Siemens LOGO! - PLC vhodné pre priemyselné i domáce použitie

Autor: Karel Setnička, 4. december 2020

Platforma LOGO! od spoločnosti Siemens je moderné, kompaktné PLC vhodné ako pre priemyselné, tak aj pre domáce použitie. Ideálne je pre jednoduché aplikácie, ale aj na riadenie osvetlenia, teploty alebo malých strojov. Obsahuje 8 základných logických a 30 špeciálnych funkcií. LOGO! tak nahrádza veľké množstvo prvkov konvenčnej spínacej techniky. Programovať je možné priamo tlačidlami na PLC alebo v počítačovom programe. 

LOGO! 8 kombinuje výhody predchádzajúcich verzií do jedného modulu. Prináša nový displej s farebným podsvietením. Ďalej zjednodušené programovanie a podporu komunikácie vďaka zabudovanému rozhraniu Ethernet a konečne tiež možnosť vzdialeného ovládania a monitorovania pomocou integrovaného webového servera.

PLC automat

Zariadenia Siemens LOGO! sú tzv. programovateľné logické automaty čiže PLC - malé priemyselné počítače používané pre automatizáciu procesov v reálnom čase. PLC, na rozdiel od bežných počítačov, majú periférie prispôsobené pre napojenie na technologické procesy a program sa vykonáva cyklicky. Sú robustné, spoľahlivé a jednoduché na obsluhu. Spravidla je pre chod PLC použité nízke napätie a periférie sú spínané cez magnetické relé, ktoré úplne oddelí ovládané zariadenia od obvodov PLC.

Vstupy a výstupy

Testovaná jednotka LOGO! 0BA0 má celkom 4 výstupy. Všetky sú galvanický oddelené od spínaného obvodu vďaka použitiu magnetických relé. Spínať možno až 10 A na každom výstupe. Pri spínaní je dokonca počuť ako relé cvakne. Čo sa týka vstupov, tak tých je celkom 8. Všetky fungujú ako digitálne, teda 24 V logická "1" a 0 V (zem) logická "0". Dnes testovaná jednotka umožňuje použiť až 4 vstupy ako analógové. V takom prípade je možné na vstupy priviesť napätie 0 až 10 V. Súčasťou jednotky je A/D prevodník, ktorý prevedie vstupné napätie na číslo, s ktorým je možné v LOGO! pracovať.

Vstavané funkcie

Programovanie znamená poskladať preddefinované funkcie do ľubovoľnej architektúry. Funkcie sú dvojitého druhu. Základné funkcie (GF) a špeciálne funkcie (SF). Nebudem vymenovávať všetky, tie môžete nájsť v manuáli LOGO! Medzi základné funkcie patria logické funkcie súčin (AND), súčet (OR), ďalej XOR, NAND, NOR a negácia. Špeciálne funkcie potom ponúkajú široké spektrum možností od oneskoreného zapnutia alebo vypnutia, cez počítadlá, generátory pulzov, či pravidelné spínacie hodiny, až po analógové bloky spínača, či komparátora. Tiež je možné priamo na displej nechať zobraziť textovú správu.

Manuálne programovanie

Jednotka LOGO! disponuje užívateľskými tlačidlami a displejom. Všetko je možné nastaviť a naprogramovať priamo na displeji, pripojenie k počítaču nie je nutné. Pre jednoduché aplikácie, kedy program obsahuje len niekoľko blokov, je to podľa mňa aj rýchlejšie. Program sa na displeji zobrazí ako rozľahlá mapa vzájomne pospájaných funkčných blokov. Programovanie prebieha od výstupu cez funkcie až po vstupy. Každý funkčný blok sa automaticky pomenuje a podľa názvu je ho možné pripojiť na vstup ďalších blokov.

LOGO! PC Software

Siemens dodáva dva základné programy pre prácu s LOGO! Je to TIA Portal, kde je možné naprogramovať celú zostavu niekoľkých PLC aj s displejmi a ďalšími rozširujúcimi modulmi a spája tak všetky možnosti platformy LOGO!. Dnes sa ale zaoberám len jednotkou PLC, pre ktorú je určený program LOGO! Soft Comfort. Programovanie v ňom prebieha podobne ako priamo na PLC, teda rozľahlá mapa blokov funkcií, vstupov a výstupov. Výhoda práce v počítači je pochopiteľne väčší priestor, prehľadnosť a jednoduché ovládanie, vďaka myši a klávesnici. V programe je možnosť pripojiť sa cez lokálnu sieť k LOGO! To je možné do siete pripojiť jednoducho cez Ethernet. Po pripojení je možné LOGO! z programu ovládať, nahrať do neho nami vytvorený program alebo naopak načítať program z neho do počítača a ďalej ho tam upravovať. Prostredie je možné používať v českom jazyku.

Štartovacie sady LOGO!

Conrad ponúka okrem samostatných modulov i celé sady LOGO! V takejto sade nájdete samotné PLC, ďalej napájací sieťový zdroj, prípadne ďalšie komponenty. Môže sa jednať napríklad o kontrolný HMI displej s klávesnicou alebo dotykový panel, prípadne ďalšie moduly pre LOGO! Samozrejmosťou je kompletná dokumentácia a softvér pre počítač. Všetko je dodávané v praktickom plastovom kufri.

AUTOR

Karel Setnička

K spolupráci s Conradom som sa dostal cez svoju bakalársku prácu na Fakulte Elektrotechnickej ČVUT. Jednoduché robotické rameno Velleman KSR10 dodávané touto spoločnosťou som vybavil riadiacou elektronikou a na jeho ovládanie vytvoril aplikáciu pre OS Android. V súčasnosti pre firmu Conrad testujem a recenzujem nové produkty a podieľam sa na niekoľkých ďalších projektoch. Najviac ma baví MAKER odvetví.