40 rokov VOLTCRAFT – Meracia technika pre školy a vzdelávacie zariadenia

Veľa mladých ľudí zaujíma elektrotechnické vzdelanie. Technické profesie boli a naďalej sú veľmi žiadané. Bezpečnosť pri vzdelávaní je jedna z najdôležitejších vlastností, ktoré musí meracia technika vo vzdelávaní spĺňať. Meracie prístroje značky VOLTCRAFT sú vybavené inovatívnymi bezpečnostnými funkciami – za zmienku stojí najmä rada multimetrov VC-200 VOLTCRAFT. Navigátor k meracím zásuvkám a priehradka na batérie, ktorú nie je možné otvoriť, keď sú meracie káble pripojené – to sú len niektoré vlastnosti, vďaka ktorým táto rada multimetrov patrí medzi tie najbezpečnejšie vo vzdelávaní.

Riešenia ušité presne na mieru a inovácie v oblasti obsluhy umožňujú efektívne používanie produktov. Aby ste sa mohli sústrediť na učenie.


Meracia technika pre vzdelávanie v remeselných a priemyselných odboroch

Riadenie energií a budov v remeselných odboroch, prevádzková technika v priemysle

Pri meracej technike je pre budúcich špecialistov kladený zvláštny dôraz na bezpečnosť. Je potrebné, aby sa naučili kontrolovať neprítomnosť napätia pomocou multimetrov alebo dvojpólových skúšačiek napätia.

Vyhľadávanie chýb pri technických zariadeniach a v domových rozvodoch môže správne vykonávať iba ten, kto má fundované základné znalosti. Spoločnosť VOLTCRAFT k tomu dodáva bezpečné multimetre s rôznymi meracími funkciami. V závislosti na odbornom zameraní si tak vždy vyberiete ten najvhodnejší multimeter.

Naše tipy


Navigátor k meracím zásuvkám

Na displeji radu 200 sa – v závislosti od polohy prepínača – zobrazuje správne obsadenie meracích zásuviek.

Vždy správne obsadenie meracích zásuviek

Ak obsadenie meracích zásuviek nezodpovedá nastavenému rozsahu merania, objaví sa chybové hlásenie.

Self-Resetting Fuses

Samoresetovateľné poistky pre merací rozsah mA eliminujú problémy s výmenou poistiek.
Bezpečnosť pre užívateľov

Obzvlášť bezpečné. Výmena batérií je možná, iba ak sú odpojené meracie káble.

 

Naše tipy

Bezkontaktné. Bezpečné. Presné.

Prúdové kliešte na meranie jednosmerného a striedavého prúdu. Veľmi užitočné sú meracie adaptéry pri opravách a údržbe. Jednoducho nasaďte adaptér a kliešťami zmerajte prúd. Správne fungovanie ohrevu (napr. v práčke, sušičke alebo pri elektrickom sporáku) nie je možné skontrolovať jednoduchšie a rýchlejšie.
 

 

Naše tipy

 

Vhodná meracia technika pre úspech vo vzdelávaní. Premyslená meracia technika šetrí čas a rýchlejšie lokalizuje chyby. Zvyšuje motiváciu na učenie.

 

Naše tipy

Vybavenie dielní vo vzdelávacích prevádzkach

Napájanie a vytváranie signálov.
Výber zariadení pre laboratóriá a pracoviská, vhodných pre rôzne vzdelávacie zariadenia.

Naše tipy

Kontrola napätia a signálov

Laboratórne meracie prístroje na typické použitie na pracoviskách a vo vzdelávaní.

 

Naše tipy

Automobilová mechatronika

Automobil zostáva najdôležitejšou formou mobility. Tomu zodpovedá aj množstvo profesií, ktoré sa s touto oblasťou spájajú. Do moderných vozidiel sa inštaluje čím ďalej, tým viac elektroniky a vyhľadávanie porúch je tak čím ďalej zložitejšie. Meracia technika tak tiež musí reagovať na vzrastajúce požiadavky a poskytovať vhodné riešenia. Nie je teda žiadnou výnimkou, keď žiaci počas výučby pracujú s osciloskopmi, aby si napríklad zobrazili časový priebeh signálov vstrekovania alebo zapaľovania. Tiež zbernicové systémy, napr. CAN bus sa stále častejšie používajú vo vozidlách na komunikáciu medzi elektronickými súčiastkami – a tiež ich je možné sledovať a vyhodnocovať pomocou príslušných osciloskopov.

VOLTCRAFT AT-400

Ručné multimetre so špeciálnymi funkciami merania pre automobilovú techniku.

 • Extrémne robustné a vodotesné (IP67)
 • Meranie teploty
 • Otáčky motora a uhol zopnutia
 • Početné funkcie merania impulzov
 • Meranie frekvencie a kapacity

 

VOLTCRAFT DSO-2154 SE

4kanálový digitálny osciloskop s pamäťou, so šírkou pásma 150MHz

 • 4kanálové súčasné zobrazenie štyroch signálov vstrekovania alebo zapaľovania
 • Rozsiahle matematické funkcie (napr. šírka impulzu alebo oneskorenie medzi kanálmi)
 • Počítačový softvér na analýzu údajov

 

Servis klimatizačných zariadení je pri vysokých teplotách v dielňach veľmi žiadaný. Pri hľadaní závady sa často meria najprv teplota na vzduchových tryskách, zatiaľ čo je klimatizácia v prevádzke. To je možné jednoducho a presne vykonať s kombinovaným zariadením VOLTCRAFT DT-8820. Jedným jediným prístrojom je možné zmerať teplotu, vlhkosť vzduchu, hladinu hluku a intenzitu osvetlenia. Meranie teploty zaisťuje čidlo v rukoväti. Tento kombinovaný merací prístroj nahrádza štyri samostatné merače a šetrí miesto v malých dielňach. 

Endoskop VOLTCRAFT BS-702SE+IP s dvoma kamerami

Vďaka čelnej a bočnej kamere je tento endoskop zariadením prvej voľby pri kontrole valcov. Druhou, bočnou kamerou je možné skontrolovať a zhodnotiť nielen piesty, ale aj steny valcov. Priložené nástavce ako zrkadlo, magnet alebo hák rozširujú možnosti využitia prístroja pri každodennej práci v dielni. Živý obraz je možné nielen sledovať – je možné tiež nahrať video a to použiť v rámci výučby alebo neskoršej analýzy.

Meracia technika na univerzálne použitie v automobilových odboroch. Zaujímavá pre výučbu je najmä termokamera WB-80, tou je možné vizuálne demonštrovať fungovanie okruhu chladenia.

Naše tipy

Spoľahlivé meracie príslušenstvo pre profesionálne vyhľadávanie chýb v elektronike vozidiel.

Naše tipy

 

Zrozumiteľné odovzdávanie základov elektroniky

Osciloskop VOLTCRAFT DSO-111 SE

Model DSO-111 SE bol vyvinutý pre školské vzdelávanie. Má najjednoduchšiu možnú obsluhu, takže ho užívateľ aj pri nepravidelnom používaní vždy ľahko uvedie do prevádzky. Nemá zbytočne veľa tlačidiel ani skryté nastavenia menu, takže je ho možné ľahko používať v školách a v učňovských zariadeniach.

 • Šírka pásma 10 MHz, 1 kanál
 • Interval aktualizácie 130 000 wfms/s

 

Analógový multimeter VOLTCRAFT VC-5080

Zmeny odporu alebo pomaly pulzujúce jednosmerné napätie je možné perfektne demonštrovať pomocou ukazovateľa. Lineárnu a logaritmickú charakteristiku potenciometra nemožno vysvetliť jednoduchšie ako použitím jednoduchej stupnice s ukazovateľom. Optimálna pre výučbu.

 

 • Mimoriadne robustné meracie zariadenie
 • Vysoké vstupné impedancie pri všetkých rozsahoch merania napätia

 

Nové modely rady VC100 s jasne čitateľným displejom. V závislosti od modelu sú integrované rôzne funkcie merania. Ale všetky multimetre tejto rady disponujú displejom EBTN s obdivuhodným kontrastom a bezdotykovou skúšačkou napätia (NCV). Najmä vo väčších triedach, v škole alebo v učilištiach dokážu displej bez problémov prečítať aj žiaci v poslednom rade.

 

Naše tipy

Naše tipy

Indikátor opotrebovania bezpečnostných meracích káblov

Bezpečnostné meracie káble VOLTCRAFT majú dvojitú izoláciu. Dve izolačné vrstvy sú prevedené v odlišných farbách. Pokiaľ by sa vrchná vrstva poškodila teplom, napr. zo spájky alebo o ostrú hranu, bude viditeľná druhá izolačná vrstva v inej farbe. Vďaka tomu je možné okamžite rozpoznať a zlikvidovať poškodené meracie káble. Jednoduchá a efektívna ochrana užívateľa.