DataFlash DF1270 Air Duster sprej so stlačeným vzduchom horľavý 400 ml

 • Objednávacie číslo: 995809
 • Výrobca č.: DF1270
 • EAN: 4016138246513

Air-Duster na čistenie neprístupných oblastí, ako sú klávesnice, tlačiarne, jednotky CD / DVD-ROM, kopírky, faxy atď.

Tento text bol preložený strojovo.

 • Objednávacie číslo: 995809
 • Výrobca č.: DF1270
 • EAN: 4016138246513

Air-Duster na čistenie neprístupných oblastí, ako sú klávesnice, tlačiarne, jednotky CD / DVD-ROM, kopírky, faxy atď.

Tento text bol preložený strojovo.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@d34f179[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 222: Mimoriadne horľavý aerosól.
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
GHS Precautionary Statements
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P 403: Uchovávajte na dobre vetranom mieste.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@d34f179[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Pneumatické spreje,čističe