CRC 5-56 + PTFE CLEVER-STRAW Viacnásobný olej + PTFE s Clever Straw 500 ml

 • Objednávacie číslo: 2001972
 • Výrobca č.: 33199-AA
 • EAN: 5412386068768

5-56 + PTFE je vysokokvalitný multifunkčný olej s technológiou aditív PTFE a šikovnou technológiou postreku slamy. Vysoko kvalitný mechanický olej maza, uvoľňuje a chráni. Mazivo PTFE zaisťuje trvalú ochranu proti opotrebeniu, absorpciu vysokého tlak…

 • Záruka: 24 mesiacov
 • Výrobca: CRC
 • Objednávacie číslo: 2001972
 • Výrobca č.: 33199-AA
 • EAN: 5412386068768

5-56 + PTFE je vysokokvalitný multifunkčný olej s technológiou aditív PTFE a šikovnou technológiou postreku slamy. Vysoko kvalitný mechanický olej maza, uvoľňuje a chráni. Mazivo PTFE zaisťuje trvalú ochranu proti opotrebeniu, absorpciu vysokého tlak…

 • Záruka: 24 mesiacov
 • Výrobca: CRC

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5b7decce[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Attention
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 223: Horľavý aerosól.
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
GHS Precautionary Statements
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@5b7decce[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Mazivá