Mellerud 2605000240 Rýchly odvápňovač 500 ml

 • Objednávacie číslo: 485087
 • Výrobca č.: 2605000240
 • EAN: 4004666000240

Vysoko účinná kombinácia účinných látok bez zápachu odstraňuje vodný kameň a vodný kameň v kávovaroch, ohrievačoch vody, kanviciach, parných čističoch, naparovačkách, práčkách, ponorných ohrievačoch. Šetrí energiu a predlžuje životnosť zariadení.Tent…

 • Objednávacie číslo: 485087
 • Výrobca č.: 2605000240
 • EAN: 4004666000240

Vysoko účinná kombinácia účinných látok bez zápachu odstraňuje vodný kameň a vodný kameň v kávovaroch, ohrievačoch vody, kanviciach, parných čističoch, naparovačkách, práčkách, ponorných ohrievačoch. Šetrí energiu a predlžuje životnosť zariadení.Tent…

Na stiahnutie

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1fa244a8[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H 315: Dráždi kožu.
GHS Precautionary Statements
 • P 101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P 305 + 351 + 338: Po zasiahnutí očí Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1fa244a8[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Najčastejšie kupované s týmto produktom

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Chem. údržba a čistenie, všeob.