Čo sú to osobné údaje?

Osobné údaje sú informácie, pomocou ktorých je možné identifikovať vašu osobu. Patria medzi ne napríklad meno, adresa bydliska, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Ako spoločnosť Conrad chráni vaše osobné údaje?

Na weboch www.conrad.sk a https://velkoobchod.conrad.sk sú osobné údaje šifrované počas procesu objednávky a tiež v zákazníckom účte, a to pomocou protokolu SSL (Secure Socket Layer, výmena kľúča: RSA 1024 bit, šifrovanie používateľských dát: Triple-DES 1024 bit) cez internet. Údaje o kreditných kartách zhromažďuje, spracováva a v šifrovanej forme ukladá výhradne náš poskytovateľ platobných služieb – spoločnosť PayU. Zabezpečené pripojenie možno rozpoznať podľa toho, že adresa zobrazená v prehliadači začína písmenami „https://...” namiesto „http://...” a v pravom spodnom rohu obrazovky alebo v adresnom riadku hore sa zobrazuje ikonka zámku. Náš web a ďalšie systémy chránime technickými aj organizačnými prostriedkami proti strate, zničeniu, manipulácii, úpravám alebo šíreniu vašich údajov v dôsledku zásahu neoprávnených osôb.

Kedy a prečo využívame vaše údaje?

Kedy spoločnosť Conrad využíva a spracováva osobné údaje?

Vieme, že vám veľmi záleží na bezpečnom zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi. Pretože spoločnosť Conrad prikladá ochrane dát veľký význam, riadime sa pri ich zhromažďovaní, spracovávaní a využívaní striktne ustanoveniami slovenského zákona o ochrane osobných údajov a direktívami Európskej únie. V zásade môžete naše weby využívať bez toho, aby ste po sebe zanechali akékoľvek osobné údaje.

Osobné údaje a ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete, využíva spoločnosť Conrad na spracovanie objednávok, dodávanie tovaru a uskutočnenie platieb. Dodávky objednaných výrobkov vykonávajú nami poverené prepravne spoločnosti. S týmto cieľom zašleme prepravcom vašu e-mailovú adresu, aby vám mohol poskytnúť informácie o stave vašej dodávky a konkrétnom termíne dodania. Ak už o túto službu nemáte záujem, môžete proti poskytnutiu e-mailovej adresy kedykoľvek vzniesť námietku, a to prostredníctvom e-mailu [email protected]. Okrem toho potrebujeme vaše údaje tiež na to, aby sme vás mohli informovať o objednávkach, produktoch, službách a ponukách spoločnosti Conrad. Využívame iba e-mailovú reklamu v rozsahu povolenom zákonom a ďalšími predpismi, prípadne na základe vášho výslovného súhlasu. Ak sa zaregistrujete na odber nášho e-mailového newslettera, využijeme na jeho pravidelné zasielanie údaje vyžadované pri registrácii, prípadne údaje, ktoré nám samostatne oznámite v objednávke.

Zhromažďujeme, ukladáme a spracovávame vaše údaje s cieľom kompletného vybavenia vášho nákupu vrátane následných záruk, s cieľom poskytovania služieb, na účely technickej administratívy aj pre potreby nášho vlastného marketingu. Vaše osobné údaje budú vymazané, pokiaľ tomu neodporujú žiadne zákonné povinnosti a ak ste o ich vymazanie požiadali e-mailom [email protected], prípadne ak už nie sú potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli ukladané, alebo ak je ich ukladanie neprípustné z iných zákonných dôvodov.

Ak dôjde k zlúčeniu informácií z vášho účtu prostredníctvom automatickej kontroly alebo kontroly duplikácií začatej na váš podnet, dávate súhlas s prenosom informácií zo starého účtu (platby, objednávky a pod.) na nový účet.

Čo robí spoločnosť Conrad s osobnými údajmi?

Vaše osobné údaje sa ukladajú v našom internom ERP systéme, a to primárne na účely optimálneho spracovania objednávok a zabezpečenia starostlivosti o zákazníkov.

Inventárne dáta (napr. predchádzajúce objednávky a platby) sú zohľadnené pri výbere možných platobných metód, ktoré vám budú k dispozícii.

Ukladáme text zmluvy a zasielame vám e-mailom údaje o objednávke. Všeobecné zmluvné podmienky si môžete kedykoľvek prezrieť. V zákazníckej sekcii vyžadujúcej prihlásenie je tiež možné zobraziť vaše predchádzajúce objednávky.

Zákaznícky účet

Každému zaregistrovanému zákazníkovi založíme heslom chránený priamy prístup k jeho uloženým inventárnym dátam (zákaznícky účet). Tu si môžete prezerať údaje o dokončených, nevybavených a nedávno odoslaných objednávkach a spravovať údaje o adrese či dátume narodenia. Zaväzujete sa zaobchádzať s osobnými prístupovými údajmi dôverne a neposkytovať ich žiadnym neoprávneným tretím osobám. Nenesieme zodpovednosť za zneužité heslá, ak nedôjde k ich zneužitiu našou vinou. Po ukončení komunikácie s nami vám odporúčame, aby ste sa odhlásili a zatvorili okno prehliadača, a to najmä ak sa o počítač či mobilný telefón delíte s ďalšími ľuďmi.

Ako využívame súbory cookies a podobné technológie?

Využíva spoločnosť Conrad súbory cookies?

Cookie je malý dátový súbor, ktorý odosielame do vášho počítača, keď si prezeráte web spoločnosti Conrad. Tento súbor môže obsahovať len informácie, ktoré vášmu počítaču zasielame my sami – súkromné ​​údaje s jeho pomocou nemožno čítať. Ak udelíte súhlas s používaním súborov cookies na našom webe, nemáme prístup k vašim osobným údajom, môžeme však identifikovať počítač, ktorý súbory cookies používa. Podobne ako veľa iných internetových obchodov pre vás pomocou súborov cookies personalizujeme internetový obchod a ponúkame vám tak relevantný obsah a produkty.

Niektoré nami využívané súbory cookies sú na konci relácie webového prehliadača z pevného disku zmazané (tzv. relačné súbory cookies).

Ďalšie súbory cookies zostávajú vo vašom počítači a umožňujú nám ho rozpoznať pri ďalšej návšteve (tzv. permanentné súbory cookies). Vďaka týmto súborom nemusíte pri budúcich objednávkach znovu zadávať svoju e-mailovú adresu.

Ak nechcete využívať výhody spojené so súbormi cookies, môžete ich využívanie upraviť v bezpečnostných nastaveniach prehliadača. Voľbu ich nastavenia možno zvyčajne nájsť v menu Nástroje pod voľbou Nastavenia alebo Možnosti Internetu. Nebudeme vám však môcť ponúknuť niektoré funkcie nášho internetového obchodu. Aby ste mohli používať náš nákupný košík, je potrebné povoliť dočasné súbory cookies.

Súbory cookies tretej strany

Spoločnosť Conrad využíva reklamu na iných weboch prostredníctvom reklamných partnerov alebo reklamných sietí. Títo reklamní partneri využívajú tzv. cookies tretích strán, ktoré sú aktivované webmi https://www.conrad.sk a https://velkoobchod.conrad.sk po ich navštívení, ale čítať ich môže iba príslušný reklamný partner. Tieto súbory cookies tretích strán slúžia na meranie úspešnosti reklám využívaných v rámci vzťahu medzi reklamným partnerom a našou spoločnosťou. Naše partnerské spoločnosti nemajú dovolené zhromažďovať, spracovávať ani využívať osobné údaje prostredníctvom nášho webu s využitím súborov cookies. Zaznamenávajú sa iba reklamy spustené zo strany reklamného partnera a volanie webov https://www.conrad.sk a https://velkoobchod.conrad.sk.

Súbory protokolov

Pri každom prístupe na stránky spoločnosti Conrad sú dáta o využití prenášané prostredníctvom príslušného internetového prehliadača a ukladané do tzv. serverových súborov protokolu. Takto uložené dátové záznamy obsahujú tieto dáta: dátum a čas prístupu, názov otvorenej stránky, IP adresu, adresu URL referera (na základe adresy URL, z ktorej ste na web prišli), množstvo prenesených dát a tiež informácie o produkte a verzii prehliadača.

Použitie Google reCaptcha

Na ochranu našich online služieb môžeme používať tzv. testy CAPTCHA, ktoré nám umožnia určiť, či je druhá strana ľudská bytosť alebo stroj. Cieľom je zistiť, či majú prístupy na svedomí ľudia alebo stroje, ktoré sú často zneužívané. Pretože táto otázka pochádza zo servera Google, vytvorí Google súbor cookie v priebehu trvania otázky.

Google (Universal) Analytics

Tento web využíva Google (Universal) Analytics, službu na webovú analýzu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google”). Služba Google (Universal) Analytics využíva „cookies”, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webu analyzovať, ako ho používatelia využívajú. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom využití tohto webu sa zvyčajne prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA. Ak je však na tomto webe aktivovaná anonymizácia IP adresy, Google predtým skráti vašu IP adresu. Toto opatrenie platí v členských štátoch Európskej únie alebo v krajinách, ktoré sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru. Iba výnimočne bude na server Google v USA odoslaná úplná IP adresa a skrátená až tam. V mene prevádzkovateľa tohto webu bude Google využívať tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webu, na zostavovanie prehľadov aktivity na webe a na to, aby bolo prevádzkovateľovi webu možné poskytnúť ďalšie služby spojené s používaním webu a internetu. IP adresa odoslaná do vášho prehliadača v rámci služby Google (Universal) Analytics nie je zlúčená s inými dátami Google. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies výberom vhodných nastavení prehliadača, upozorňujeme však, že ak to tak urobíte, nebudete môcť využívať všetky funkcie tohto webu. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní dát generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším využitím webu (vrátane IP adresy) a v ich spracovaní – stačí si stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Využívame službu Google (Universal) Analytics vrátane funkcií služby Universal Analytics. Táto služba nám umožňuje analyzovať aktivity na našich stránkach naprieč zariadeniami (napr. na prístup cez notebook a neskôr cez tablet). Túto možnosť nám dáva pseudonymné priraďovanie používateľského ID používateľovi. K tomuto priradeniu dochádza napríklad vtedy, keď si zaregistrujete zákaznícky účet alebo sa doň prihlásite. Pre neregistrovaných používateľov používame anonymné ID. Žiadne osobné údaje však nebudú poskytnuté spoločnosti Google. Aj keď služba Universal Analytics pridáva ďalšie funkcie službe Google (Universal) Analytics, neznamená to, že obmedzuje opatrenia na ochranu dát, ako je napr. maskovanie IP adresy alebo doplnok prehliadača. Vykonáme iba doplnenie relácie v prípade registrovaných a neregistrovaných relácií, ak títo používatelia neodvolali svoj súhlas s týmito krokmi prostredníctvom doplnku prehliadača či kliknutím na odkaz na odhlásenie sa zo služby Google (Universal) Analytics, alebo v prípade, že takéto zlučovanie je povolené platnými zákonmi a predpismi.

Z dôvodu transparentnosti by sme radi poukázali na to, že používame systém Google Tag Manager. Tento systém na správu značiek (tagov) nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Uľahčuje nám integráciu a správu našich značiek. Tieto malé úryvky kódov slúžia okrem iného na meranie prevádzky a správania sa návštevníkov, meranie vplyvu online reklamy a sociálnych kanálov, nastavovanie remarketingu a zacielenia a na testovanie a optimalizáciu webov. Ďalšie informácie o systéme Google Tag Manager nájdete na adrese: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Prostredníctvom služby Analytics prinášame svoje príspevky rovnako ako stránky Accelerated Mobile Pages (AMP). Je preto možné, že si po zadaní vyhľadávania Google v smartfóne môžete čítať naše príspevky na internete, ktoré pritom na našich serveroch vôbec nie sú. Namiesto toho sa môže stať, že stránky sú zobrazované priamo z vyrovnávacej pamäte poskytovateľov tretích strán, ako je napríklad Google. Spoznáte to podľa toho, že adresa URL, z ktorej ste na túto stránku prišli, neobsahuje názov našej domény (t. j. náš web), ale napr. názov domény Google. Google nezmení zdrojový kód nášho webu.

Ak je verzia AMP tohto webu uložená vo vyrovnávacej pamäti Google alebo iných tretích strán, a zobrazovaná odtiaľto, nemáme žiadny vplyv na spracovanie dát a zaobchádzanie s vašou IP adresou. Naším cieľom je nezhromažďovať žiadne osobné údaje prostredníctvom našich stránok AMP. Preto je IP adresa (z nášho webu) odovzdávaná výhradne anonymne.

Smartlook

V záujme zlepšenia použiteľnosti a zákazníckeho dojmu využívame analytickú službu Smartlook prevádzkovanú európskou spoločnosťou Smartsupp.com, s.r.o. (IČO: 03668681, DIČ: CZ03668681, Milady Horákové 13, Brno, 602 00, Česká republika). Táto funkcia umožňuje anonymný záznam pohybov myši a posúvanie stránok, kliknutí myšou a stlačení klávesov na klávesnici. Služba Smartlook využíva merací kód na zber a prenos vašich údajov. Keď navštívite web využívajúci službu Smartlook, merací kód automaticky zhromažďuje dáta na základe vašej aktivity a ukladá ich na servery spoločnosti Smartlook (v ČR). Taktiež súbory cookies uložené vo vašom počítači alebo terminálu zo strany webu zhromažďujú dáta. Služba Smartlook nám navyše umožňuje získavať anonymnú spätnú väzbu od používateľov. Ak nechcete, aby bol váš pohyb na našich stránkach zaznamenávaný, tu sa môžete odhlásiť: https://www.smartlook.com/cs/opt-out. Ďalšie informácie o funkciách a využití dát pomocou služby nájdete na adrese: https://www.smartsupp.com/cs/help/ochrana-osobnich-udaju-gdpr.

IBM Watson Marketing Automation

Na rozosielanie informačných a ponukových newsletterov, rovnako ako aj na zasielanie automatických e-mailov s obchodným oznámením (nevzťahuje sa na tzv. transakčné e-maily – napr. potvrdenie objednávok, ktoré sú súčasťou e-shopového riešenia a prevádzkovateľom je priamo Conrad Electronic Česká Republika, s.r.o.), používame nástroj IBM Watson Marketing Automation od spoločnosti IBM so sídlom 1 New Orchard Rd, Armonk, New York 10504. Spoločnosť IBM má síce svoje servery v Spojených štátoch, ale pridala sa k zoskupeniu tzv. „data trust”, ktoré všetky požiadavky a náležitosti spĺňa. Zároveň samotná spoločnosť nemá prístup do účtov svojich klientov (vrátane Conrad Electronic), nemôže sa teda dostať k vašim osobným údajom. Viac od IBM k používaniu ich riešenia tu: https://www-01.ibm.com/software/info/product-privacy.

S nástrojom, jeho implementáciou, prevádzkou a optimalizáciou nám môžu pomáhať dve české agentúry: ACOMWARE, s.r.o., so sídlom Praha 4 – Pankrác, Budějovická 778/3, PSČ 140 00 (IČ: 25047965) a VIVmail, s.r.o., so sídlom Jungmannovo náměstí 753/18, 110 00, Praha 1 (IČ: 28445937) – obe agentúry sú zmluvne zaviazané osobné údaje nijako nešíriť ani ich nijako nespracovávať na iný ako dohodnutý účel. Pri každom elektronického obchodnom oznámení je možné sa kliknutím na odkaz v pätičke priamo ohlásiť, prípadne upraviť nastavenie ich zasielania.

RTBHouse

Tento web využíva aj službu RTBHouse spoločnosti RTB House, S.A., so sídlom 61/101 Złota Street, 00-819 Warsaw, Poland. Táto služba slúži na poskytovanie cielenej reklamy používateľom, ktorí už navštívili náš web a zaujímajú sa o to, čo na ňom ponúkame, a na weboch, ktoré tiež využívajú služby spoločnosti RTB House. Táto reklama sa zobrazuje na základe informácií o návšteve príslušných internetových stránok, ktoré sa okrem iného ukladajú do súborov cookies v používateľovom počítači. Tieto textové súbory sa načítavajú na odporúčanie konkrétnych produktov počas následných návštev webu. Na tento účel sa v súboroch cookies ukladá náhodne vygenerované identifikačné číslo. Ani toto číslo, ani informácie o vašich návštevách internetových stránok nemožno priradiť vám osobne. Tieto údaje nebudú za žiadnych okolností použité na osobnú identifikáciu vás ako návštevníka nášho webu.

Ukladanie a využívanie informácií službou RTBHouse môžete zamedziť nastavením vášho prehliadača, teda zakázaním cookies: Voľbu ich nastavenia možno zvyčajne nájsť v menu Nástroje pod voľbou Nastavenia alebo Možnosti Internetu.

Microsoft / Bing

Na svojich stránkach používame meranie konverzií od spoločnosti Microsoft Corporation so sídlom na adrese One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Reklamný systém Microsoft Bing Ads umiestni do vášho počítača súbor cookie, ak na náš web prejdete z reklamy vo vyhľadávači Microsoft Bing. Vyhľadávač Microsoft Bing môže týmto spôsobom rovnako ako my zistiť, že niekto klikol na reklamu, bol presmerovaný na náš web a dosiahol vopred definované cieľové stránky (konverzné stránky). Vidíme iba celkový počet používateľov, ktorí klikli na reklamu Bing a boli presmerovaní na stránku konverzie. Nebudú zverejnené žiadne osobné údaje o identite používateľa.

Ak nechcete, aby spoločnosť Microsoft vyššie vysvetleným spôsobom využívala informácie o vašom správaní sa, môžete zamietnuť vytvorenie súboru cookie vyžadovaného na tento účel – napríklad pomocou nastavenia prehliadača, ktoré všeobecne deaktivuje automatické vytváranie súborov cookies. Môžete tiež zamedziť zhromažďovaniu dát vygenerovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webu a spracovaním týchto dát spoločnosťou Microsoft. Stačí sa odhlásiť. Ďalšie informácie o ochrane dát a súboroch cookies využívaných v spoločnosti Microsoft a v systéme Bing Ads nájdete na webe spoločnosti Microsoft na adrese https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Yottly

Tento web tiež využíva službu YOTTLY spoločnosti DiffSolutions, s.r.o., so sídlom Praha 10 – Dubeč, Nad mlýnským potokem 640/10, PSČ 107 00 (IČO: 24791288, DIČ: CZ24791288). Pomocou tejto služby je možné používateľom, ktorí už raz náš web navštívili a zaujímali sa o naše ponuky, zobrazovať cielené reklamy na tomto webe a na weboch, ktoré tiež využívajú cielenú reklamu. Táto reklama sa zobrazuje na základe informácií o návšteve príslušných internetových stránok, ktoré sa okrem iného ukladajú do súborov cookies v používateľovom počítači. Tieto textové súbory sa načítavajú na odporúčanie konkrétnych produktov počas následných návštev webu. Na tento účel sa v súboroch cookie ukladá náhodne vygenerované identifikačné číslo. Ani toto číslo, ani informácie o vašich návštevách internetových stránok nemožno priradiť vám osobne. Za žiadnych okolností sa tieto dáta nepoužijú na osobnú identifikáciu vás ako návštevníka nášho webu. V nástroji je ďalej aktuálna databáza zákazníkov, aby sa napárovali so správaním sa jednotlivých používateľov na webových stránkach. Vo chvíli odhlásenia elektronickej komunikácie sa kontaktné údaje mažú aj z tohto nástroja.

Colpirio

Tento web tiež využíva službu spoločnosti Colpirio.com, s.r.o., so sídlom Jungmannovo náměstí. 18, 110 00, Praha 1 (IČO: 04997727, DIČ: CZ04997727). Pomocou tejto služby je možné používateľom, ktorí už raz náš web navštívili, zaujímali sa o naše ponuky, zobrazovať cielené reklamy na tomto webe a na weboch, ktoré tiež využívajú cielenú reklamu. Táto reklama sa zobrazuje na základe informácií o návšteve príslušných internetových stránok, ktoré sa okrem iného ukladajú do súborov cookies v používateľovom počítači. Tieto textové súbory sa načítavajú na odporúčanie konkrétnych produktov počas následných návštev webu. Na tento účel sa v súboroch cookie ukladá náhodne vygenerované identifikačné číslo. Ani toto číslo, ani informácie o vašich návštevách internetových stránok nemožno priradiť vám osobne. Za žiadnych okolností sa tieto dáta nepoužijú na osobnú identifikáciu vás ako návštevníka nášho webu.

CJ

Tento web sa zúčastňuje partnerských programov spoločnosti CJ Affiliate zastúpenou spoločnosťou VIVnetworks.com, s.r.o., so sídlom Jungmannovo náměstí 753/18, 110 00 Praha 1, Česká republika (IČO: 28957733, DIČ: CZ28957733), služby na integráciu reklám vo forme textových odkazov, obrazových odkazov, reklamných bannerov alebo vstupných masiek. Spoločnosť CJ využíva „cookies”, čo sú textové súbory ukladané do vášho počítača, aby webu pomohla analyzovať, ako ho používatelia používajú. Využíva aj tzv. webové signály (neviditeľnú grafiku). Tieto webové signály môžu poslúžiť na vyhodnotenie informácií, ako je napríklad návštevnosť týchto stránok. Informácie generované súbormi cookies a webovými signálmi o používaní tohto webu (vrátane IP adresy) a zobrazovaní reklamných formátov sú posielané a ukladané na server spoločnosti CJ Affiliate. Spoločnosti CJ a VIVnetworks môžu tieto informácie odovzdávať svojim zmluvným partnerom. Nezlúčia však vašu IP adresu s inými vami uloženými dátami. Ďalšie informácie o využití údajov nájdete vo vyhlásení spoločnosti CJ o ochrane dát: https://www.conversantmedia.com/legal/privacy.

Google AdWords

Tento web používa nástroje na „online marketing” od spoločnosti Google, Inc., so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tieto nástroje slúžia na rozpoznanie, že návštevník prišiel na náš web prostredníctvom reklamy Google. Spoločnosť Google používa súbory cookies, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú analýzu používania webu. Súbory cookies na tzv. „meranie konverzií” sa vytvárajú po kliknutí na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google. Platnosť týchto súborov cookies vyprší po 30 dňoch a tieto súbory neslúžia na identifikáciu osôb. Ak chcete zabrániť „meraniu konverzií”, môžete si v prehliadači nastaviť blokovanie súborov cookiex z domény „googleadservices.com”. Môžete tiež uplatniť svoje právo na odhlásenie. Ak sa chcete o týchto metódach dozvedieť viac alebo zistiť, ako možno zabrániť využitiu týchto informácií zo strany spoločnosti Google, kliknite tu: https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated.

Facebook Custom Audience Pixel

Využívame plugin „Custom Audiences Pixel” od spoločnosti Facebook, Inc., so sídlom na adrese 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej len „Facebook”), pomocou ktorého zobrazujeme návštevníkom nášho webu reklamy založené na záujmoch, keď sa pohybujú na Facebooku. Implementovali sme tzv. merací pixel od spoločnosti Facebook na náš web, čo vytvára priame spojenie so servermi Facebooku, keď navštívite náš web. Tieto informácie o návšteve sa odovzdávajú na server Facebooku a potom ich Facebook priradí k vášmu osobnému profilu. Ďalšie informácie o zhromažďovaní a využívaní dát zo strany Facebooku a o právach a možnostiach voľby z hľadiska ochrany súkromia nájdete v zásadách Facebooku na ochranu súkromia na adrese https://www.facebook.com/about/privacy.

Oznámení typu push notifikace (OneSignal)

Ak máte povolené správy typu push, je na realizáciu tejto funkcie používaná služba One Signal. Na doručovanie správ typu push je nutné odovzdať týmto službám neosobné údaje (napr. názvy výrobkov). Zaistenie bezpečnej komunikácie s mobilným zariadením alebo počítačom používateľa vyžaduje výmenu tzv. kľúča pre zariadenie (device token). Ide o jediný spôsob, ako identifikovať používateľovo zariadenie pri odosielaní správy typu push. Pre push notifikáciu musíte dať výslovný súhlas vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení.

Údaje o poloze

Pre určité funkcie môže byť potrebný prístup k údajom o polohe vášho zariadenia. V takom prípade zhromažďujeme údaje o vašej súčasnej polohe cez GPS, aby sme vám mohli rýchlo poskytnúť informácie o vašom najbližšom okolí. Údaje o polohe budú použité len na spracovanie vašej žiadosti. Údaje o polohe sa prenášajú cez zašifrované spojenie, napr. s cieľom lokalizácie najbližšej pobočky, vďaka čomu sú anonymizované po dokončení vašej žiadosti a štatisticky vyhodnotené s cieľom zlepšenia našich služieb.

Newsletter

Náš newsletter je analyzovaný pomocou technológií spoločnosti IBM Watson Marketing Automation a Google z hľadiska miery preklikov, správania sa na webe a pod. Podrobnejšie informácie o týchto nástrojoch nájdete vyššie v tomto dokumente „Ochrana osobných údajov”. Pri každom elektronickom obchodnom oznámení je možné sa kliknutím na odkaz v pätičke priamo ohlásiť, prípadne upraviť nastavenia ich zasielania.

Máte otázky týkajúce sa ochrany údajov? Sme tu pre vás.

Vaše právo na informácie

V súlade s nariadením GDPR máte právo na poskytnutie informácií.

Kto je zodpovedný za spracovanie údajov a koho môžete kontaktovať?

Zodpovedným subjektom je spoločnosť Conrad Electronic Česká Republika, s.r.o., so sídlom budova C, Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČO: 28218434, e-mail: [email protected].

Poverencom na ochranu osobných údajov v spoločnosti Conrad je

Christian Volkmer
Project 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Německo

E-mail: [email protected]

Telefon: +49 941 2986930

Aké údaje sú spracovávané a z akých zdrojov?

Spracovávame údaje, ktoré dostaneme od vás v rámci kúpnej zmluvy či transakcie, na základe súhlasov v rámci vášho prihlásenia na odber obchodných správ alebo od vašich zamestnancov.

Medzi osobné údaje patria:

Vaše hlavné či kontaktné údaje, čo u kupujúcich zahŕňa napr. meno a priezvisko, adresu, kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo, fax), dátum narodenia, bankové či platobné údaje.

U žiadateľov a zamestnancov sem patria napr. meno a priezvisko, adresa, kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo, fax), dátum narodenia, údaje zo životopisu a referencií, bankové údaje, náboženské vyznanie.

U dodávateľov sem patria napríklad meno ich právneho zástupcu, spoločnosti, číslo v obchodnom registri, DIČ, číslo firmy, adresa, kontaktné údaje kontaktnej osoby (e-mailová adresa, telefónne číslo, fax), bankové údaje.

Ďalej spracovávame aj tieto osobné údaje:

 • informácie o type a obsahu zmluvy, údaje o objednávke, údaje o predaji a dokumentoch, históriu zákazníkov a poradenských dokumentov,
 • reklamné a predajné údaje,
 • informácie o vašej elektronickej komunikácii so spoločnosťou Conrad (napr. IP adresa, prihlasovacie údaje),
 • informácie o vašom správaní sa na našich stránkach
 • ostatné údaje, ktoré sme od vás dostali počas obchodných vzťahov (napr. stretnutie so zákazníkmi),
 • údaje, ktoré sami generujeme z hlavných/kontaktných údajov a iných údajov, napr. na základe analýzy požiadaviek a potenciálu zákazníkov),
 • dokumentáciu vášho vyjadrenia súhlasu napr. s prijímaním newsletterov.

Na aké účely a na akom právnom základe budú údaje spracovávané?

Vaše údaje spracovávame v súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a slovenského zákona o ochrane osobných údajov v aktuálne platnom znení:

Na splnenie (predbežných) zmluvných povinností (GDPR, čl. 6, ods. 1, písmeno b):
Vaše údaje budú využité na spracovanie vašich nákupov online alebo telefonicky, alebo na spracovanie zmlúv vašich zamestnancov v našej spoločnosti. Údaje budú spracované najmä počas začatia obchodných transakcií a pri uzatváraní zmlúv s vami.

Na splnenie zákonných povinností (GDPR, čl. 6, ods. 1, písmeno c):
Spracovanie vašich údajov je nevyhnutné na účel splnenia rôznych zákonných povinností, napr. z obchodného zákonníka alebo daňového zákonníka.

Na ochranu legitímnych záujmov (GDPR, čl. 6, ods. 1, písmeno f):
Na základe rovnováhy záujmov môžu byť údaje spracovávané nad rámec aktuálneho plnenia zmluvy, a to s cieľom chrániť legitímne záujmy našej spoločnosti alebo tretích strán.

Spracovanie údajov v záujme ochrany oprávnených záujmov prebieha napríklad v týchto prípadoch:

 • reklama alebo marketing (pozri č. 4),
 • prostriedky na riadenie obchodu a ďalší vývoj služieb a výrobkov,
 • udržiavanie databázy zákazníkov na úrovni celej skupiny s cieľom zlepšenia služieb zákazníkom v kontexte právnych procesov.

V rozsahu vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písmeno a GDPR):
Ak ste nám udelili svoj súhlas so spracovávaním vašich údajov, napr. na účely doručenia nášho newslettera prebehne len v súlade s účelmi a v rozsahu dohodnutom vo vyjadrení súhlasu. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti.

Spracovanie osobných údajov na reklamné účely

Môžete kedykoľvek namietať proti využitiu svojich osobných údajov na reklamné účely, a to buď všeobecne, alebo so zacielením na jednotlivé typy reklám bez toho, aby vznikali akékoľvek iné náklady ako náklady za prenos podľa základných sadzieb.

Spoločnosť Conrad je v súlade s miestnymi zákonnými požiadavkami oprávnená využívať e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri uzatváraní zmluvy, na priamu reklamu na svoje vlastné podobné výrobky či služby. Tieto odporúčania týkajúce sa výrobkov od nás dostanete bez ohľadu na to, či ste sa prihlásili na odber newslettera.

Pokiaľ od nás nechcete také odporúčania dostávať e-mailom, môžete namietať proti využitiu svojej adresy na tento účel kedykoľvek, a to bez akýchkoľvek nákladov okrem nákladov na prenos podľa základných sadzieb. Stačí na to písomná správa, najlepšie na e-mailovú adresu: [email protected]. Každý e-mail, samozrejme, obsahuje odkaz na odhlásenie.

Kto moje údaje získa?

Ak na spracovanie objednávok využívame poskytovateľa služieb, zostávame napriek tomu zodpovední za ochranu vašich údajov. Všetci dodávateľa sú zmluvne zaviazaní zaobchádzať s vašimi údajmi dôverne a spracovávať ich iba v rozsahu poskytovania služieb. Nami poverení dodávatelia dostanú vaše údaje v prípade, že ich požadujú na plnenie ich príslušných služieb. Ide napríklad o poskytovateľov IT služieb potrebných na prevádzku nášho webu a bezpečnosť IT systému, ale aj o poskytovateľov reklamných oznámení pre naše vlastné reklamné kampane.

Vaše údaje budú spracované v databáze zákazníkov spoločnosti Conrad. Táto databáza podporuje zlepšovanie kvality údajov o existujúcich zákazníkoch (likvidácia duplicít, indikátor presťahovaných/neexistujúcich zákazníkov, oprava adries) a umožňuje obohatenie pomocou údajov z verejných zdrojov.

Tieto údaje sú sprístupnené spoločnostiam v rámci skupiny Conrad v rozsahu potrebnom na spracovanie zmluvy. Ukladanie údajov o zákazníkoch sa týka jednotlivých firiem a je samostatné, pričom spoločnosť Conrad funguje ako poskytovateľ služieb pre jednotlivé zúčastnené spoločnosti.

V prípade zákonnej povinnosti a v kontexte trestného stíhania môžu byť príjemcami vašich údajov úrady, súdy a tiež externí audítori.

Okrem toho môžu medzi príjemcov vašich údajov patriť aj poisťovne, banky, úverové ústavy a poskytovatelia služieb, a to na účely uzavretia a plnenia zmlúv.

Ako dlho budú moje údaje uložené?

Vaše údaje spracovávame až do ukončenia obchodného vzťahu alebo do vypršania príslušnej zákonnej doby uchovávania; okrem toho aj do konca akýchkoľvek právnych sporov, v ktorých sú informácie vyžadované ako dôkaz.

Sú osobné údaje odovzdávané do tretích krajín?

V zásade do tretích krajín neposkytujeme žiadne údaje. K prenosu dôjde len v individuálnych prípadoch na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, štandardných zmluvných podmienok, vhodných záruk alebo vášho výslovného súhlasu.

Aké práva na ochranu údajov mám?

Máte právo na informácie, opravu a vymazanie uložených údajov alebo na obmedzenie ich spracovania, právo na vznesenie námietky proti ich spracovaniu a tiež právo na ich prenosnosť a na sťažnosť v súlade s požiadavkami zákona na ochranu dát.

Právo na informácie:

Môžete nás požiadať o poskytnutie informácií o tom, či a v akej miere spracovávame vaše osobné údaje. Na napísanie žiadosti, prosím, využite e-mailovú adresu: [email protected].

Právo na opravu:

Ak spracovávame údaje, ktoré sú neúplné alebo nesprávne, môžete kedykoľvek požiadať o ich opravu alebo doplnenie. Na napísanie žiadosti, prosím, využite e-mailovú adresu: [email protected].

Právo na vymazanie:

Môžete nás požiadať o vymazanie vašich údajov, pokiaľ ich spracovávame nezákonne alebo ich spracovanie neúmerne zasahuje do vašich legitímnych záujmov z hľadiska ochrany. Upozorňujeme, že môžu existovať dôvody brániace okamžitému vymazaniu, napr. v prípade zákonom regulovaných povinností týkajúcich sa ukladania údajov.

Bez ohľadu na výkon práva na vymazanie vymažeme vaše údaje okamžite a úplne, ak neexistuje právna transakcia alebo zákonná povinnosť ich uchovávania.

Právo na obmedzenie spracovania údajov:

Môžete nás požiadať o obmedzenie spracovania vašich údajov, ak

 • rozporujete presnosť údajov počas doby, ktorá nám umožní overiť ich presnosť.
 • je spracovávanie údajov nezákonné, ale vy odmietnete ich vymazanie a namiesto toho požiadate o obmedzenie ich využitia,
 • už údaje nepotrebujeme na zamýšľaný účel, ale stále ich potrebujete na doloženie či obranu svojich právnych nárokov, alebo
 • ste napadli spracovanie údajov.

Právo na prenosnosť údajov:

Môžete nás požiadať o poskytnutie údajov, ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, aktuálnom a strojovo čitateľnom formáte, a o umožnenie odovzdať tieto údaje ďalšej zodpovednej osobe, a to bez našich zásahov, pokiaľ

 • spracovávame tieto údaje na základe odvolateľného súhlasu, ktorý ste nám udelili, alebo s cieľom splnenia zmluvy medzi nami, a
 • toto spracovávanie je vykonávané pomocou automatizovaných metód.

Na napísanie žiadosti, prosím, využite e-mailovú adresu: [email protected]. Ak je to technicky možné, môžete nás požiadať o odovzdanie vašich údajov inej zodpovednej osobe.

Právo na námietku:

Ak spracovávame vaše údaje z legitímnych dôvodov, môžete proti tomu kedykoľvek vzniesť námietku; toto by platilo aj pre vytváranie profilov na základe týchto ustanovení. Nebudeme potom naďalej spracovávať vaše údaje, kým nebudeme môcť preukázať presvedčivé dôvody hodné ochrany na spracovanie údajov, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody, alebo ak spracovanie nebude slúžiť uplatneniu, vykonávaniu či obrane zákonných nárokov. Námietku proti spracovávaniu vašich údajov s cieľom priamej reklamy môžete vzniesť kedykoľvek bez udania dôvodov.

Právo na odvolanie:

Ak si myslíte, že pri spracovávaní vašich údajov porušujeme slovenský alebo európsky zákon na ochranu osobných údajov, kontaktujte nás s cieľom vysvetlenia akýchkoľvek nejasností. Samozrejme, máte tiež právo kontaktovať dozorný úrad zodpovedný za vás, príslušný štátny úrad pre dohľad nad ochranou osobných údajov.

Ak chcete uplatniť ktorékoľvek z vyššie uvedených práv voči nám, kontaktujte nášho poverenca na ochranu osobných údajov. V prípade pochybností vás môžeme požiadať o doplňujúce informácie na účely overenia vašej totožnosti.

Je mojou povinnosťou údaje poskytnúť?

Spracovávanie vašich údajov je nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy s nami. Ak nám tieto informácie neposkytnete, budeme spravidla nútení odmietnuť uzavretie zmluvy, alebo už nebudeme môcť plniť súčasnú zmluvu, ktorú tak bude nutné ukončiť. Nie ste však povinní udeliť súhlas so spracovaním údajov, ktoré nie sú relevantné alebo zákonom požadované na plnenie zmluvy.

Bola táto informácia užitočná?