Kontakt Chemie DRUCKLUFT 67 SUPER 33190-DE sprej so stlačeným vzduchom nehorľavý 200 ml

 • Objednávacie číslo: 800589
 • Výrobca č.: 33190-DE
 • EAN: 4011439344418

COMPRESSED AIR 67 SUPER obsahuje čistý, suchý stlačený plyn a môže sa tiež použiť na živé práce alebo v priestoroch chránených proti výbuchu. COMPRESSED AIR 67 SUPER je ideálny na odstránenie prachu a nečistôt v presnom strojárstve, elektronike a ele…

 • Objednávacie číslo: 800589
 • Výrobca č.: 33190-DE
 • EAN: 4011439344418

COMPRESSED AIR 67 SUPER obsahuje čistý, suchý stlačený plyn a môže sa tiež použiť na živé práce alebo v priestoroch chránených proti výbuchu. COMPRESSED AIR 67 SUPER je ideálny na odstránenie prachu a nečistôt v presnom strojárstve, elektronike a ele…

Prehlásenie o nebezpečenstve

Signálne slovo

Attention
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 229: Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
GHS Precautionary Statements
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P 251: Nádoba je pod tlakom neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P 336: Zmrznuté časti ošetrite vlažnou vodou. Postihnuté miesto netrite.
 • P 410 + 412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

Prehlásenie o nebezpečenstve

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Pneumatické čističe