Na základe dostupných poznatkov je v obchodoch, pohostinstvách, kanceláriách, učebniach a v ďalších vnútorných priestoroch, v ktorých sa trvalo zdržiavajú ľudia, bezpodmienečne nutné venovať pozornosť optimálnej klíme. Ani teplota ani relatívna vlhkosť vzduchu nesmú prekročiť odporúčané limitné hodnoty. Preto je tak dôležité dbať na správne vetranie, ktoré zaručí správnu cirkuláciu vzduchu. Pokročilé merače umožňujú neustále sledovanie kvality vzduchu a tak viete, kedy a ako často miestnosť vetrať.

✔ Kvalita vzduchu
✔ Vlhkosť vzduchu
✔ Teplota

 

  • Rozsah merania CO2: 0 - 5000 ppm
  • Pracovná teplota: od 0 do 90 °C
  • Rozlíšenie displeja: 0,1 °C (0,1 °F)
  • Meranie teploty od 0 do 50 °C
  • Meranie relatívnej vlhkosti 5 - 95%

 

Zobraziť produkt ›

 

  • Rozsah CO2: 400 - 5000 ppm
  • Rozlíšenie CO2: 1 ppm
  • Meranie teploty: -10 °C až 50 °C
  • Meranie relatívnej vlhkosti 0% RH - 99% RH
  • Presnosť teploty: ±1 °C

 

Zobraziť produkt ›

Ako ovplyvňuje kvalita ovzdušia riziko infekcie?

V uzavretých miestnostiach je pohyb vzduchu veľmi obmedzený. Monitorovaním kvality vzduchu a zaistením dostatočnej ventilácie môžete účinne predchádzať infekciám spôsobeným prenosom aerosólov. Okrem toho je dôležité monitorovať znečistenie CO2 vo vnútri budov, najmä v školách a na úradoch. V miestach, kde je mnoho ľudí v rovnakej miestnosti, sa obsah oxidu uhličitého vo vzduchu obvykle rýchlo zvyšuje. Pri výdychu sa uvoľňujú najmenšie kvapôčky vodnej pary (aerosóly), ktoré v prípade chorého človeka môžu obsahovať vírusy. Preto je tak dôležité používať senzory CO2, ktoré indikujú okamih, kedy je nutné vetranie.

Meracie prístroje CO2:

Čističky vzduchu:

Ako vlhkosť ovplyvňuje prenos vírusu?

Podľa štúdie je relatívna vlhkosť vzduchu a riziko infekcie v priamej súvislosti. Pokiaľ je vlhkosť vzduchu príliš nízka alebo príliš vysoká, je riziko nákazy vírusom obzvlášť vysoké. Odporúčaná hodnota je 40-60% rel. vlhkosti vzduchu. Pokiaľ je vlhkosť vzduchu nižšia, zostávajú vírusy vo vysušenom stave na povrchoch dlhšie infekčné a môžu sa tiež dlhšiu dobu vznášať vo vzduchu. Navyše je tiež jednoduchšie ich rozvíriť. Pokiaľ sa vlhkosť vzduchu pohybuje nad odporúčanou hodnotou, je uľahčené šírenie kvapôčok aerosólov vo vzduchu. To je tiež dôvod, prečo väčšina chrípkových ochorení prebieha v zime. Vysoká vlhkosť vzduchu vo vonkajšom priestore a prehriaty a suchý vzduch vo vnútorných priestoroch uľahčuje vírusom šírenie.

Merače vlhkosti:

Ako vlhkosť ovplyvňuje prenos vírusu?

Podľa štúdie je relatívna vlhkosť vzduchu a riziko infekcie v priamej súvislosti. Pokiaľ je vlhkosť vzduchu príliš nízka alebo príliš vysoká, je riziko nákazy vírusom obzvlášť vysoké. Odporúčaná hodnota je 40-60% rel. vlhkosti vzduchu. Pokiaľ je vlhkosť vzduchu nižšia, zostávajú vírusy vo vysušenom stave na povrchoch dlhšie infekčné a môžu sa tiež dlhšiu dobu vznášať vo vzduchu. Navyše je tiež jednoduchšie ich rozvíriť. Pokiaľ sa vlhkosť vzduchu pohybuje nad odporúčanou hodnotou, je uľahčené šírenie kvapôčok aerosólov vo vzduchu. To je tiež dôvod, prečo väčšina chrípkových ochorení prebieha v zime. Vysoká vlhkosť vzduchu vo vonkajšom priestore a prehriaty a suchý vzduch vo vnútorných priestoroch uľahčuje vírusom šírenie.

Teplomery: