40 rokov VOLTCRAFT – Meracia technika na údržbu

Výpadky strojov stoja čas a peniaze a z ekonomického hľadiska predstavujú katastrofu. Zákazky potom nie je možné dodať v požadovanom termíne a môžu hroziť aj zmluvné pokuty. V prípade preventívnej údržby je možné začínajúce poškodenie odhaliť včas a naplánovať jeho odstránenie. Ak sa už poškodenie prejaví, musí oprava prebehnúť predovšetkým hladko a rýchlo. Spoločnosť VOLTCRAFT je vašim silným partnerom, ktorý vás vybaví všetkým potrebným.

Riešenia ušité presne na mieru a inovácie v oblasti obsluhy umožňujú efektívne používanie produktov. Aby ste sa mohli sústrediť na svoju prácu.

Najdôležitejšie meracie prístroje pre technikov

Digitálne multimetre

 • bezpečné meranie prúdu, napätia a odporu
 • univerzálny a presný
 • tiež v kalibrovanej verzii

Prúdové kliešte

 • presné meranie prúdu bez uvoľňovania káblov,

 • vhodné aj pre veľmi vysoké prúdy,
 • k dispozícii kliešte vhodné na prácu vo veľmi úzkych miestach.

 

Dvojpólové skúšačky napätia

 • jednoduchá obsluha,

 • s integrovaným RCD testom,
 • čiastočne s meraním točivého poľa.

 

Odporúčané produkty

Zaistenie bezpečnosti zariadení a prístrojov po vykonaní údržby

Odpor uzemnenia je zásadným faktorom pre zaistenie funkčnosti bezpečnostných zariadení. Túto úlohu merania môže prevziať EMZ-1000 a spoľahlivo určiť odpor uzemnenia 0,1 – 1200Ω. S kliešťami na chybový prúd VC-1310 je možné zavčasu detekovať chyby izolácie, napr. pri vinutí motora. Chybný komponent je možné predčasne vymeniť a zamedziť tak neplánovanému totálnemu výpadku. Jednotlivé elektrické spotrebiče je možné rýchlo zmerať pomocou skúšačky GT-6000 a v spojení s meracím adaptérom GT-6001 je možné počas prevádzky skúšať celé zariadenia napájané cez zástrčku CEE 16 A podľa DGUV3.

Bezdotykové a dotykové meranie teploty

Pyrometer VOLTCRAFT IR110-6S

Každý, kto vyžaduje vysokú presnosť v rozsahu 0–110°C a praje si bezdotykové dopytovanie teploty, nezaobíde sa bez zariadenia IR110-6S. Za nízkych teplôt vás prístroj IR110-6S presvedčí mimoriadnou presnosťou a to rýchlo a jednoducho, jedným stlačením tlačidla. Je vybavený optikou 1:6 pre blízke oblasti a v prípade kritických povrchov dokáže prispôsobiť emisný stupeň.

 

 • Presnosť pri: 0–25°C ±0,7 °C
 • Presnosť pri: 25–45°C ±0,3 °C
 • Presnosť pri: 45–110°C ±0,7 °C
 • Emisný stupeň 0,1 – 1,0
 • Optika 6:1
 • Teplotný rozsah 0–110 °C
 • Zameriavací laser
 • Doba odozvy 300 ms

Odporúčané produkty

Odporúčané produkty

VOLTCRAFT IR teplomery s rôznou optikou a rozsahom teplôt

VOLTCRAFT IR kalibrátor IRS-350
Skontrolujte si sami presnosť infračervených teplomerov a ich funkčnosť ešte pred začatím údržby – s IR kalibrátorom IRS-350 to spoľahlivo zvládnete. Predvoľby teploty v rozsahu od +50 do +350 °C, emisný rozsah meracieho poľa 0,95. Krátke doby zahrievania optimalizujú efektivitu a základná presnosť ±0,5 °C spĺňa nároky na profesionálne použitie v priemysle.VOLTCRAFT kalibrátor teploty TC-150

Rovnako ako IR teplomery , tak aj dotykové teplomery by mali byť pred použitím skontrolované z hľadiska presnosti a funkčnosti. Na skúšanie kontaktných čidiel sa odporúča VOLTCRAFT TC-150 s úctyhodnou základnou presnosťou ±0,8 °C. Meracie otvory s priemermi asi 3 mm, 3,5 mm, 3,7 mm, 4,2 mm, 5 mm a 6,8 mm pokrývajú veľké množstvo rôznych kontaktných čidiel a robia z modelu TC-150 univerzálnu kalibračnú stanicu pre teplotné čidlá.Termická inšpekcia – vizuálne znázornenie teplôt

VOLTCRAFT WB-500 termokamera

Prečo je na inšpekciu vhodná 50Hz kamera? Dáta termického záznamníka obrazu sú u 9Hz kamier dotazované 9-krát za sekundu, u 50Hz kamier sú dáta dotazované 50-krát za sekundu, sú spracované a zobrazené na displeji. Pri komponentoch, ktoré sú prevádzkované pri vysokých počtoch otáčok, je termická analýza obrazu výrazne presnejšia a termické problémy, ktoré sa vyskytujú iba pri vyšších otáčkach, je tak možné ľahšie analyzovať. Úplne nová termokamera VOLTCRAFT WB-500 sa ideálne hodí na údržbu a popri 50 Hz dodáva tiež vynikajúce termické rozlíšenie.VOLTCRAFT WB-500

 • frekvencia reprodukcie obrazu 50 Hz,
 • fúzny obraz,
 • zameriavanie pre IR objektív,
 • výstup HDMI,
 • bolometrická matrica 384 x 288,
 • termická citlivosť 80 mK,
 • digitálny zoom.

 

 

 

 
Nežiaducim vibráciám na stope

Merač vibrácií VOLTCRAFT VBM-85

Rotujúce hriadele a ďalšie komponenty pohonov v strojoch vytvárajú vibrácie. Po určitej dobe chodu, môžu vplyvom opotrebovania vznikať nevyváženosti, čím sa vibrácie zvyšujú. Meračom vibrácií môžu byť vibrácie zaznamenané vizuálne, na displeji a vyhodnotené. V ideálnom prípade sú vibrácie zaznamenané po uplynutí doby zábehu a sú zaznamenané do dokumentácie pre údržbu. Tieto dáta môžu byť v rámci intervalov údržby zaznamenané a porovnávané. Tak sa dá rýchlo rozpoznať zvýšené opotrebenie a odstrániť jeho príčina.

 • zaznamenáva zrýchlenie, silu vibrácií a odchýlku vibrácií,
 • rôzne meracie hroty (magnetický merací hrot, dlhý a krátky merací hrot),
 • jednoduchá obsluha,
 • mobilné použitie,
 • prenos dát prostredníctvom USB,
 • funkcia podržania dát,
 • veľký LCD displej pre namerané hodnoty a stav.

Dotykové alebo bezdotykové meranie otáčok

 
 

Bezdotykový záznam otáčok do 99 999 ot./min prostredníctvom lasera aj pri vysokom jase v okolí? Žiadny problém pre laserový otáčkomer DT-10L od firmy VOLTCRAFT. Na vzdialenosť 5 až 50 cm je možné z bezpečnej vzdialenosti cielene zaznamenávať otáčky hriadeľov alebo iných komponentov pohonu. Pre hriadele s malým priemerom odporúčame použitie bezdotykových otáčkomerov. U otáčkomerov s mechanickým záznamom môže u menších objektov vysadiť spojenie medzi hriadeľom a snímačom, čo skresľuje počet otáčok.
 • bezpečná práca bez dotyku,
 • vhodné pre vysoké počty otáčok,
 • funkcia počítadla,
 • vysoká presnosť ±0,05% + 1digit,
 • možno použiť pre malé objekty,
 • dobrá čitateľnosť,
 • jednoduchá obsluha,
 • k dostaniu v kalibrovanej verzii.

Optická inšpekcia s využitím endoskopov

Nežiaduce prevádzkové zvuky – rýchle vyhľadanie ich príčiny

V medicíne a v oblasti údržby a opráv sa bez endoskopov už nezaobídeme. Pozrite sa na miesta, kam by ste sa inak dostali až po náročnej demontáži – s endoskopmi a ich praktickým príslušenstvom, ako je hák, magnet alebo nástavec so zrkadlom, to ľahko zvládnete a navyše ušetríte čas a peniaze. Príčiny prevádzkových zvukov, ktoré sa odchyľujú od normálu, je možné rýchlo a ľahko vyhľadať a následne cielene demontovať určité časti stroja. Náhradné diely a potrebné drobné diely je možné objednať už pred odstavením z prevádzky, čím sa výpadky redukujú na minimum.

Odporúčané produkty

Je ochrana proti korózii dostatočná? S meraním hrúbky vrstvy budete mať jasno

VOLTCRAFT SDM-2125

Pri zariadeniach, ktoré sú umiestnené vonku, je potrebné dbať na dostatočnú ochranu proti korózii, aby bola zaistená dlhá doba životnosti. U novo natretých komponentov je možné následne skontrolovať a prípadne vylepšiť kvalitu nanesenej vrstvy. K tomu je potrebný presný merač hrúbky vrstvy ako SDM-2125 od firmy VOLTCRAFT.

 
 • pre železné a neželezné kovy,
 • rozsah merania: 0 až 1 250 μm / presnosť: ±(3%H+1),
 • uloženie až 500 dátových zostáv,
 • automaticky rotujúce zobrazenie,
 • ukazovateľ nameranej hodnoty v μm alebo míľ,
 • akustický a optický alarm,
 • počítačový analyzačný softvér.

Záznamníky dát sú v oblasti údržby niekedy ignorované, ale majú svoje výhody – najmä tam, kde namiesto zákazníka vykonáva údržbu poskytovateľ služby. Tak je možné presne vysledovať prevádzkové podmienky ako teplotu a vlhkosť vzduchu a doložiť napríklad použitie v rozpore s určením. Zaznamenávať je ale možné nielen teplotu a vlhkosť vzduchu, ale aj napätie, prúd a otrasy. Potom môže byť všetko zaznamenané do podkladov na údržbu.

Odporúčané produkty

Záznamník dát napätia DL-250

Zaznamenáva napätie v rozsahu 0–30 V/DC. Miesto v pamäti pre 31 320 nameraných hodnôt. Interval merania 10 sekúnd až 24 hodín.

Záznamník dát vibrácií DL-131G

Zaznamenáva vibrácie a rázy v 3 osiach. Interval záznamu je možné nastaviť od 50 ms do 12 hodín.