PROFESIONÁLNE VYBAVENIE A SPOĽAHLIVÉ MERACIE PRÍSTROJE?

Všetko pre údržbu a opravy od jedného dodávateľa

Externé alebo interné zásahy v oblasti údržby a opráv budov, priemyselných zariadení a strojov vyžadujú najlepšie možné vybavenie.
Za týmto účelom ponúka Conrad Sourcing Platform inovatívnu, profesionálnu skúšaciu a meraciu techniku. Náš sortiment pokryje všetky potreby elektroinštalácií, údržby strojov a opráv zariadenia. Ponuka prístrojov v rôznych kategóriách CAT završuje naše portfólio v oblasti bezpečnosti.Chauvin Arnoux   |   Fluke Networks   |   testo   |   VOLTCRAFT
 

Meracia technika značky Chauvin Arnoux – preventívna údržba a opravy

 


Pretože poruchy priemyselných procesov dokážu výrazne obmedziť produktivitu, je v dnešnej dobe nevyhnutné pravidelne vykonávať preventívnu údržbu elektrických zariadení, prístrojov a strojov.

Za týmto účelom ponúka firma Chauvin Arnoux okrem skúšačky inštalácií C.A 6117, skúšačky prístrojov C.A 6108 alebo skúšačky strojov C.A 6165 tiež početné ďalšie meracie a skúšacie prístroje, ktoré technikom údržby uľahčujú vyhľadávanie porúch.

Aby nedochádzalo k zastaveniu výrobnej linky v dôsledku neplánovanej aktivácie ochranného spínača, je možné chyby inštalácie lokalizovať počas prevádzky meraním zvodových prúdov pomocou klieští F65.

 

 

Použitie termokamier, ako je model C.A 1950 alebo C.A 1954, umožňuje včasné odhalenie prehrievania alebo hotspotov ako na elektrických, tak aj na mechanických súčiastkach.

 

 

Pri údržbe elektronických riadiacich a kontrolných systémov strojov je často nevyhnutné vykonávať merania s rôznymi referenčnými potenciálmi. Nové ručné osciloskopy s izolovanými kanálmi C.A 922 a C.A 942 sa na túto úlohu hodia obzvlášť dobre. Obsahujú všetky funkcie multimetra, vrátane merania výkonu a taktiež 2kanálový analyzátor vyšších harmonických.

Viac

Naše tipy

Meracia technika Fluke Networks – LinkIQ – testovanie káblov, ktorému sa dá veriť. Testovanie sietí, aké naozaj potrebujete

LinkIQ™ validuje výkon kábla (do 10Gig) pomocou meraní založených na frekvencii a poskytuje informácie o vzdialenosti od miesta závady, rovnako ako Wire Map testovaného kábla. LinkIQ™ vykonáva aj ďalšiu diagnostiku switchov za účelom identifikácie dôležitých problémov siete a validácie konfigurácie switchov, vďaka čomu odpadá použitie ďalšieho prístroja. K ďalším funkciám patrí analógový a digitálny Toning, Port Blink, autentizácia 802.1x, Remote Office Locators a možnosť správy výsledkov cez počítač LinkWare™.

Der LinkIQ™ dokáže merať trasy až 1000m a ukazuje vzdialenosti od miesta závady, ako sú prerušenia, skraty a nekonfekcionované káble. Použitie Remote ID uľahčuje úplné zobrazenie párov káblov, vďaka čomu je možné identifikovať chybne zapojené a rozdelené páry. Primárnou funkciou testovania káblov prístroja LinkIQ je testovanie výkonu kábla, ktoré rozlišuje šírku pásma káblov od 10BASE-T do 10GBASE-T (10Mbit/s až 10Gbit/s).

Okrem robustných funkcií testovania káblov ponúka LinkIQ aj podrobné informácie o najbližšom pripojenom switchu a testy konektivity s IP Ping. LinkIQ komunikuje so switchom, aby stanovil ohlásenú rýchlosť prenosu (až 10GBASE-T), identifikáciu polovičného/celého duplexu, názov switchu a IP adresu, číslo portu a informácie WLAN.

Pre zjednodušenie inštalácie PoE a vyhľadávania závad zobrazuje LinkIQ pary, u ktorých je výkon napájaný, vrátane rôznych výkonnostných stupňov a párov pre aplikácie duálnej signatúry.

 

Zjednodušenie inštalácie a vyhľadávanie porúch.
Skúšačka káblov a sietí Fluke Networks LinkIQ™

  • osvedčené riešenie na skúšanie výkonu káblov a problémov s konektivitou sietí
  • vykonáva tiež testovanie Ping na kontrolu konektivity
  • poskytuje diagnostiku najbližšieho switcha

 Medzi ďalšie funkcie patrí: Cable Toning, Port Blink, Remote Office Locators a možnosť spravovať výsledky pomocou počítača LinkWare.

Naše tipy

Meracia technika značky testo: Účinné predchádzanie výpadkom výroby – smerovacou technikou testo je možné závady rýchlo a spoľahlivo rozpoznať už počas prevádzky

Vo výrobných podnikoch sa počet miest merania na elektricky alebo mechanicky namáhaných komponentoch obvykle pohybuje v radoch stoviek. Úloha znie: Včas rozpoznať potenciálne zdroje rušenia pomocou termokamier, monitorovať elektrické parametre pomocou vhodných meracích prístrojov a udržiavať si prehľad o parametroch prostredia pomocou multifunkčných meracích prístrojov. Ak dôjde k výpadku strojov alebo musí byť výroba kvôli chybným súčiastkam v niektorom zariadení prerušená, znamená to pre podnik ďalekosiahle finančné dopady. Pravidelná kontrola pomocou meracích prístrojov testo prispieva – v zmysle preventívnej údržby – k neustálej optimalizácii procesov a k šetrnému zaobchádzaniu so zdrojmi.

Viac

 

Termokamery testo – pre preventívnu údržbu

Termokamery testo boli vyvinuté špeciálne pre údržbu, Facility Management a energetické poradenstvo týkajúce sa budov. Termokamera testo 883 je spoľahlivým partnerom pre vaše úlohy spojené s meraním teploty. Vďaka vysokej kvalite termoobrazu sIR rozlíšením 320x240 pixelov (pri SuperResolution 640x480pixelov), ručným zaostrením a veľmi dobrým NETD 40mK ušetríte čas a zaistíte si bezchybné výsledky práce.

Naše tipy

 

Meracia technika pre údržbu VOLTCRAFT

 

Výpadky strojov stoja čas a peniaze a z ekonomického hľadiska predstavujú katastrofu. Zákazky potom nemožno dodať v požadovanom termíne a môžu hroziť aj zmluvné pokuty. V prípade preventívnej úržby je možné začínajúce poškodenie odhaliť už vopred a naplánovať jeho odstránenie. Ak sa už poškodenie prejaví, musí oprava prebehnúť predovšetkým hladko a rýchlo. Spoločnosť VOLTCRAFT je vašim silným partnerom, ktorý vás vybaví všetkým potrebným. Riešenia ušité presne na mieru a inovácie v oblasti obsluhy umožňujú efektívne používanie produktov. Aby ste sa mohli sústrediť na svoju prácu.

Viac

Naše tipy