Liqui Moly 3339 Fluorescenčný detektor úniku K 50 ml

 • Objednávacie číslo: 1169233
 • Výrobca č.: 3339
 • EAN: 4100420033391

Je vo vode rozpustná detekčná tekutina na rýchlu a presnú lokalizáciu prenikania vody a hluku vetra v spojení s kontrolkou (UV stick lamp). To znamená, že sa dá vyhnúť opravám alebo reklamáciám po oprave. Zmiešavací pomer 1:10 - 1: 500. Na lokalizáci…

 • Objednávacie číslo: 1169233
 • Výrobca č.: 3339
 • EAN: 4100420033391

Je vo vode rozpustná detekčná tekutina na rýchlu a presnú lokalizáciu prenikania vody a hluku vetra v spojení s kontrolkou (UV stick lamp). To znamená, že sa dá vyhnúť opravám alebo reklamáciám po oprave. Zmiešavací pomer 1:10 - 1: 500. Na lokalizáci…

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3d1d38d[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signálne slovo

Danger
Bezpečnostné upozornenia GHS / výstražné upozornenie
 • H 318: Spôsobuje vážne poškodenie očí.
GHS Precautionary Statements
 • P 101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P 102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P 280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P 305 + 351 + 338: Po zasiahnutí očí Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P 310: Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.

Prehlásenie o nebezpečenstve

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3d1d38d[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sk/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Podobné produkty

Pozrite sa na ďalšie produkty z kategórie Chem. údržba a čistenie, všeob.