Elektromobilita » Pridajte sa do akcie Go Green a ušetrite na daniach

Aktualizované: 22. 6. 2023 | Čas potrebný na prečítanie: 6 minút

Elektromobilita je zrejme jednou z najdôležitejších technologických inovácií pre zelenšiu budúcnosť, a preto táto téma v posledných rokoch neustále nadobúda na význame.

Príčinou nie sú len zvyšujúce sa ceny benzínu – veľa ľudí trápi aj starosť o životné prostredie a s ňou spojená túžba po udržateľnom spôsobe prepravy. Aj to sú dôvody, prečo prejsť na elektrické autá alebo sa aspoň nad touto možnosťou zamyslieť.

Elektromobilita pritom rozhodne nie je len trend – oveľa viac sa jedná o technológiu, ktorá môže úplne zmeniť spôsob, akým chápeme mobilitu, či už s ohľadom na energiu, ktorá má naše vozidlá v budúcnosti poháňať alebo aj na spôsobe, akým sa chceme prepravovať.

O elektromobily sa ale zaujímajú nielen súkromné osoby. Čím ďalej viac firiem zaobstaráva elektrické autá do svojich vozových parkov. A vedie ich k tomu hneď niekoľko dobrých dôvodov: Po prvé sa na nákup vozidiel a príslušných nabíjacích staníc v mnohých regiónoch alebo aj krajinách vzťahuje štátna podpora a za druhé si múdri manažéri vozových parkov dokážu spočítať, že náklady na údržbu u elektromobilov sú oproti nákladom u klasických vozidiel oveľa nižšie. V tomto ohľade sú elektromobily takmer neprekonateľné. Radi Vám prezradíme ešte ďalšie zaujímavé informácie k téme elektromobility.

Ako si zabezpečiť štátny príspevok a ušetriť na daniach

Dotácie na nákup alebo prenájom elektromobilov a tiež na obstaranie nabíjacích staníc (nástenných boxov) sú poskytované ako na štátnej, tak aj na regionálnej úrovni. Navyše je daňovo zvýhodnené využívanie služobných elektrických vozidiel na súkromné účely.

 Prečo je elektromobilita našou budúcnosťou

Elektroautá to v Nemecku ešte stále nemajú úplne jednoduché. Napriek tomu, že počet novo registrovaných vozidiel stúpa, mnohí ľudia si ešte stále nedokážu predstaviť, že by sa rozlúčili so svojim obľúbeným autom so spaľovacím motorom. Pritom elektromobily prinášajú celú radu výhod:

Šetrenie zdrojov surovín

Napriek tomu, že sa na tom experti doteraz stále nedokázali úplne zhodnúť – zásoby surovín na výrobu fosílnych palív sú konečné a v blízkej budúcnosti budú definitívne vyčerpané. Ich spotreba síce v priemyselne vyspelých krajinách klesá, zato ale v rozvojových krajinách dopyt po rope prudko rastie, takže sa celosvetová spotreba i naďalej zvyšuje.

Elektromobily sú poháňané elektrinou, ktorá môže pochádzať z obnoviteľných zdrojov, napríklad zo slnka alebo z vetra, čo prispieva k znižovaniu závislosti na obmedzených zdrojoch fosílnych palív, akým je ropa. Každý, kto si nainštaluje vlastnú nabíjaciu stanicu u seba doma, prispieva nielen k ochrane životného prostredia, ale šetrí aj peniaze – pokiaľ získava elektrinu z vlastnej fotovoltaickej elektrárne.

Zaťaženie klímy oxidom uhličitým

Pri spaľovaní ropy alebo ropných produktov vzniká okrem ďalších škodlivých látok aj skleníkový plyn oxid uhličitý (CO2), ktorý je považovaný za hlavného pôvodcu dramatickej zmeny klímy. K tomu sa pridávajú ešte masívne problémy so životným prostredím spojené s ťažbou, prepravou a spracovaním surovej ropy.
Elektroautá naproti tomu nevypúšťajú žiadne škodlivé výfukové plyny ako oxid uhličitý, oxidy dusíka (NOx) či jemný prach, takže prispievajú k znižovaniu emisií CO2 a k zlepšovaniu kvality vzduchu. Obzvlášť ak sú napájané energiou z obnoviteľných zdrojov, predstavujú elektromobily ekologicky šetrnú alternatívu k existujúcim spaľovacím motorom.

Technologický pokrok

Technický vývoj elektromotorov a príslušných riadiacich jednotiek urobil v posledných rokoch obrovský pokrok. V spojení s lítiovými akumulátormi sú elektromobily enormne výkonné a dosahujú dojazdy, ktoré je možné v praxi dobre využiť. Okrem toho už dávno prebieha výskum ďalších inovatívnych technológií pohonu a akumulátorov, ktoré popri vyššej energetickej hustote vykazujú aj menšiu uhlíkovú stopu.

Elektromobilita napokon poháňa vpred všetok technologický pokrok v celom automobilovom priemysle, pretože vývoj výkonných batérií a nabíjacích systémov vyžaduje ďalšie a ďalšie inovácie. Okrem toho umožňujú elektrické vozidlá pokročilé funkcie konektivity, vrátane bezdrôtovej aktualizácie a integrácie do inteligentných sietí. Tento technologický pokrok môže prispieť k zlepšeniu výkonnosti vozidiel, ich bezpečnosti a užívateľskej prívetivosti.

Ekonomické výhody

Aj z ekonomického hľadiska prináša nárast elektromobility celú radu výhod. Spoločnosť môže profitovať z budovania priemyselných závodov na výrobu elektromobilov, pretože tým vznikajú nové pracovné miesta v odboroch spojených s výrobou batérií, elektroniky a nabíjacích technológií.
Okrem toho podpora elektromobility posilňuje miestnu ekonomiku a znižuje závislosť na importovaných fosílnych palivách.

Výhody ale pocítia aj súkromné osoby: Pretože sú náklady na prevádzku v porovnaní s klasickými vozidlami so spaľovacími motormi spravidla nižšie, sú elektromobily z dlhodobého hľadiska nákladovo efektívnejšie. Okrem toho sú väčšinou menej náročné na údržbu a spoľahlivejšie než existujúce vozidlá, pretože obsahujú menej pohyblivých dielov, a súčasne môžu slúžiť ako úložisko energie, pokiaľ je jej nadbytok a v prípade potreby túto energiu znovu uvoľniť do siete.Elektrický vs. spaľovací motor – porovnanie dvoch koncepcií pohonu

Každý, kto si dnes chce zaobstarať nové vozidlo, stojí pred rozhodnutím, či staviť na spaľovací motor alebo na elektrický pohon. Preto sme sa podrobnejšie pozreli na najdôležitejšie body oboch koncepcií pohonu.

  Spaľovací motor Elektromotor
Zaťaženie životného prostredia Napriek čisteniu spalín, značné zaťaženie životného prostredia oxidom uhličitým, jemným prachom a oxidmi dusíka. Klimaticky neutrálna prevádzka v prípade, že elektrina pochádza z obnoviteľných zdrojov energie. Výroba akumulátorov vyžaduje mnoho energie a surovín, čo zhoršuje uhlíkovú stopu.
Zložitosť 

Moderný, zložitý spaľovací motor obsahuje asi 2500 dielov, takže je pomerne dosť náchylný k poruchám.

Hlavné komponenty tvoria piesty, blok valcov, vačkový hriadeľ, kľukový hriadeľ, ventily, vstrekovací systém, výfukový systém a systém zapaľovania.

Hauptkomponenten sind Kolben, Zylinderblock, Kurbelwelle, Nockenwelle, Ventile, Einspritzsystem, Abgassystem, Zündsystem.

Elektromotor sa skladá len z asi 250 súčiastok.

Hlavné z nich sú rotor, statorové vinutia, skriňa, ložiská a prípojky.

Spojka ani výfukový systém nie sú potrebné.

Nárast výkonu

Vyšší nárast výkonu je možný až pri vyšších otáčkach.

Vyšší špičkový výkon, ktorý je často lepší pre dlhšie cesty alebo vyššie rýchlosti.

Prevodovka je nevyhnutnosťou.

Vysoký krútiaci moment už pri nízkych otáčkach umožňuje rýchle zrýchľovanie.

Maximálny nárast výkonu spravidla v strednom rozsahu otáčok.

K dispozícii iba jednoduchá redukčná prevodovka.

Klimatizácia Prevádzka chladiaceho kompresora vedie k zvýšeniu spotreby paliva.
Teplo na vykurovanie je odpadovým produktom motora.

Chladenie aj vykurovanie sú elektrické, čo vedie k zníženiu maximálneho dojazdu.

Kto chce ponechať klimatizáciu zapnutú aj počas parkovania, môže vozidlo vykurovať alebo chladiť, zatiaľ čo je pripojené k nabíjaciemu stĺpiku.

Údržba

Pravidelná výmena oleja, olejového filtra, zapaľovacích sviečok, palivového filtra alebo ozubeného remeňa, resp. rozvodovej reťaze.

Výmena spojky, časticového filtra alebo výfukového systému v prípade potreby.

Hnacie ústrojenstvo (batéria) je spravidla úplne bezúdržbové, avšak odporúča sa pravidelná kontrola bŕzd, pneumatík a systému chladenia.
Nabíjacia infraštruktúra Benzín alebo naftu je možné natankovať na všetkých bežných čerpacích staniciach. Je nutná infraštruktúra na nabíjanie batérií. Nabíjanie je možné prostredníctvom domácich elektrických zásuviek, (súkromných) nástenných boxov, rýchlonabíjacích staníc na parkoviskách alebo na diaľničných odpočívadlách, nabíjacích staníc pri hoteloch alebo reštauráciách atď.
70 695 verejných bežných nabíjacích staníc a 14 378 rýchlonabíjacích staníc (stav k 1. marcu 2023, podľa registra nabíjacích staníc Spolkovej agentúry pre siete)
Dojazd

V závislosti na veľkosti nádrže a spotrebe vozidla.

Priemerne 500–800 kilometrov na jedno natankovanie

V závislosti na kapacite a účinnosti batérie.

Priemerne 200–600 kilometrov na jedno nabitie (neustále sa zvyšuje)

Hladina hluku Hlučnosť priemerne 70–80 dB (pri normálnej rýchlosti)

Takmer nehlučné

Priemerne 50–60 dB (pri normálnej rýchlosti)Elektromobil - kúpiť alebo prenajať? Výhody a nevýhody

Ak ste sa rozhodli pre elektromobil, hneď príde ďalšia otázka: Je lepšie ho kúpiť alebo prenajať? Obe možnosti majú svoje pre a proti, ktoré sme prehľadne zhrnuli v nasledujúcich bodoch:

Kúpa elektromobilu

Výhody:

 • Auto je vo vašom vlastníctve, môžete s ním voľne zaobchádzať
 • Získate príspevok vo výške až 4 500 € (v závislosti od kúpnej ceny)
 • Neobmedzený počet kilometrov
 • Sami si volíte servisnú dielňu (možnosť porovnania cien)
 • Sami si volíte poistenie (plné, čiastočné)
 • Máte možnosť si vozidlo sami podľa seba nakonfigurovať
 • Vozidlo môžete predať

Nevýhody:

 • Vysoká počiatočná investícia
 • Môže byť potrebné uzatvorenie pôžičky
 • Vozidlo nepretržite stráca hodnotu
 • Potenciálne náklady na opravy
 • Obmedzená životnosť batérie
 • Vozidlo nie je možné jednoducho vymeniť alebo vrátiť

Elektromobil na lízing

Výhody:

 • Nižšia počiatočná investícia
 • Často výhodné leasingové splátky
 • Získate príspevok vo výške až 4 500 € (v závislosti od doby trvania zmluvy)
 • Pravdepodobne nižšie náklady na opravy (servisná zmluva)
 • Vozidlo je možné ľahko vrátiť alebo vymeniť
 • Zanedbateľný pokles hodnoty
 • Obzvlášť výhodné pre firmy

Nevýhody:

 • Vozidlo nevlastníte
 • Obmedzený počet kilometrov (za kilometre navyše si priplatíte)
 • Nie každá leasingová zmluva dovoľuje cesty do zahraničia
 • Pravidelné termíny údržby a prehliadok
 • Častá väzba na (drahú) servisnú dielňu
 • Často povinnosť uzavrieť drahšiu poistku
 • Obmedzená flexibilita, pokiaľ ide o modifikáciu vozidla

Ak sa pozrieme na oba zoznamy, vidíme, že sa napriek podobne vysokým počtom výhod a nevýhod celkom oplatí vziať si elektromobil na lízing. Najmä keď si uvedomíme, ako prudko sa táto technika vyvíja dopredu, môžu byť súčasné modely už za niekoľko málo rokov výrazne prekonané. Aj dnes neustále zaznamenávame pokroky, pokiaľ ide o dojazd, výkon batérie a dobu nabíjania. Kto si auto prenajme, môže profitovať najmä z jeho pravidelnej výmeny. Kto si vozidlo radšej kúpi, mal by v každom prípade brať do úvahy aj riziko, že jeho novo zakúpený elektromobil bude za niekoľko málo rokov zastaralý.Správne nabíjanie elektromobilov

Akumulátor, srdce každého elektromobilu, na základe svojej kapacity rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje to, koľko kilometrov elektromobil prejde, než bude musieť zastaviť pri nabíjacej stanici.

Nabíjanie je možné dnes vykonať rýchlo a jednoducho – počnúc nabíjaním na verejných rýchlonabíjacích staniciach cez nástenné boxy u vás doma a končiac (v prípade núdze!) nabíjaním z bežnej elektrickej zásuvky.

Nabíjanie zo sieťovej zásuvky

Nabíjanie z domácej sieťovej zásuvky, označovanej tiež ako zásuvka s ochranným kontaktom, resp. zásuvka CEE, vyzerá na prvý pohľad pomerne dostupne a jednoducho. Napokon, nie každý majiteľ elektromobilu si domov kupuje vlastný nástenný box.

Avšak ako dodávatelia energie, tak aj výrobcovia vozidiel tento postup odporúčajú iba v prípade núdze. A to aj v prípade, keď je v nabíjacom kábli integrovaný kontrolný box (ICCB In Cable Control Box), s ktorým pri nabíjaní nedochádza k preťažovaniu zásuvky. Zásuvky sú totiž s výkonom 230 voltov a veľkosťou prúdu 10–16 ampérov dimenzované na prenos oveľa menších množstiev prúdu. Poskytujú preto iba nabíjací výkon 2,4 kW až maximálne 3,7 kW, čo je oveľa menej, než elektromobil vyžaduje.

Podľa toho, aká zásuvka je k dispozícii, môže si proces nabíjania vyžiadať niekoľko hodín. Vysoké zaťaženie môže okrem toho viesť k zvýšenému zahrievaniu, čo môže v najhoršom prípade spôsobiť dokonca roztavenie kábla alebo požiar. Preto by sa malo toto „núdzové“ nabíjanie vykonávať iba cez zabezpečené zásuvky.


Nabíjanie z nástenného boxu

Nástenný box je pevne spojený s elektroinštaláciou a môže v závislosti od toho, ako je dimenzovaný, poskytovať nabíjací výkon až 22 kW.

Tým sa výrazne skracuje doba nabíjania a vozidlo je rýchlo znovu pripravené na použitie. Po pripojení kábla nástenného boxu k vozidlu, nabíjačka vo vozidle rozpozná , ako veľmi môže byť elektrická prípojka zaťažovaná.


Nabíjanie na verejnej nabíjacej stanici

Nabíjanie na verejnej nabíjacej stanici funguje podobne ako nabíjanie z nástenného boxu. Väčšina verejných nabíjacích staníc je vybavených káblom a zástrčkou, ktoré sú kompatibilné s väčšinou elektromobilov – spravidla je to zásuvka pre štandardné konektory typu 2. Niektoré stanice však vyžadujú, aby ste pri sebe mali vlastný kábel.

Z tohto dôvodu vám odporúčame, aby ste so sebou vo vozidle vždy vozili nabíjací kábel, ktorý na jednom konci zodpovedá prípojke vášho vozidla a na druhom konci má konektor typu 2. Iba u rýchlonabíjacích staníc s nabíjaním jednosmerným prúdom (často na diaľničných odpočívadlách) je pripojený konektor CCS alebo CHAdeMO.


Užitočné príslušenstvo pre váš elektromobil

Obzvlášť pre firemných zákazníkov by mohli byť nasledujúce produkty z nášho sortimentu zaujímavé. Pre súkromné osoby máme taktiež výhodné ponuky, na ktoré sa čiastočne vzťahuje aj štátna podpora.Klady a zápory rôznych možností nabíjania

  Výhody Nevýhody
Sieťová zásuvka

Je možné nabíjať z každej elektrickej zásuvky.

Nezávislosť na verejných nabíjacích staniciach.

V skutočnosti sa odporúča len v núdzových prípadoch.

Je potrebné používať nabíjací kábel s ICCB.

Nabíjanie môže trvať veľmi dlho.

Nástenný box

Nabíjanie vo vlastnej garáži.

Proces nabíjania je veľmi rýchly.

Nástenný box vyžaduje vlastný prívod.

Inštaláciu musí urobiť kvalifikovaný odborník.

Verejné nabíjacie stanice

Predĺženie dojazdu vozidla.

Proces nabíjania je veľmi rýchly.

Čiastočná možnosť nabíjania zadarmo.

Je nutné so sebou voziť nabíjací kábel.

Vozidlo je počas nabíjania zaparkované na verejnom pozemku.

Väčšina vodičov nabíja svoje elektroautá doma zo súkromného nabíjacieho stĺpika alebo z nástenného boxu. V elektromobile by ste však vždy mali mať po ruke vhodné nabíjacie káble, aby ste si mohli akumulátor dobiť aj po ceste a nemuseli ste sa vystavovať riziku, že sa ocitnete v nepredvídateľnej situácii s prázdnou batériou.Ako dlho trvá nabitie elektromobilu?

Ako dlho v skutočnosti trvá, kým sa elektromobil kompletne nabije, to závisí od rôznych faktorov. Rozhodujúce je po prvé stav nabitia akumulátora. Pokiaľ je akumulátor vybitý len čiastočne, nabije sa oveľa rýchlejšie, než keby bol úplne prázdny.

Skutočnú dobu nabíjania ovplyvňuje ďalej taktiež kapacita akumulátora vo vozidle (kWh), výkonnosť nabíjacieho zdroja (Kw) a nabíjacia technika vozidla.
K tomu je potrebné vedieť, že akumulátor vozidla často dokáže pojať viac energie, než koľko mu nabíjací zdroj môže poskytnúť. Preto nástenné boxy alebo kontrolné boxy káblov informujú nabíjačky vo vozidlách, ako veľmi smie byť nabíjacia zásuvka zaťažovaná.

Nabíjanie doma alebo na verejnej nabíjacej stanici

Pokiaľ je výkonnosť zásuvky obmedzená, doba nabíjania sa predĺži. Podľa jednoduchého vzorca si môže každý spočítať, ako dlho sa budú rôzne modely elektromobilov nabíjať:

kapacita akumulátora (kWh) / nabíjací výkon (kW) = doba nabíjania (h)

Ak vychádzame z vozidla strednej triedy s kapacitou akumulátora 58 kWh (kilowatthodín), výsledkom sú nasledujúce doby nabíjania (z 0 na 100 percent):

 • Pri sieťovej zásuvke s 2,3 kW trvá nabíjanie 25–26 hodín.
 • Na nabíjacej stanici s 7,4 kW trvá nabíjanie asi 7,5 hodiny.
 • Na nabíjacej stanici s 11 kW by doba nabíjania bola asi 5–6 hodín.
 • Na nabíjacej stanici s 22 kW by doba nabíjania bola asi 2,5 až 3 hodiny.

Nabíjanie na rýchlonabíjacej stanici

Pokiaľ potrebujeme uraziť dlhšie vzdialenosti a ideme napríklad po diaľnici, nájdeme na odpočívadlách a čerpacích staniciach možnosť nabíjania na rýchlonabíjacích staniciach. Tie začínajú pri nabíjacom výkone 50 kW, existujú už ale aj také, ktoré poskytujú 150 kW alebo dokonca 350 kW. Poslednú variantu podporuje však dnes len málo modelov vozidiel.

Ak vychádzame z VW ID.3, výsledkom by boli nasledujúce doby nabíjania (z 0 na 80 percent):

 • Na rýchlonabíjacej stanici s 50 kW trvá nabíjanie až 1 hodinu.
 • Na rýchlonabíjacej stanici so 150 kW trvá nabíjanie 20–25 minút.
 • Na rýchlonabíjacej stanici s 350 kW trvá nabíjanie 10–15 minút.