Revell 64952 Airbus A321 Neo model lietadla, stavebnica 1:144

 • Objednávacie číslo: 2252446
 • Výrobca č.: 64952
 • EAN: 4009803649528

A321 je predĺženou verziou úspešného osobného lietadla A320 na krátke a stredné vzdialenosti od spoločnosti Airbus. A321 neo je tiež vybavený modernou konfiguráciou motora známou ako „nový motor“. Stavebnica sa vyznačuje predovšetkým detailným modelo…

 • Objednávacie číslo: 2252446
 • Výrobca č.: 64952
 • EAN: 4009803649528

A321 je predĺženou verziou úspešného osobného lietadla A320 na krátke a stredné vzdialenosti od spoločnosti Airbus. A321 neo je tiež vybavený modernou konfiguráciou motora známou ako „nový motor“. Stavebnica sa vyznačuje predovšetkým detailným modelo…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4be94455[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@424d88d1[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Attention
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 226: Horľavá kvapalina a pary.
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
GHS Precautionary Statements
 • P 101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 103: Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 241: Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
 • P 261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P 303 + 361 + 353: Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi) Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
 • P 405: Uchovávajte uzamknuté.
 • P 501: Zneškodnite obsah/nádobu do...

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@4be94455[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@424d88d1[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Najčastejšie kupované s týmto produktom

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Plastové modely