Kalibrační služba DakkS

DAkkS v súlade s normou DIN EN ISO/IEC 17025

Kalibrácie ISO alebo DAkkS (predtým DKD) sú vykonávané v našom laboratóriu a v laboratóriách nášho partnera Testo. Vykonávame kalibrácie pre viac ako 30 skupín zariadení a pre viac ako 100 rôznych meracích premenných. Naše skúšky sú vykonávané nezávisle na skúškach vykonaných u výrobcu. Kalibráciu uskutočňujeme rýchlo a za veľmi prijateľné ceny.

Kalibrácia sa vzťahuje ako na nové zariadenia, tak i na produkty skôr zakúpené a používané pri každodennej práci. Kalibrácia Conrad je vykonávaná maximálne do siedmich pracovných dní (pre kalibráciu ISO) a do dvanástich pracovných dní (v prípade kalibrácie DAkkS). V prípade, že nechcete čakať za prevedenou kalibráciou, môžete si zakúpiť napríklad jeden z produktov značky Voltcraft, ktoré už disponujú kalibráciou ISO!

Výrobky kalibrované od výrobcu

Náš servis ponúka rýchly a jednoduchý spôsob, ako používať funkčné a kalibrované meracie zariadenia. Stála predajná ponuka zahŕňa mnoho výrobkov kalibrovaných podľa normy ISO/DAkkS už priamo od výrobcu, ktoré sú ihneď k odberu.

Overte si:

 • Multimetre, kliešťové merače, stolné multimetre

 • Zariadenia na meranie podmienok prostredia

 • Zariadenia na testovanie a overovanie

 • Laboratórne meracie zariadenia

Kalibračné laboratórium

Kalibračný certifikát je dokument potvrdzujúci vykonanie kalibrácie, ktorý obsahuje všetky požadované informácie týkajúce sa odchýlok príslušného meracieho zariadenia. Kalibrácia je vykonávaná v súlade s normami uvedenými v štandardoch ISO a DAkkS.

Kalibrační služba DakkS

Opätovná kalibrácia výrobkov

Za účelom vykonania kalibrácie si vás dovoľujeme požiadať o zaslanie meracieho zariadenia s poznámkou "Kalibračný servis" a s informáciou o požadovanom štandarde kalibrácie (ISO alebo DAkkS) na nasledujúcu adresu:

Conrad Electronic SE
Calibration Service
Klaus-Conrad-Straße 1
92241 Hirschau

Kedy je kalibrácia nutná?
Certifikát ISO

Od roku 1987 sú certifikované systémy zabezpečenia kvality v priemyselných podnikoch, rovnako ako v spoločnostiach poskytujúcich služby, v bankách, poisťovniach, spoločnostiach zaoberajúcich sa maloobchodným predajom, v nemocniciach atď. Existujú aj odborové predpisy, normy a smernice vo farmaceutickom priemysle (CFR, GMP), v potravinárskom priemysle (HACCP) a v automobilovom priemysle (VDA, QS9000, ISO TS 16949). Vo všetkých týchto predpisoch a normách týkajúcich sa implementácie a správy testovacích zariadení patrí kalibrácia k nevyhnutným prvkom.

Kalibrácia musí byť vykonávaná všade tam, kde má meranie vplyv na život a zdravie človeka.

Certifikáty ISO pre priemyselné meranie (certifikáty z výroby) od firmy Testo sú cenovo atraktívnou alternatívou k certifikátom DAkkS (predtým DKD).

Výrobky, ktorým bol udelený certifikát, spĺňajú požiadavky:

 • ISO 9000:2000

 • ISO 10012-1

 • GMP

 • DFR

 • VDA

 • QS9000

 • ISO TS 16949

 • HACCP

Certifikát DAkkS

Kalibrácia v technológii meraní znamená meranie chýb kalibrovaného meracieho zariadenia. Počas kalibrácie daného meracieho zariadenia je zaznamenávaná odchýlka merania medzi zobrazenou hodnotou a hodnotou skutočne zaznamenanou. Pri meraní materiálov je odchýlka merania označená rozdielom medzi zobrazenou hodnotou a skutočnou hodnotou. V meracích reťazcoch je odchýlka určená medzi nameranou hodnotou výstupného signálu a hodnotou, ktorú má mať signál pri ideálnom prenose charakteristiky a zadanej vstupnej hodnoty.

Akreditované laboratóriá pracujú už niekoľko rokov pod dohľadom Nemeckého kalibračného úradu DAkkS (DKD). V oblasti noriem DIN EN ISO 9000 a DIN EN ISO / IEC 17025 je počas kalibrácie DAkkS vyžadovaný súlad s domácimi normami. Vďaka tomu je nameraná hodnota porovnávaná s príslušnou vzorovú hodnotou meraného parametra.

Federálny metrologický úrad v Braunschweigu (PTB) je najvyšším správnym orgánom v oblasti metrológie v celom Nemecku. PTB spravuje a vyvíja všetky vnútroštátne normy v oblasti metrológie a zabezpečuje medzinárodný súlad vďaka spolupráci s inými vnútroštátnymi úradmi. Výsledky kalibrácie získané v týchto laboratóriách preto zodpovedajú normám aj v iných krajinách, pretože sa vyznačujú najvyšším stupňom spoľahlivosti.

Tieto certifikáty sú rozpoznávané a uznávané na celom svete v súlade s medzinárodnými zmluvami a základom pre akreditáciu DIN EN ISO / IEC 17025.

Pre všetkých užívateľov meracích zariadení, ktorí vyžadujú obzvlášť vysokú úroveň bezpečnosti, presnosti a spoľahlivosti, sú certifikáty DAkkS (DKD) ideálnym riešením.

Testovacie zariadenie vyžaduje certifikát DAkkS v nasledujúcich oblastiach:

 • Výrobné podniky a štandardizovaná pracoviská

 • Výskumné laboratóriá

 • Experti

 • Distribučné centrá

 • HACCP

 

Pre viac informácií kontaktujte naše velkoobchodní oddělení »