Stlačený vzduch TOOLCRAFT 20793T, nehorľavý, 400 ml

 • Objednávacie číslo: 892563
 • Výrobca č.: 20793T
 • EAN: 4016138706406

Tlakový vzduch sa skladá z nehorľavej pohonnej látky a dá sa použiť na tlakové čistenie aj v horľavých oblastiach. Pomocou striekacej trubice sa dostanete aj na najtajnejšie miesta. Na rýchle odstránenie prachu a uvoľnených nečistôt zo strojov, zaria…

 • Objednávacie číslo: 892563
 • Výrobca č.: 20793T
 • EAN: 4016138706406

Tlakový vzduch sa skladá z nehorľavej pohonnej látky a dá sa použiť na tlakové čistenie aj v horľavých oblastiach. Pomocou striekacej trubice sa dostanete aj na najtajnejšie miesta. Na rýchle odstránenie prachu a uvoľnených nečistôt zo strojov, zaria…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5138f785[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-04-COM-GAS_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Attention
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
GHS Precautionary Statements
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 336: Zmrznuté časti ošetrite vlažnou vodou. Postihnuté miesto netrite.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5138f785[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-04-COM-GAS_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Pneumatické čističe