LOCTITE® 8030 1324500 rezný olej 250 ml

  • Objednávacie číslo: 893423
  • Výrobca č.: 1324500
  • EAN: 5010266428291

LOCTITE 8030 SCHNEIDEOEL 250 ML

  • Objednávacie číslo: 893423
  • Výrobca č.: 1324500
  • EAN: 5010266428291

LOCTITE 8030 SCHNEIDEOEL 250 ML

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@704a850a[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
  • H 304: Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
GHS Precautionary Statements
  • P 301 + 310: Po požití okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
  • P 331: Nevyvolávajte zvracanie.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@704a850a[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Oleje