Poradca

 

Osciloskopy sú elektronické meracie prístroje, ktoré na svojej obrazovke môžu ukazovať väčší počet elektrických napätí súčasne. Stredom záujmu je pri meraní spravidla časový priebeh napäťových kriviek a ich zmeny počas času.

Za týmto účelom sa vo dvojrozmernom systéme súradníc s horizontálnou (časovou) osou X a vertikálnou (napäťovou) osou Y zobrazuje napäťová časová krivka (graf priebehu). Obrázku, ktorý je zobrazený na malom monitore, sa hovorí oscilogram.

Zatiaľ čo predtým bežné analógové osciloskopy pozostávali z výbojok podobných tým, ktoré nájdete v televízoroch, ich digitálni nástupcovia sú vybavení LCD displejom. Podľa prostredia, kde sa osciloskop používa, sú vhodnou voľbou ručné či stolné osciloskopy.