Edge computing & machine learning

Hľadáte riešenie ako optimalizovať vaše stroje a zariadenia a radi by ste dáta svojich strojov využili ešte lepšie? Edge computing a machine learning vám k tomu poskytne rozmanité možnosti použitia a pomôže vám pri zefektívnení vašich procesov. Na základe dátovej optimalizácie vám ponúkame riešenia od rôznych výrobcov na rozšírenie a dovybavenie vašej priemyselnej automatizácie.


 

 

© Siemens AG 2019. Všetky práva vyhradené.

Cloud alebo edge computing? Túto otázku nemusíte v prípade industrial edge riešiť: Máte na výber oboje, v závislosti od prípadu použitia. Industrial edge umožňuje lokálne, cloudové a hybridné riešenia. Industrial Edge Management je centrálna infraštruktúra, vďaka ktorej je možné z ktoréhokoľvek miesta na svete alebo v rámci jednej továrne spravovať všetky prepojené zariadenia edge, rovnako ako softvér. Namiesto vykonávania aktualizácie softvéru a bezpečnostných záplat na každom jednotlivom zariadení je možné spravovať všetko centrálne, z jedného systému, ktorý môže

byť podľa potreby nainštalovaný priamo na mieste alebo v cloude. Okrem toho sa vďaka edge runtime na okamžité použitie znižuje náročnosť uvedenia do prevádzky počítačových systémov, na ktorých môžu byť nainštalované ľubovoľné edge aplikácie. Industrial edge umožňuje využívanie edge computing na stovkách strojov a zariadení, ktoré môžu byť roztrúsené po celom svete. Zariadenie a aplikácia je možné kedykoľvek prispôsobiť novým požiadavkám.

Vďaka industrial edge je možné dáta vašich výrobných strojov počas výroby optimálne zaznamenať a vyhodnotiť bez toho, aby došlo k narušeniu prevádzky. Vďaka tomuto priemyselnému riešeniu, pripravenému na okamžité použitie, zautomatizujete svoje IT procesy počnúc vývojom aplikácií cez ich výrobu až po prevádzku a môžete softvér prevádzkovať škálovateľne vo svojej výrobe alebo na strojoch umiestnených kdekoľvek na svete.

Siemens

 

 

© FESTO. Všechna práva vyhrazena.

Platforma pre automatizáciu Festo CPX

Chytré produkty I4.0 poskytujú dáta a pridanú hodnotu

Ako zlepšiť údržbu, monitorovanie podmienok alebo dosiahnuť prediktívnu údržbu? Je možné predpovedať kvalitu strojov zajtrajška? Znížiť ich spotrebu a náklady na energie? Preukázateľne zvýšiť kľúčové ukazovatele ako OEE?

Dáta a pochopenie ich významu vytvára túto pridanú hodnotu. Umelá inteligencia (AI) dodáva celému procesu dynamiku a preukázateľne vylepšuje aj kvalitné systémy dneška.

 

 

Spoločnosti Conrad a Festo prichádzajú s inteligentnými produktmi:

Modul pre energetickú účinnosť MSE6-E2M, ktorý využíva údaje o tlaku a prietoku k automatickému vypnutiu zariadenia, ak nevyrába: Úspora energií v desiatkach percent, návratnosť 6–18 mesiacov.

Platforma pre automatizáciu CPX. Spája zbernicový uzol založený na Ethernete s rozsiahlou diagnostikou a sledovaním podmienok prostredníctvom MQTT, rozhrania s terminálom Festo Motion, ovládaným aplikáciou a tiež decentrálneho riadenia CPX-CEC, ktoré už má v sebe integrovaný server OPC-UA pre napojenie na Priemysel 4.0.

Seamless Connectivity a umelá inteligencia (AI)

Dôležité sú koncepty priebežného prepojenia všetkých komponentov s modernými komunikačnými štandardmi I4.0 ako MQTT alebo OPC-UA a vyhodnotenie dát pomocou najmodernejších nástrojov, ako je napr. umelá inteligencia. Oboje ponúka značka Festo: Prepojenie od obrábaného dielca cez mechaniku, pneumatický systém a elektrický systém až po cloud. A vo Festo Automation Experience prepojenie IoT, digitálne pracovné procesy a manažment údržby, experti z oblasti Data Science a vopred naučené moduly AI ako modulárna alebo 100% služba. Voliteľne pre inštaláciu do stroja (on-edge), v továrni (on-prem) alebo v cloude.

PDF Festo AX PDF Workpiece & Cloud

Festo

Ďalšie riešenia a odporúčané produkty

Hľadáte ďalšie možnosti ako ešte lepšie vyriešiť vaše procesy spojené s automatizačnými zariadeniami? Chcete svoje zariadenia dovybaviť alebo zefektívniť prenosy dát a ich spracovanie? Ponúkame vám nespočetné množstvo ďalších riešení ako realizovať a ďalej rozširovať najrôznejšie aplikácie. Naše komponenty vám umožnia rýchly a jednoduchý prístup k strojom pre bezpečnú prevádzku v priemyselnom prostredí alebo aj pre výkonné strojové učenie.

Produkty: