Kalibrácia univerzálneho IR teplomeru na meranie telesnej teploty

Autor: Richard Lažanský, 4. december 2020

Čo robiť, keď špeciálne lekárske IR teplomery sú dočasne vypredané a akútne potrebujete merať bezkontaktne teplotu u viacerých ľudí?

Bezkontaktné teplomery sú teplomery meracie infračervenú (IR) časť spektra - teda tepelné žiarenie objektu. 

Princíp merania je zhodný, ale IR teplomery sa rozdeľujú podľa určenia na

Teplomery lekárske

  • Tento typ teplomerov meria len v rozsahu 35 - 42 °C, ale s veľkou absolútnou presnosťou ± 0,2 °C a s rozlíšením ± 0,1 °C.

Teplomery priemyselné či univerzálne

  • Majú široký rozsah merania teploty, ale absolútna presnosť je v najlepšom prípade ± 1 °C, zvyčajne však ± 2 °C, rozlíšenie majú skoro všetky rovnaké, zvyčajne ± 0,1 °C.

Z toho vyplýva, že priemyselné či univerzálne teplomery nie sú z výroby určené pre presné meranie telesnej teploty, naproti tomu sú schopné merať s rozlíšením 0,1 °C, rovnako ako lekárske teplomery.

Je možné porovnať na teplotnom normále (napr.: 37 °C) teplotu podľa lekárskeho teplomeru a zistenú konštantu potom pripočítať k nameranej teplote na IR teplomere a získať tak okamžitú presnú teplotu. Takto stanovená teplota platí iba v rozmedzí povedzme ± 5 °C od tohto normálu. Je to síce núdzové riešenie, ale funguje.

V bodoch je možné postupovať takto:

Teplotný normál jednoducho stanovíte meraním telesnej teploty štandardným kontaktným teplomerom u človeka s normálnou telesnou teplotou (napr. v podpazuší) a dostanete výsledok napr. 36,5 °C. Následne mu teplotu zmeriate IR teplomerom (na čele) a dostanete výsledok napr. 38,0 °C.

Konštantu, respektíve odchýlku následne získate rozdielom týchto dvoch nameraných hodnôt: 36,5 °C - 38,0 °C = -1,5 °C. Túto hodnotu následne môžeme pripočítať k ďalším IR meraniam a dostaneme správnu teplotu.

POZOR:

Meranie musí byť v rovnakom bode ako u porovnávacieho merania. Nezabudnite konštantu vyznačiť na teplomer vrátane špecifikácie bodu merania.

Pre väčšiu presnosť pri stanovení konštanty a tiež z dôvodu posúdenia vhodnosti daného IR teplomeru, je lepšie urobiť niekoľko kontrolných meraní.

V tabuľke to potom vyzerá asi takto:

  1. pre kontaktné meranie - ako normál bol použitý elektronický kontaktný teplomer Thermo DrMAX Digital,
  2. pre IR meranie bol použitý IR teplomer Voltcraft MINI IR 10.

Z tabuľky je vidieť, že relatívne stabilné výsledky dáva IR meranie v podpazuší a na čele. Meranie v uchu je dosť závislé na presnej polohe IR teplomera voči zvukovodu. Preto majú teplomery na meranie v uchu nadstavec, ktorý túto polohu presne nastaví. Potom už ale nejde o bezkontaktné meranie.

Ďalší dôležitý parameter je odchýlka merania. Napríklad pri použití toho najjednoduchšieho IR teplomera je potrebné po kalibrácii počítať s presnosťou ± 0,3 °C.

Avšak je vidieť značné spresnenie merania oproti pôvodne udávaným ± 2,0 °C. Konštanta, ktorú potom pripočítame k údaju na displeji IR teplomera, nám umožní efektívne posúdiť teplotu. Že je rôzna pre rôzne body merania, potvrdzuje aj tabuľka dodávaná k profi IR teplomeru do ucha.

Pri meraní je potrebné vždy dodržať približne rovnakú vzdialenosť od meranej plochy.

Normální rozsah teplot podle místa měření:

AUTOR

Richard Lažanský

Conrad tím