NIGRIN 74083 čistič ráfikov 1 l

 • Objednávacie číslo: 893343
 • Výrobca č.: 74083
 • EAN: 4008153740831

Čistič ráfikov NIGRIN čistí výkonne a šetrne a zaisťuje, že si vaše ráfiky zachovajú svoju hodnotu a budú vyzerať ako nové. Je vhodný pre všetky ľahké kovové, oceľové, chrómované, viacdielne a leštené ráfiky. Čistiaci prostriedok na ráfiky NIGRIN vám…

 • Objednávacie číslo: 893343
 • Výrobca č.: 74083
 • EAN: 4008153740831

Čistič ráfikov NIGRIN čistí výkonne a šetrne a zaisťuje, že si vaše ráfiky zachovajú svoju hodnotu a budú vyzerať ako nové. Je vhodný pre všetky ľahké kovové, oceľové, chrómované, viacdielne a leštené ráfiky. Čistiaci prostriedok na ráfiky NIGRIN vám…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@50c0cd1a[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Attention
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
GHS Precautionary Statements
 • P 101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P 305 + 351 + 338: Po zasiahnutí očí Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P 337 + 313: Ak podráždenie očí pretrváva Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@50c0cd1a[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Starostlivosť o auto - pneu, disky