Revell 05679 Star Wars Snowspeeder 40th Anniversary sci-fi model, stavebnica 1:29

 • Objednávacie číslo: 2265748
 • Výrobca č.: 05679
 • EAN: 4009803056791

Veľmi jednoduchá stavebnica rýchleho upraveného rýchlomera T-47. T-47, ktorý povstalci nazývajú Snowspeeder, sa používa v bitkách na ľadovej planéte Hoth, aby udržal blížiace sa AT-AT na uzde.

Tento text bol preložený strojovo.

 • Objednávacie číslo: 2265748
 • Výrobca č.: 05679
 • EAN: 4009803056791

Veľmi jednoduchá stavebnica rýchleho upraveného rýchlomera T-47. T-47, ktorý povstalci nazývajú Snowspeeder, sa používa v bitkách na ľadovej planéte Hoth, aby udržal blížiace sa AT-AT na uzde.

Tento text bol preložený strojovo.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@527a914e[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6c4cf96f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Attention
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 226: Horľavá kvapalina a pary.
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
GHS Precautionary Statements
 • P 101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 103: Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 241: Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
 • P 261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P 303 + 361 + 353: Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi) Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
 • P 405: Uchovávajte uzamknuté.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@527a914e[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6c4cf96f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Plastové modely