Zapojenie sieťovej zásuvky » Správne pripojenie káblom

Aktualizované: 24. 8. 2022 | Čas potrebný na prečítanie: 5 minút

K univerzálnej pripojovacej jednotke, nazývanej tiež sieťová zásuvka, je možné pripájať počítače a iné sieťové zariadenia v budovách. Zásuvka umožňuje bezporuchové spojenie a spoľahlivú výmenu dát medzi zariadeniami. Aby univerzálna pripojovacia jednotka fungovala správne, musí byť pripojená k sieti, to znamená správne zapojená a prepojená.

Veľkou pomocou je farebné kódovanie zásuvky a káblov, takže vedenie káblov, teda jednotlivých vodičov, nepredstavuje žiadny veľký problém. V tomto radcovi sa dozviete, ako správne zapojiť sieťovú zásuvku.Integrácia zariadenia do siete cez univerzálnu pripojovaciu jednotku

Hausübergabepunkt mit 1) Internetanschluss  |  2) Router  |  3) Switch  |  4) Patchpanel  |  5) Netzwerkdosen  |  6) Netzwerkkomponenten wie z.B. NAS

Domový odovzdávací bod s 1) internetovou prípojkou |  2) routerom |  3) switchom |  4) patch panelom |  5) sieťovými zásuvkami |  6) sieťovými komponentmi ako napr. NAS

V klasicky štruktúrovanej, pevne káblom pripojenej ethernetovej sieti (LAN) slúžia sieťové zásuvky (5) ako sieťové prípojky a koncové body sieťového káblového prepojenia.

Univerzálne pripojovacie jednotky sú káblom s krúteným párom žíl pripojené k patch panelu (4), ktorý obvykle vytvára spojenie so switchom (3). Cez switch je zásuvka spojená s ďalšími sieťovými zásuvkami segmentu siete, routerom (2) a prípadne s ďalšími komponentmi sieťovej infraštruktúry (6).
Sieťové káblové prepojenie má spravidla hviezdicový tvar smerom od switchu cez patch panel k sieťovej zásuvke. Pomocou patch kábla je možné k switchu v požadovanom poradí pripojiť porty priradené k jednotlivým LAN zásuvkám na patch paneli.Výber správnej sieťovej zásuvky

Výber vhodnej sieťovej zásuvky sa riadi podľa existujúceho sieťového káblového prepojenia. Na prepojenie v kanceláriách, vo firmách a v domácnostiach a tiež v priemyselných areáloch sa štandardne inštalujú osemžilové sieťové káble na medenej báze kategórie 7 (Cat. 7).

Káble kategórie 7 podporujú gigabitový Ethernet a 10 gigabitový Ethernet (10GbE). Kategória predstavuje definované káblové vybavenie, na ktorom, okrem iného, závisí maximálna možná prenosová rýchlosť a citlivosť voči rušivým vplyvom zvonku. K nim sa hodia dátové zásuvky kategórie 6a (Cat 6a) alebo 6 (Cat 6).


Sieťová zásuvka zodpovedajúca káblu

Sieťové zásuvky existujú v rôznych variantoch. Bežné sú zásuvky na montáž na omietku alebo pod omietku, existujú ale aj také, ktoré sa pripevňujú na montážnu lištu alebo modulárne zásuvky osadené modulmi Keystone.

Sieťová zásuvka poskytuje väčšinou dve zásuvné miesta. Za tým účelom je vybavená dvoma zdierkami typu RJ45, takže je možné pripojiť aj dva sieťové káble alebo jeden duplexný kábel. Každá zásuvka je pripojená vlastným káblom.

Ako veľmi rozmanitá, pokiaľ ide o možnosti použitia a praktická, pokiaľ ide o manipuláciu, sa univerzálna sieťová zásuvka  javí, hodí sa rovnakou mierou na omietku aj pod ňu. V praxi má kombinovaná zásuvka tú výhodu, že sa nemusíte vopred rozhodnúť pre určitý spôsob inštalácie. Zásuvku v spojení s priloženou krabicou môžete podľa potreby namontovať na omietku alebo ju môžete bez krabice použiť na inštaláciu pod omietku. Vďaka tomu ste pri montáži flexibilní a potrebujete mať v zásobe len jednu variantu zásuvky.Aký nástroj použiť na pripojenie sieťovej zásuvky?

Na rýchle, efektívne a bezpečné káblové pripojenie sieťových zásuviek sa odporúča profesionálny nástroj na inštaláciu siete. Najdôležitejší je inštalačný nástroj LSA označovaný tiež ako zárezový nástroj.

S jeho pomocou sa žily sieťového kábla vložia do zásuvky, zapoja alebo uzavrú. Inštalačný nástroj má úzky hrot, ktorým je možné jednotlivé žily kábla presne zatlačiť do uchycovacích svoriek zásuvky a prečnievajúci kábel skrátiť na správnu dĺžku.

Na otvorenie a montáž univerzálnej pripojovacej jednotky budete potrebovať krížový skrutkovač. Kliešťami na káble alebo kliešťami štiepačkami skrátite sieťový kábel po zavedení do zásuvky. Okrem toho budete potrebovať ešte odizolovací nástroj alebo rezák.Inštalácia sieťových zásuviek krok za krokom

Inštalácia a káblové pripojenie krabice na omietke alebo pod omietkou vyžaduje odborné znalosti a niekoľko pracovných krokov.

1. Zapojenie sieťového kábla

V závislosti na podmienkach v danom mieste sa sieťové káble pokladajú do káblových šácht alebo pod omietku do chráničiek.

Pokiaľ je na omietke potrebná krabica, je nutné vytvoriť v plastovej krabici otvory. Konce káblov vyveďte dostatočne ďaleko von z pripojovacej krabice.


2. Odstránenie izolácie z kábla

Na odstránenie izolácie z kábla použite odizolovací nástroj alebo izoláciu odstráňte nožom.

Pokiaľ používate nôž na káble alebo rezák, dbajte na to, aby ste nerezali príliš hlboko. Opletané tienenie vodiča a žíl musí zostať neporušené.


3. Ohrnutie splietaného tienenia

Opletané tienenie sa prehrnie dozadu cez izoláciu kábla a následne sa skrúti nad izoláciou kábla. Tým vznikne kontaktná oblasť pre svorku na uvoľnenie v ťahu. Prečnievajúce konce opletaného tienenia sa k izolácii kábla pripevnia lepiacou páskou.


4. Prepojenie sieťových káblov so zásuvkou

Odľahčenie v ťahu pri sieťovej zásuvke funguje súčasne aj ako kontaktná plocha pre tienenie. Tienenie musí mať bezpečný kontakt s kovovým puzdrom zásuvky.

Jednotlivé vodiče tienenia nesmú odstávať, aby nedošlo k spojeniu s kontaktnými svorkami zásuvky.


5. Prepojenie žíl

Sieťové zásuvky sa pripájajú podľa štandardu TIA 568A (T568A) alebo TIA 568B (T568B). Oba štandardy udávajú, na ktorú svorku sa montujú ktoré žily.

Nové inštalácie musia byť zapojené podľa štandardu T568B. V prípade rozšírenia siete musí sa použiť už existujúci štandard.


6. Odizolovanie párov žíl

Štyri páry žíl sieťového kábla sú vždy po jednotlivých pároch skrútené a obalené fóliou.

Fóliový obal z páru žíl vždy odstráňte len tak ďaleko, ako je nevyhnutné na pripojenie žíl. Dbajte tiež na to, aby páry žíl zostali až k pripojovacím kontaktom svorkovnice skrútené.


7. Priloženie, resp. pripojenie žíl

Keď ste farebne označené žily priradili podľa farebného kódu svorkovnice, položte žilu cez pripojovaciu svorku. Potom na svorku pritlačte nástroj LSA.

Lanko sa s počuteľným kliknutím zalisuje do prídržného pinu a prebytočný kábel sa odstrihne.


8. Dokončenie pripojenia

Teraz pripojte všetkých osem jednotlivých žíl LAN kábla pomocou nástroja LSA na svorkovnici.

Pokiaľ má sieťová zásuvka dve zdierky a teda aj druhú svorkovnicu, pripojí sa druhý sieťový kábel rovnakým spôsobom.


9. Uzavretie sieťovej zásuvky

Predtým než sieťovú zásuvku uzavriete, znova skontrolujte správne umiestnenie pripojovacích vodičov.

Dbajte pri tom taktiež na to, aby žiadny drôtik odtienenia neodstával a eventuálne nemohol spôsobiť skrat. Následne pevne naskrutkujte kryt zásuvky.


10. Vloženie sieťovej zásuvky

Potom vložte sieťovú zásuvku do pripojovacej krabice a pevne ju priskrutkujte.
Dbajte pri tom na to, aby nedošlo k nadmernému zalomeniu káblov. Následne nasaďte kryt sieťovej zásuvky a pevne ho zaskrutkujte.

Na záver ešte vpíšte číslo alebo označenie zásuvky do popisu v priezore. Označenie zjednodušuje priradenie pri následnom zapájaní univerzálnej pripojovacej jednotky cez patch kábel na patch paneli.Kontrola sieťovej zásuvky

Vaša nová sieťová zásuvka je pripravená na použitie. Bezchybné upevnenie žíl pokiaľ možno preverte pomocou krátkeho testu.
Na testovanie použite LAN káblovú skúšačku, s ktorou môžete skontrolovať a zdokumentovať bezchybné fungovanie, rýchlosť a spoľahlivosť.
Teraz môžete spojiť patch káble a zasunúť zástrčky sieťových káblov do zdierok zásuvky.

Poznámka:

Ak si chcete patch kábel, ktorý budete potrebovať na inštaláciu upraviť sami, mali by ste bezpodmienečne venovať pozornosť nasledujúcemu odseku.Osadenie konektora RJ45

Rovnako ako pri pripájaní sieťových káblov do sieťovej zásuvky, existuje aj pri osadení konektora RJ45 možnosť pracovať podľa štandardu TIA 568A alebo TIA 568B, minimálne v prípadoch, keď nechcete použiť hotové, vopred konfekcionované patch káble. V takom prípade je potrebné konektor RJ-45 nakrimpovať.

Potrebné pracovné kroky pri krimpovaní konektora RJ45 závisia od konštrukcie aktuálne používaného konektora. Na rôznych videoportáloch a v mnohých prípadoch je k tomu možné nájsť veľmi dobre spracované návody.
Ktorú žilu je podľa príslušného štandardu potrebné prepojiť s ktorým pinom, zistíte v nižšie uvedenej tabuľke alebo v priloženom výkrese.

Priradenie kontaktov konektorov RJ45

  T568A T568B
RJ45 Kontakt 1 Zelená/biela Oranžová/biela
RJ45 Kontakt 2 Zelená Oranžová
RJ45 Kontakt 3 Oranžová/biela Zelená/biela
RJ45 Kontakt 4 Modrá Modrá
RJ45 Kontakt 5 Modrá/biela Modrá/biela
RJ45 Kontakt 6 Oranžová Zelená
RJ45 Kontakt 7 Hnedá/biela Hnedá/biela
RJ45 Kontakt 8 Hnedá Hnedá

Osadenie konektora RJ45 je na oboch koncoch patch kábla rovnaké, čím vzniká káblové prepojenie 1:1 (Straight-Through-Kábel). Krížové prepojenie (Crossover), napríklad pre vzájomné prepojenie dvoch routerov, switchov alebo počítačov, nie je nutné. Mnohé z pripojených zariadení dnes podporujú funkciu Auto MDIX a samé rozpoznajú, na ktorých kábloch, resp. zástrčkových kontaktoch sú dáta odosielané a prijímané.