Zoznam
  Dlaždice
  Dávate prednosť zobrazeniu zoznamu? Môžete prepnúť tu.
  Dávate prednosť dlaždicovému pohľadu? Môžete prepnúť tu.

  Poradca

  Prístroje na meranie životného prostredia alebo tiež prístroje na meranie environmentálnych veličín sú užitočnými pomocníkmi pri zhromažďovaní najrôznejších dát. Tieto prístroje sa používajú pri analýze tlaku, zvuku, teploty, vlhkosti, osvetlenia, rýchlosti vetra, koncentrácie znečisťujúcich látok, elektrosmogu a rádioaktivity. Do tejto kategórie patria aj prístroje na meranie zloženia zeminy, plynov a rôznych kvapalín.

  U Conrada nájdete kompletnú radu meracích prístrojov na meranie životného prostredia. Vybrať si môžete z ponuky hobby, ale aj profesionálnych prístrojov, rovnako tak u nás nájdete aj vysoko výkonné prístroje a vhodné príslušenstvo pre všetky aplikácie.

  Aké prístroje na meranie životného prostredia poznáme?

  Aké prístroje a s akými funkciami ponúkame? Prinášame stručný prehľad a vysvetlenie funkcií jednotlivých meracích prístrojov z oblasti merania environmentálnych veličín.

  Anemometre

  Anemometre sú merače rýchlosti vetra. Tieto meracie prístroje merajú rýchlosť vetra na základe veľkosti prúdu, ktorý sa generuje v integrovanej turbíne. Anemometre sa používajú na meteorologické účely vo veterných elektrárňach, na letiskách, ale tiež napríklad na jachtách.

  Merače hluku (merače decibelov)

  Tieto meracie prístroje merajú intenzitu zvuku v decibeloch (dB). Poznať hodnotu hluku je dôležité predovšetkým z dôvodu ochrany sluchu na pracoviskách, ale aj na verejných podujatiach, kde je nutné dodržiavať bezpečnostné požiadavky. Hodnota dB umožňuje meranie hlukovej záťaže na ľudský organizmus.

  Poznámka: Jednotka decibel (dB) je pomocná jednotka, ktorá sa logaritmicky generuje z pomeru úrovní a meraní.

  Tlakomery

  Existujú rôzne druhy tlakomerov, stačí si vybrať podľa konkrétnej oblasti použitia. Tlakomery je možné rozdeliť do kategórií podľa prostredia ich použitia a následne podľa látky, ktorú merajú (napríklad tlak vzduchu, plynu alebo tlak v kvapalinách). Niektoré prístroje sú vybavené externým senzorom na meranie teploty, pretože teplota a tlak sú dve veličiny, ktoré sú na sebe veľakrát priamo fyzikálne závislé.

  Vlhkomery

  Vlhkomery sa používajú buď na meranie vlhkosti vzduchu alebo na meranie vlhkosti vo vnútri rôznych materiálov. Meranie vlhkosti je veľmi dôležité v stavebníctve alebo v priemyselných aplikáciách. Vlhkosť môžete merať napríklad v pivniciach, skladoch alebo v záhradnom skleníku.

  Poznámka: Hygrometre sú vlhkomery s integrovaným teplomerom a môžu tak okrem vlhkosti merať aj teplotu.

  Prístroje na meranie veličín v kvapalinách

  Tieto prístroje poskytujú informácie o zložení alebo povrchovom napätí v kvapalinách. Tzv tenzometre umožňujú merať vlhkosť v pôde. Iné prístroje dokážu analyzovať pôdu s určením koncentrácie pH alebo stanovením obsahu dusičnanov. Tieto údaje sú dôležité pri pestovaní plodín a pre hnojenie.

  Pre zaznamenanie rôznych reakcií kvapalín je možné použiť aj celú škálu testovacích prúžkov a analytických súprav. Elektronické analyzátory je možné použiť na detekciu pH v kvapaline a iných špecifických zložiek, ako je napríklad koncentrácia chlóru v bazénovej vode.

  Prístroje na meranie plynov

  Tieto meracie prístroje dokážu detekovať prítomnosť rôznych plynov a rovnako tak aj stanoviť ich koncentráciu. V praxi sa používajú CO2-metre ako prevencia pred zvyšovaním koncentrácie škodlivého oxidu uhličitého alebo ešte nebezpečnejšieho oxidu uhoľnatého v obytných priestoroch. Druhú veľkú skupinu tvoria merače kyslíka, ktoré sa používajú na meranie a monitorovanie oxidačných procesov. Tieto prístroje majú svoje využitie aj v lekárskej praxi. Ďalšie detektory z tejto kategórie sa používajú na zvýšenie kvality ovzdušia, na detekciu úniku plynov v potrubiach alebo na meranie emisií plynov pomocou externého senzora. V ponuke u Conrada nájdete prístroje, ktoré detekujú a merajú celú škálu rôznych plynov.

  Silomery

  Tieto prístroje sa používajú na stanovenie ťahu, tlaku a krútiacich momentov najmä v stavebníctve, v priemysle alebo v školách k výučbe fyziky. Môžete nimi zmerať silu v Newtonoch, ktorá môže pôsobiť na pevné telesá, deformovať ich alebo spôsobiť ich zrýchlenie. Conrad ponúka tiež celú radu rôzneho príslušenstva pre silomery

  Pristroje na meranie škodlivých látok

  Tieto meracie prístroje dokážu v okolitom prostredí detekovať rôzne znečisťujúce látky, ako sú prachové častice, formaldehyd, chladiace zmesi, plyny alebo Radón a ich koncentráciu. Vďaka týmto meracím prístrojom je možné predchádzať poškodeniu zdravia.

  Prístroje na meranie vyžarovania

  Prístroje na meranie žiarenia dokážu detekovať elektrosmog, slnečné žiarenie a rádioaktívne žiarenie. Tieto prístroje dokážu vyhodnotiť pôsobenie neviditeľného žiarenia - elektrosmogu, ktorý tvorí magnetické pole alebo merať intenzitu svetelného žiarenia (luxmetre) s určením jasu, farby a ďalších parametrov svetla. Najmä luxmetre sa používajú pri inštalácii solárnych modulov a napríklad pri projektoch pre inštaláciu zdrojov umelého osvetlenia. Rovnako tak výstupy z luxmetra pomáhajú pri stanovení faktorov slnečného žiarenia pre použitie krémov na opaľovanie.

  Známe Geigerové počítače a dozimetre sú už celé roky používané na meranie rádioaktívneho žiarenia a pri stanovovaní nebezpečnosti jeho pôsobenia na ľudský organizmus z hľadiska času.

  Dataloggery

  Dataloggery inak nazývané moduly pre záznam dát môžu zapisovať namerané údaje. Uľahčujú tým možnosť vyhodnotiť dáta v rôznom časovom úseku. Najznámejšie dataloggery sú teplomery, ktoré kontinuálne zaznamenávajú namerané teploty a používajú sa v meteorológii alebo v priemyselnom prostredí, kde sú kladené vysoké požiadavky na udržiavanie konštantnej teploty (napríklad pri skladovaní potravín). Niektoré teplotné dataloggery môžu okrem teploty zaznamenávať aj vlhkosť ako druhé relevantné klimatické kritérium. Univerzálne dataloggery a multi-dataloggery sú plne kompatibilné s rôznymi druhmi komunikačného rozhrania (napríklad USB, RS-232).

  Teplomery

  Technika na meranie teploty číta rôzne zariadenia a metódy merania pre celé spektrum aplikácií. Patria sem:

  • Vpichovacie a potravinárske teplomery, ktoré sa používajú pri príprave alebo skladovaní potravín. Tieto teplomery je možné zasunúť do pevných kusov potravín a rôznych hmôt a merať tak teplotu vo vnútri.
  • Infračervené teplomery tzv. pyrometre, ktoré umožňujú vykonávať bezkontaktné meranie teploty po vyhodnotení emisií infračerveného žiarenia.
  • Pásky na meranie teploty, ktoré menia svoju farbu pri určitých zmenách teploty. Tieto indikátory potom dokážu upozorniť na nežiaduce teplotné výkyvy pri skladovaní potravín. Farebný proces je na týchto páskach už nevratný a umožňuje tak veľmi dobre zaznamenať teplotné zmeny.

  • Teplotné senzory pre detekciu teploty, napríklad teploty vzduchu alebo teploty v plynoch alebo ponorné senzory na meranie teploty v kvapalinách. Elektronické teplomery disponujú možnosťou pripojenia rôznych meracích adaptérov, káblov a prevodníkov. 
  • Termovízia alebo tiež termokamery využívajú infračervené žiarenie na detekciu teplotných rozdielov a ich prevodov do viditeľnej oblasti s výstupom na displeji prístroja. Tieto meracie prístroje sa v praxi používajú na testovanie izolačných materiálov na budovách alebo pri hľadaní osôb či zvierat, ktorých telesná teplota sa výrazne líši od teploty okolia.

  • Rôzne teplomery sa pritom líšia samotnou metódou merania, svojou konštrukciou, vyhotovením ich senzorov a technológiou vyhodnocovania nameraných hodnôt.

  Prístroje na meranie environmentálnych veličín - príslušenstvo

  Conrad ponúka širokú škálu príslušenstva pre meraciu techniku. Patria sem nielen náhradné diely, meracie elektródy, náhradné senzory alebo adaptéry a rôzne predlžovacie káble, ale v našej ponuke nájdete napríklad aj ochranné viečka, kryty a inšpekčné okná pre bezkontaktné odčítanie hodnôt. V kategórii príslušenstva pre tlakomery ponúkame rôzne stojany, skrutkové svorky a káble. Pri výbere prístrojov na meranie environmentálnych veličín venujte predovšetkým pozornosť dostupnosti rozličných adaptérov a predlžovacích káblov, softvéru na prenos a analýzu dát a prevádzkovej životnosti batérií, prípadne či je súčasťou dodávky napríklad aj prepravné puzdro. Rovnako tak je dôležitá kompatibilita prístroja a jeho softvéru s ostatnými produktmi od rovnakého výrobcu.