Štátny sviatok v ČR 28.10.2020


Starostlivosť o autobatérie v zimnom období

Téma: Starostlivosť o autobatérie v zimnom období

Určite poznáte situáciu, kedy ste v zime nenaštartovali auto, vplyvom slabej autobatérie.

PPráve autobatéria, ktorá v mraze rýchlo stráca svoju kapacitu, vám môže pripraviť horúce chvíľky presne v okamihu, keď svoj automobil budete naozaj potrebovať. Preto vám ponúkame možnosti, ako týmto problémom predchádzať.

Autobatéria, alebo tiež akumulátor, je zdrojom elektrickej energie. Tradičné (údržbové) batérie sa skladajú z plastovej nádoby, doskových elektród (kladná - PbO2, záporná - hubovité olovo), separátora (doska z elektricky nevodivého materiálu, ktorá je vložená medzi dve elektródy) a elektrolytu (zvyčajne H2SO4 + H2O, pri hustote 1,285 kg/dm3).

Starostlivosť o autobatérie v zimnom období

Autobatéria je zostavená z článkov, každý z nich má približne 2,1 V. Olovo sa používa kvôli schopnosti dodať naraz veľký prúd (pri štartovaní vozidla) bez poškodenia. Dnes je dávaná prednosť bezúdržbovým batériám, ktoré majú väčšiu stabilitu, menšie samovybíjanie a užívatelia už nemusia kontrolovať stav hladiny elektrolytu a pravidelne dopĺňať odparenú vodu tak, ako je tomu u údržbových typov. Elektrolyt, ako základná chemická zlúčenina vyvolávajúca elektrochemickú reakciu v akumulátore, obsahuje v prípade bezúdržbového prevedenia tiež špeciálne prímesi ďalších chemických prvkov, napr. kalcia, ktorý účinne zabraňuje či zásadne spomaľuje odparovanie vody z roztoku. Batérie sú v tomto prípade takmer vždy uzavreté a teda nedisponujú zátkami pre doplňovanie destilovanej vody.

Starostlivosť o autobatérie v zimnom období

Bezúdržbové akumulátory nie sú vhodné pre staršie typy vozidiel. Hranica termínu “staršie vozidlá“ sa pohybuje v rozmedzí polovice deväťdesiatych rokov 20. storočia. Dôvodom neuplatniteľnosti bezúdržbových batérií v starších vozidlách sú konštrukčné vlastnosti alternátora (dobíjací prvok), ktorý nie je spravidla dostatočne silný pre opätovné dobitie akumulátora s inovovaným elektrolytom. Tieto batérie majú v podstate rovnaký chemický základ ako mokré či elektrolytické batérie. Elektrolyt týchto batérií je na základe gélu a je absorbovaný elektródami. Batéria je uzavretá epoxidom. Tieto batérie môžu byť použité prakticky všade. Sú výlučne nepriepustné. Hodí sa do aplikácií ako UPS, únikové osvetlenie, či invalidné vozíky. Tieto batérie majú články s napätím 2, 4, 6 a 12 V.

Péče o autobaterie v zimním období
Starostlivosť o autobatérie v zimnom období

Životnosť batérie

Životnosť batérie je závislá na mnohých aspektoch. Prvotný je samozrejme konštrukcia a pravidelné dobíjanie batérie. To, čo batéria nemôže ovplyvniť, je kvalita dobíjacej sústavy vozidla, umiestnenie batérie vo vozidle (vplyv nadmernej teploty v motorovom priestore), dostatočné dimenzovanie kapacity batérie pre daný automobil a jeho elektrickú výbavu, a v neposlednom rade prevádzkové aspekty, ako je frekvencia štartov, charakter jázd, doplnková elektrická výbava (nezávislé kúrenie, navijak, výkonná hudobná aparatúra) a samozrejme údržba batérie počas prevádzky.

Zvláštnu starostlivosť potrebuje batéria v období mrazov. Ak je stále v prevádzke, nič sa nedeje, dobre nabitá batéria by mala zniesť aj teploty okolo mínus 20 stupňov Celzia. Akonáhle však auto dlhšiu dobu stojí, nastáva potenciálny problém. V silných mrazoch, keď automobil stojí týždeň alebo dva, sa kyselina stiahne do dosiek a v článkoch tým pádom zostane len voda. Tá môže zamrznúť a nenávratne batériu poškodiť.

Nabíječky akumulátorů pro automobily zde...
Starostlivosť o autobatérie v zimnom období

Zazimovanie batérií

Dlhodobé skladovanie nepredstavuje pre olovené akumulátory žiadny problém. Pre správne skladovanie platia nasledovné zásady:

1. batériu je dobré skladovať len v plne nabitom stave, v nenabitom stave sulfátuje. Batériu je potrebné dobíjať v prípade, že kľudové napätie klesne pod 12,5 V.

2. batérie skladujte podľa možností na chladnom a suchom mieste, nízke teploty spomaľujú samovoľné vybíjanie. Teplota by nemala prekročiť 20 °C

3. pri použití prístroja slúžiaceho k udržiavaciemu nabíjaniu sa možná doba skladovania predlžuje. Batéria je stále udržiavaná plne nabitá, čo je optimálny spôsob uskladnenia na dlhšiu dobu.

Starostlivosť o autobatérie v zimnom období

Nabíjanie autobatérie

Akumulátor nabíjame prúdom 0,1 celkovej kapacity (I = 0,1 xc) alebo nižším do plne nabitého stavu. K nabíjaniu je možné použiť nabíjacie zariadenie s konštantným napätím 14,4 V (resp. 7,2 pre 6 V batérie) po dobu max. 30 hodín, podľa stupňa vybitia. Plne vybitý akumulátor je potrebné dobiť čo najskôr, pretože ponechaním akumulátora vo vybitom stave dochádza k sulfatácii elektród a tým k jeho znehodnoteniu. Po skončení nabíjania je potrebné nechať akumulátor najlepšie dve hodiny v pokoji, aby sa rozptýlil prebytočný vodík a pri montáži nedošlo k výbuchu.

Gélové akumulátory je potrebné nabíjať špeciálnymi nabíjačkami. Maximálne napätie (tzv. plynovacie) tu totiž nesmie prekročiť hodnotu 14,4 V, inak dôjde k poškodeniu akumulátora.

Batérie by sa mali nabíjať len schválenými nabíjacími zdrojmi a podľa pokynov výrobcu nabíjačky aj autobatérie. Na trhu sa objavujú nové nabíjačky, u ktorých zaužívané postupy pre nabíjanie nemusia vždy platiť. Tiež niektoré nové typy batérií majú odlišné nároky na nabíjacie charakteristiky, viď. uzavreté VRLA akumulátory, napríklad u motocyklov. Nesprávny typ nabíjačky môže spôsobiť nezvratné poškodenie batérie. Pre bezchybné nabíjanie sú najvhodnejšie a najbezpečnejšie automatické nabíjačky. Tie najlepšie disponujú možnosťou prepínania charakteristík pre nabíjanie rôzných typov, ako napríklad batérie s voľným elektrolytom, batérie VRLA či gélové batérie.

K výmene pneumatík doporučujeme rázový skrutkovač...
Starostlivosť o autobatérie v zimnom období

Ako pracovať s charakteristikami batérií

Ampér hodinová charakteristika batérie, čo je bežná charakteristika, znázorňuje prúd (v ampéroch) a čas vybíjania (v hodinách). Ampér hodinová charakteristika sa udáva pre VRLA batérie pre systémy UPS, únikové osvetlenie, či invalidné vozíky. Napr. batéria, ktorá dodá 2 A po dobu 20 hodín by mala mať 40 Ah (2*20 = 40). Krivka studeného štartovacieho prúdu (krivka CCA): CCA krivka je vybíjací prúd v ampéroch, ktorý môže batéria dodať po dobu 30 sekúnd a teplote 0 °F, pričom sa nesmie dostať pod 1,2 V na článok (7,2 V pre 12V batériu). Táto charakteristika znázorňuje množstvo energie, ktoré potrebuje auto pre naštartovanie motora počas mrazivých rán. Tato charakteristika sa používa najmä pre automobilové štartovacie batérie a nepoužíva sa pre NiCd, NiMH, či alkalické batérie. Krivka záložnej kapacity batérie (RC krivka): čas v minútach, za ktorú sa nová, plne nabitá batéria pri teplote 80 °F vybije na záverné napätie 1,75 V na článok (10,5 V pre 12 V batériu) prúdom 25A.

Starostlivosť o autobatérie v zimnom období

Poškodeniu batérie

Životnosť olovenej batérie sa znižuje napr. jej prebíjaním. Sú dva prípady prebíjania:

1. prebíjanie príliš vysokým napätím

V závislosti na nabíjacom napätí začne batéria plynovať pri napätí 14,4 V v prípade hybridných, alebo 14,8 V v prípade vápnikových batérií. Následkom pravidelného prebíjania (najmä v kombinácii s častým hlbokým vybitím) je uvoľňovanie aktívnej hmoty z dosiek batérie. To nastáva hlavne pri poruche regulátora na alternátore vozidla alebo použitím nevhodného typu batérie. Prebíjanie má za následok vysokú spotrebu vody a rýchlejšie opotrebovanie. V horšom prípade môže dôjsť aj k výbuchu batérie vplyvom vodíka a kyslíka, ktoré sa pri nabíjaní uvoľňujú.

Starostlivosť o autobatérie v zimnom období

2. prebíjanie nabitej batérie

Pri prebitiu plne nabitej batérie dochádza ku korózii kladných mriežkových dosiek. Aj tento typ opotrebovania vedie k predčasnému výpadku batérie. K uvedenému problému dochádza v prípade nesprávne nastaveného alebo chybného regulátora napätia na alternátore, alebo použitím nevhodnej nabíjačky s nastavením vysokého prúdu bez obmedzenia maximálneho napätia. Medzi najčastejšie spôsoby poškodenia batérie počas prevádzky alebo pri údržbe patrí sulfatácia. Pri vybíjaní batérie sa kyselina sírová z elektrolytu viaže s olovom a vytvára síran olova vo forme kryštálov. Pri následnom nabíjaní sa tieto kryštály rozpúšťajú a kyselina sírová sa uvoľňuje späť do elektrolytu. Ak však k následnému nabitiu nedôjde, kryštály síranu po nejakej dobe stvrdnú a nedajú sa už nabitím rozpustiť. Následne navyše začnú nadobúdať na objeme a spôsobujú vypadávanie aktívnej hmoty z mriežky.

Starostlivosť o autobatérie v zimnom období

Prejavy sulfatácie:

Hustota elektrolytu vo všetkých článkoch je nízka (1,22 kg/l a nižšia), kľudové napätie batérie je nižšie ako 12,5 V a batéria sa prevádzkou, ani nabíjačkou, nenabije do plných hodnôt.

Dôvody sulfatácie

Krátke cesty, prevažne mestská prevádzka. Pri krátkych cestách 20-30 km sa batéria nestačí nabíjať do plných hodnôt. Dlhé odstávky vozidlá bez údržby batérie (tri týždne a viac). Závisí to od elektrickej výbavy a odbere el. energie odparkovaného vozidla (centrál, alarm, rádio...)
Nízko nastavena hodnota nabíjacieho napätia regulátora vo vozidle. Príkladom sú alternátory starších typov vozidiel Škoda. Tieto regulátory dobíjajú často napätím 13,6 - 13,8 V a pri voľnobežných otáčkach nie je batéria dobíjaná vôbec.

Odporúčame tieto nabíjačky akumulátorov pre automobily:

Obj.č.: 407982
Dielenská nabíjačka Ansmann ALCT 6-24/10 1001-0014-510, 6 V, 12 V, 24 V, 1 A, 10 A, 5 A
 • Automatická detekcia napätia
 • Automatická podpora pri spustení
 • Indikátor stavu batérie na 3 úrovniach (35% - 70% - 100%)
Dielenská nabíjačka Ansmann ALCT 6-24/10 1001-0014-510, 6 V, 12 V, 24 V, 1 A, 10 A, 5 A
 • Doprava zadarmo
4.5
 
76,83
Cena vrátane DPH
Skladom
Obj.č.: 630860
Nabíjačka autobatérie CTEK MXS 5.0 56-305, 12 V, 0.8 A, 5 A
 • Teplotná kompenzácia
 • Aktivuje batérie s obsahom sulfátov
 • Oživuje úplne vybité batérie
 • Pulzné udržiavacie nabíjanie pre dlhú životnosť batérie
Nabíjačka autobatérie CTEK MXS 5.0 56-305, 12 V, 0.8 A, 5 A
 • Doprava zadarmo
4.19444
 
88,52
Cena vrátane DPH
Skladom
Obj.č.: 855980
Nabíjačka autobatérie, VOLTCRAFT VCW 12000
 • 3 v 1: nabíjačka, pomoc pri štartovaní a 12 V zdroj napätia
 • Digitálne riadené
Nabíjačka autobatérie, VOLTCRAFT VCW 12000
 • Doprava zadarmo
4.5
 
77,41
Cena vrátane DPH
Skladom
Obj.č.: 857473
Automatická nabíjačka XS 0.8
 • Aktivácia batérií s obsahom síranov
 • Reaktivovanie hlboko vybitých batérií
 • Pulzné zachovanie nabitia pre maximálnu životnosť
 • 6 úrovní viditeľných prostredníctvom LED displeja
Automatická nabíjačka XS 0.8
 • Doprava zadarmo
 
65,25
Cena vrátane DPH
Skladom
Obj.č.: 857832
Automatická nabíjačka MXS 10
 • Aktivuje batérie a obsah sulfátu
 • Reaktivuje hlboko vybité batérie
 • Pulzové uchovanie napätia pre maximálnu životnosť
Automatická nabíjačka MXS 10
 • Doprava zadarmo
 
184,81
Cena vrátane DPH
Skladom

Ďalšie odporúčané výrobky:

Obj.č.: 100588
Analógový tester olovnatých batérií Voltcraft
 • Pre 6 V a 12 V batérie
 • Testovací prúd cca 100 A pri 12 V/45 A pri 6 V
Analógový tester olovnatých batérií Voltcraft
 • Doprava zadarmo
 
57,82
Cena vrátane DPH
Skladom
Obj.č.: 1192079
Tester autobatérie CTEK 12 V

S najvyššou presnosťou kontroluje stav všetkých typov olovených batérií 12 V vrátane mokrých, Ca / Ca, gélových, AGM a bezúdržbových batérií. Zariadenie sa ľahko používa a ...

Tester autobatérie CTEK 12 V
 • Doprava zadarmo
 
115,44
Cena vrátane DPH
Skladom
Obj.č.: 201981
Aktivátor akumulátorov 12V/24V
 • Udržuje olovené akumulátory v dobrom stave
 • Zabraňuje sulfatácií olovených akumulátorov
 • Kompaktná konštrukcia
Aktivátor akumulátorov 12V/24V
3.27273
 
22,93
Cena vrátane DPH
Skladom
Obj.č.: 250179
12V MEGAPULSE regenerátor
 • Udržuje a zvyšuje životnosť akumulátorov (aj na 5-násobok)
 • Obnovuje rýchlonabíjaciu schopnosť
 • Zvyšuje schopnosť batérii rýchlo sa nabíjať
 • Robustné puzdro
12V MEGAPULSE regenerátor
 • Doprava zadarmo
4.27778
 
77,41
Cena vrátane DPH
Skladom
Obj.č.: 377175
Ochrana proti prepätiu VOLTCRAFT VC ÜSS12 V, -, -, -
 • Zabraňuje špičkám napätia
 • Chráni elektroniku a osvetlenie
 • Poskytuje ochranu pri spustení
 • Tento text bol preložený strojovo
Ochrana proti prepätiu VOLTCRAFT VC ÜSS12 V, -, -, -
2.5
 
11,07
Cena vrátane DPH
Skladom
Obj.č.: 853952
Skúšačka napätia APM-1
 • Kontrola napätia v batérii
 • Dozerá na stav dynama
Skúšačka napätia APM-1
4.6
 
29,42
Cena vrátane DPH
Skladom
Obj.č.: 857400
Tester autobatérií Profi Power 2.913.900 6 V, 12 V, 24 V
 • S LED a veľkým LC displejom
 • Napätie batérie
 • Stav nabitia
Tester autobatérií Profi Power 2.913.900 6 V, 12 V, 24 V
4.3125
 
24,04
Cena vrátane DPH
Skladom
Pre komfortnejšie prehliadanie nášho eshopu používame cookies. Prechádzaním webu súhlasíte s ich používaním.

Conrad Electronic