Presné výsledky merania sú výsledkom obratné kombinácie vysoko kvalitné meracie technológie, profesionálnych aplikácií a odborných znalostí. Ponúkame presné technológie, ktoré potrebujete na určenie požadovanej fyzikálnej veličiny.

Náš rozsiahly sortiment podporuje vaše projekty vo vzdelávaní alebo prispieva k vývoju scenárov testovanie a riadenie vo výskume a vývoji. Naše meracie zariadenia sú samozrejme vhodná aj pre mnoho rôznych aplikácií údržby a opráv.

Multimetre

Meracie zariadenia na koncentráciu plynov

Skúšačky napätia

Osciloskopy

Príslušenstvo

Ďalšie kategórie

Najlepší dodávatelia

Naše služby