Revell 05680 Star Wars AT-AT 40th Anniversary sci-fi model, stavebnica 1:52

 • Objednávacie číslo: 2265749
 • Výrobca č.: 05680
 • EAN: 4009803056807

Veľmi jednoduchá stavebnica pre ťažko obrnenú AT-AT, ktorá sa používala aj na útok na povstaleckú základňu na ľadovej planéte Hoth. Predná ťažká výzbroj pokrýva veľké palebné pole, pretože hlavu je možné otočiť. „Pancierový transportér pre každý teré…

 • Objednávacie číslo: 2265749
 • Výrobca č.: 05680
 • EAN: 4009803056807

Veľmi jednoduchá stavebnica pre ťažko obrnenú AT-AT, ktorá sa používala aj na útok na povstaleckú základňu na ľadovej planéte Hoth. Predná ťažká výzbroj pokrýva veľké palebné pole, pretože hlavu je možné otočiť. „Pancierový transportér pre každý teré…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@602fa437[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@18b0f080[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Attention
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 226: Horľavá kvapalina a pary.
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
GHS Precautionary Statements
 • P 101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 103: Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 241: Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
 • P 261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P 303 + 361 + 353: Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi) Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
 • P 405: Uchovávajte uzamknuté.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@602fa437[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@18b0f080[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Plastové modely