Kontakt Chemie SPRÜHÖL 88 78527-AA jemný mazací olej 1 l

 • Objednávacie číslo: 891223
 • Výrobca č.: 78527-AA
 • EAN: 5412386785276

Vysoko kvalitný presný mechanický olej. Mazací olej s prísadami pre lepšiu vysokotlakovú ochranu, ochranu proti korózii a odolnosť proti starnutiu pre spoľahlivé mazanie presnej mechaniky. Kapilárna aktívna látka, bez obsahu silikónu a kyselín, nedoc…

 • Objednávacie číslo: 891223
 • Výrobca č.: 78527-AA
 • EAN: 5412386785276

Vysoko kvalitný presný mechanický olej. Mazací olej s prísadami pre lepšiu vysokotlakovú ochranu, ochranu proti korózii a odolnosť proti starnutiu pre spoľahlivé mazanie presnej mechaniky. Kapilárna aktívna látka, bez obsahu silikónu a kyselín, nedoc…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@78f64696[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 304: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
GHS Precautionary Statements
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 301 + 310: Po požití okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • P 331: Nevyvolávajte zvracanie.
 • P 501B: Odstráňte obsah / nádobu ako nebezpečný odpad.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@78f64696[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Oleje