CRC Supercut 32210-AA vŕtacie a rezný olej 400 ml

 • Objednávacie číslo: 1313725
 • Výrobca č.: 32210-AA
 • EAN: 5412386056505

Vŕtanie a rezanie oleja na zníženie rezných síl. Univerzálny rezný olej na báze minerálneho oleja pre kratšie doby obrábania pri vŕtaní, sústružení, frézovaní, dierovaní atď. Predĺžuje životnosť rezných nástrojov. Vhodný pre mäkké aj tvrdé kovy.Tento…

 • Záruka: 24 mesiacov
 • Výrobca: CRC
 • Objednávacie číslo: 1313725
 • Výrobca č.: 32210-AA
 • EAN: 5412386056505

Vŕtanie a rezanie oleja na zníženie rezných síl. Univerzálny rezný olej na báze minerálneho oleja pre kratšie doby obrábania pri vŕtaní, sústružení, frézovaní, dierovaní atď. Predĺžuje životnosť rezných nástrojov. Vhodný pre mäkké aj tvrdé kovy.Tento…

 • Záruka: 24 mesiacov
 • Výrobca: CRC

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6f5a342b[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Attention
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 223: Horľavý aerosól.
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
GHS Precautionary Statements
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@6f5a342b[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Oleje