Kontakt Chemie DRUCKLUFT 360 SUPER 33187-DE sprej so stlačeným vzduchom nehorľavý 200 ml

 • Objednávacie číslo: 824666
 • Výrobca č.: 33187-DE
 • EAN: 5412386737091

Stlačený vzduch na vyfukovanie - maximálna bezpečnosť a 360 ° technológia striekania. DRUCKLUFT 360 obsahuje čistý suchý stlačený plyn, ktorý pôsobí ako stlačený vzduch a je zvlášť vhodný pre prácu a napätie alebo v prostredí chránenom proti výbuchu.…

 • Objednávacie číslo: 824666
 • Výrobca č.: 33187-DE
 • EAN: 5412386737091

Stlačený vzduch na vyfukovanie - maximálna bezpečnosť a 360 ° technológia striekania. DRUCKLUFT 360 obsahuje čistý suchý stlačený plyn, ktorý pôsobí ako stlačený vzduch a je zvlášť vhodný pre prácu a napätie alebo v prostredí chránenom proti výbuchu.…

Prehlásenie o nebezpečenstve

Signálne slovo

Attention
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
GHS Precautionary Statements
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 336: Zmrznuté časti ošetrite vlažnou vodou. Postihnuté miesto netrite.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

Prehlásenie o nebezpečenstve

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Pneumatické čističe