 200 mlChladí do max. -52 ° C Na efektívne odstraňovanie problémov s tepelnými účinkami v elektronike, zmršťovanie malých častí za studena, odstraňovanie lepivých nečistôt z textílií, šokové zmrazovanie gumy, plastov a na fu…

  • Objednávacie číslo: 885801
  • EAN: 2050002401747

CRC Kontakt Chemie Cold 75 200 mlChladí do max. -52 ° C Na efektívne odstraňovanie problémov s tepelnými účinkami v elektronike, zmršťovanie malých častí za studena, odstraňovanie lepivých nečistôt z textílií, šokové zmrazovanie gumy, plastov a na fu…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@73ba7caa[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-04-COM-GAS_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Attention
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
  • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
GHS Precautionary Statements
  • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
  • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@73ba7caa[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-04-COM-GAS_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Chladiace spreje