Kontakt Chemie FREEZE 75 33168-AA chladiaci sprej nehorľavý 200 ml

 • Objednávacie číslo: 884227
 • Výrobca č.: 33168-AA
 • EAN: 5412386058639

Chladí do max. -52 ° C Na efektívne odstraňovanie problémov s tepelnými účinkami v elektronike, zmršťovanie malých častí za studena, odstraňovanie lepivých nečistôt z textílií, šokové zmrazovanie gumy, plastov a na funkčné testovanie termostatov a sn…

 • Objednávacie číslo: 884227
 • Výrobca č.: 33168-AA
 • EAN: 5412386058639

Chladí do max. -52 ° C Na efektívne odstraňovanie problémov s tepelnými účinkami v elektronike, zmršťovanie malých častí za studena, odstraňovanie lepivých nečistôt z textílií, šokové zmrazovanie gumy, plastov a na funkčné testovanie termostatov a sn…

Prehlásenie o nebezpečenstve

Signálne slovo

Attention
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
GHS Precautionary Statements
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 336: Zmrznuté časti ošetrite vlažnou vodou. Postihnuté miesto netrite.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

Prehlásenie o nebezpečenstve

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Chladiace spreje