Mellerud Odvápňovač kávovaru Espresso a kávovaru 2605001032 500 ml

 • Objednávacie číslo: 892916
 • Výrobca č.: 2605001032
 • EAN: 4004666001032

Špeciálny odvápňovač pre moderné kávovary a kávovary. Jemný odvápňovací prostriedok bez zápachu zaručuje pravidelnú kvalitu espresa a kávy.

Tento text bol preložený strojovo.

 • Objednávacie číslo: 892916
 • Výrobca č.: 2605001032
 • EAN: 4004666001032

Špeciálny odvápňovač pre moderné kávovary a kávovary. Jemný odvápňovací prostriedok bez zápachu zaručuje pravidelnú kvalitu espresa a kávy.

Tento text bol preložený strojovo.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@370a833a[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Attention
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 315: Dráždi kožu.
 • H 319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
GHS Precautionary Statements
 • P 101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 305 + 351 + 338: Po zasiahnutí očí Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P 302 + 352: Pri kontakte s pokožkou Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@370a833a[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Čistiace a odmasťovacie prostriedky