Sebestačný dom » Energeticky sebestačný dom pre väčšiu nezávislosť

Uverejnené: 10. 10. 2022 | Čas potrebný na prečítanie: 7 minút

Energetická kríza a klimatická zmena názorne ukazujú ako veľmi súkromné domácnosti a najmä komerční spotrebitelia závisia od plynu a elektriny ako primárnych zdrojov energie.

Predovšetkým ak ide o plyn a ropu, sú nepríjemné výkyvy cien na dennom poriadku. Taktiež obavy z výpadkov dodávok fosílnych palív a elektriny sú značné. Tým sa sny o energeticky nezávislom bývaní dostávajú znovu do popredia záujmu. Každý, kto disponuje energeticky sebestačným bývaním, môže stúpajúce ceny za energie ignorovať. Výpadky prúdu alebo prerušenie dodávok plynu zasahuje všetkých. Tí, ktorí majú do značnej miery energeticky nezávislé bývanie, však len v menšej miere, výrazne neskôr alebo vôbec.

Sebestačný dom – čo to vlastne je? A čo môžete urobiť, ak chcete vlastný dom premeniť na nezávislé bývanie, pokiaľ ide o vykurovanie a elektrický prúd? V našom radcovi sa dozviete viac.

Eine Almhütte ist das beste Beispiel für eine autarke Lebensweise. Ako funguje energeticky sebestačné bývanie?

Sebestačnosť znamená oveľa viac než len nezávislosť – a vzťahuje sa predovšetkým na elektrické napájanie.

Obytné budovy disponujú obvykle celou radou prípojok smerom von. Nimi je privádzaná elektrická energia, plyn, teplo a voda. Prípojky tiež odvádzajú odpadové vody.

Nezávislé bývanie a nezávislé rodinné domy predstavujú koncepciu bývania, ktorá je v súlade s transformáciou energetiky a ochranou klímy: obmedzuje alebo dokonca úplne obchádza vonkajšie vplyvy a závislosti, či už energetické alebo ekonomické. Sebestačná budova totiž sama vyrába elektrinu, ktorú jej obyvatelia spotrebúvajú.

V závislosti na stupni prevedenia môže zahŕňať samozásobovanie elektrinou a teplom alebo tiež zásobovanie vodou.

Možné súčasti sebestačnej budovy

Vysvetlivky:

 • Veterný generátor

 • Solárne kolektory

 • Fotovoltaický systém

 • Nabíjacia stanica pre elektromobil

 • Podlahové kolektory

 • Tepelné čerpadlo

 • Zásobná nádrž tepelného čerpadla

 • Batériové úložisko

 • Kachle na drevo s rozvodom vody

 • Domáca vodáreň

 • Nádrž na dažďovú vodu

Elektrický prúd

Teplá voda

Dažďová vodaAké sú prednosti energeticky sebestačného bývania?

Nezávislosť vlastného domova na externých zdrojoch energie prináša mnoho výhod. Kompletne energeticky nezávislý rodinný dom…

✓  predstavuje efektívne, udržateľné, ekologicky šetrné a zelené zásobovanie energiami.

✓  obmedzuje spotrebu prúdu z externého prostredia, energie na vykurovanie a teplej vody na nulu.

✓ šetrí obyvateľom domu vstupné náklady a tiež náklady závislé od spotreby.

✓  umožňuje nezávislosť na dodávateľských reťazcoch a výkyvoch v dodávkach.

✓  umožňuje odpojenie od verejnej siete a prípojok, rovnako ako od zmlúv s dodávateľmi.

✓  je ukážkou transformácie energetiky v praxi.

✓  je dôkazom priekopníckeho ducha a príkladom pre ostatných.

✓  dodáva obyvateľom dobrý pocit.

Tip: Informujte sa na možnosť získania podpory či dotácie v mieste vášho bydliska. Využitím dotácií si znížite náklady na vaše ekologické bývanie.Pasívny dom alebo nízkoenergetický dom?

Energeticky sebestačné domy sa môžu značne líšiť. Existujú totiž rôzne stupne sebestačnosti. Spravidla dnes hovoríme, že dom je sebestačný, ak už nie je úplne závislý na dodávkach elektriny a tepla zvonku.

Energeticky účinné domy KfW

Energeticky účinné domy KfW sú v súčasnosti na vzostupe. Vďaka zatepleniu a dobrej izolácii spotrebujú výrazne menej energie ako referenčné budovy využívané spoločnosťou KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, Kreditná banka pre výstavbu). Energeticky účinné domy KfW existujú vo variantoch 40 a 40 plus: energeticky účinné domy KfW 40 vykazujú zníženie referenčných hodnôt o 60 percent. Vo variante 40 plus platia rovnaké požiadavky ako pri energeticky účinnom dome 40, navyše sú ale splnené ešte ďalšie požiadavky na ventilačný systém, produkciu elektriny, systém batériových úložísk a ovládací terminál.


Pasívny dom

Energeticky ešte úspornejšie, a teda o krok bližšie k sebestačnosti sú pasívne domy. Vďaka vynikajúcemu zatepleniu a ešte lepšiemu zadržiavaniu tepla je možné takýto dom vykurovať primárne pasívnymi zdrojmi tepla, ako je slnečné žiarenie, prostredníctvom solárnych systémov. Na sebestačné vykurovanie  slúži ako ďalší zdroj tepla vetranie s rekuperáciou tepla. To rozvádza teplý vzduch po budove prostredníctvom kanálov. A oplatí sa to: Pasívny dom spotrebuje asi o 90 % menej energie na vykurovanie ako existujúce domy a o 75 % menej energie ako novostavby. Dnes už existujú pasívne domy pre takmer akýkoľvek spôsob využitia: obytné budovy, kancelárie a správne budovy, výrobné haly a skladovacie priestory.


Dom s takmer nulovou spotrebou energie

Okrem nízkoenergetických budov existujú aj domy s takmer nulovou spotrebou energie. Tie sa vyznačujú vyrovnanou energetickou bilanciou: Budova spotrebováva rovnaké alebo dokonca menšie množstvo energie, než koľko jej získa z fotovoltaických systémov a solárne termických kolektorov. Je na rozhodnutí staviteľa alebo osoby, ktorá vykonáva sanáciu budovy, akú mieru sebestačnosti pri vykurovaní a zásobovaní elektrinou zvolí.Ako premeniť dom na energeticky sebestačné bývanie?

Energeticky sebestačné domy existujú v mnohých variantoch, s rôznym vybavením a s rôznou veľkosťou zariadenia. Najdôležitejším aspektom je veľmi kvalitná tepelná izolácia, ktorú je možné realizovať pri novostavbách a v rámci energetickej sanácie. V zime udržuje teplo vo vnútri budovy a bráni jeho stratám. V lete zase zamedzuje tomu, aby teplo vnikalo dovnútra. Vo vnútri je tak príjemne svieže a chladné prostredie.

Základným predpokladom je, aby sa v dome využívali regeneratívne zdroje energie, napríklad priame slnečné žiarenie, veterná energia alebo teplo z okolitého prostredia. Je možné sa tak vyhnúť aj použitiu obnoviteľných zdrojov surovín, akým je drevo. Energeticky sebestačné bývanie pre dlhodobé užívanie zrealizujete najjednoduchšie ako kombináciu fotovoltaických systémov, batériových úložísk a tepelného čerpadla.

Každý, kto to myslí vážne, pokračuje v ekologicky šetrnom a nezávislom získavaní energie v malom. Napríklad riešenia v oblasti Smart Home ako EnOcean umožňujú prevádzku komponentov bez energie z batérií. Energiu potrebnú na prevádzku vytvárajú akčné členy ako spínače osvetlenia a tlačidlá metódou Energy Harvesting: Elektromechanické meniče dodávajú minimálne množstvo prúdu vo forme kinetickej energie pri stlačení tlačidla.Ako vyzerá energeticky sebestačné elektrické napájanie?

Fotovoltaický systém na streche domu je srdcom samozásobovania energiou. Nabíjacie úložisko energie ukladá denné prebytky elektrického prúdu zo solárneho systému na noc a môže pokryť spotrebu energie v nasledujúcich dňoch, pokiaľ by sa zhoršilo počasie.

Vedľa batériových úložísk sú alternatívne v ponuke aj úložiská energie na báze vodíkovej technológie.

Taktiež blokové tepelné elektrárne (BHKW) s kogeneračnými jednotkami, termovoltaika (premena tepla na elektrinu) alebo malé veterné elektrárne v podobe veterného generátora vyrábajú potrebnú elektrinu.Čo je EMS?

Dôležitým aspektom energeticky sebestačného domu je riadenie spotreby energie prostredníctvom systému energetického manažmentu (EMS). Zariadenie flexibilne upravuje toky prúdu medzi spotrebičmi v budove a v záhrade, zariadením na výrobu energie a batériovým úložiskom.

Systém EMS pomáha s optimálnym využívaním prúdu, ktorý si sami vyrobíte. Za tým účelom prepája všetky elektrické spotrebiče v domácnosti, kontroluje ich spotrebu a vďaka inteligentnému manažmentu odberu prúdu koordinuje aktuálnu spotrebu energie.

Podľa toho, koľko elektriny fotovoltaický systém práve vyrába a ako je plné úložisko, dochádza k zapínaniu a vypínaniu spotrebičov, stmievaniu svetla alebo odsúvaniu procesov nabíjania, napríklad prostredníctvom nástennej nabíjačky elektromobilov na neskoršiu dobu. Systém sám rozhoduje, kedy pobeží práčka alebo sušička a kedy sa zapne vonkajšie tepelné čerpadlo na vyhrievanie bazéna. Pokiaľ všetko beží ruka v ruke, vďaka energii vyrobenej domom postačí z verejnej siete odoberať menej alebo dokonca žiadnu energiu.

Ďalšie úlohy energeticky sebestačného domu so systémom EMS: Pomôže vám udržať si prehľad o tokoch energie v oblasti výroby prúdu a jeho spotreby. Údaje o výrobe a spotrebe prúdu znázorní formou diagramov a štatistík.Ako je možné nezávisle kúriť?

Koncepcia energetickej sebestačnosti v oblasti vykurovania a prípravy teplej vody, obzvlášť vhodná pre rodinné domy, je kombinácia fotovoltaického systému a tepelného čerpadla. Do úvahy pripadajú tepelné čerpadlá zem-vzduch, zem-voda, vzduch-voda  alebo vzduch-vzduch.

V závislosti od typu využívajú teplo zeme alebo vzduchu na pokrývanie potreby tepla a teplej vody v dome. Praktické: Tepelné čerpadlo je možné v letných mesiacoch využívať aj na chladenie miestností.

Vďaka solárne termickým kolektorom môžete využívať energiu slnka na prípravu teplej vody a na vykurovanie. Solárne termické kolektory na streche zachytávajú slnečné žiarenie a premieňajú ho na tepelnú energiu.

Táto tepelná energia je cez solárny okruh dopravená do zásobnej nádrže a odtiaľ je rozvádzaná ako teplá pitná alebo úžitková voda a ako podpora vykurovania obytného domu.Je možný aj nezávislý zdroj vody?

Vodu pre nezávislý život získate v ideálnom prípade z vlastnej studne na vašom vlastnom pozemku. Získanie povolenia na stavbu studne je však dnes veľmi ťažké alebo dokonca nemožné.

Ďalej potrebujete riešenie pre odpadovú vodu. Hoci z právneho hľadiska existuje teoreticky možnosť prevádzkovať malú čističku odpadových vôd, súčasne však často existuje povinnosť  pripojiť sa k verejnej kanalizácii.

Preto je potrebné túto možnosť starostlivo zvážiť.Ako urobiť nezávislú aj komunikáciu a zábavu?

Energeticky sebestačný dom na vlastnom pozemku sa ľahko zaobíde bez pevnej telefónnej linky a káblového pripojenia k internetu.

Namiesto toho využite bezdrôtový internet alebo LTE. Budete potrebovať LTE router alebo mobilný LTE hotspot.

Alternatívne môžete na svojom smartfóne vytvoriť hotspot cez WLAN a mobilné dátové spojenie zdieľať.

Energeticky sebestačný dom nepotrebuje klasickú televíznu káblovú prípojku.

Môžete alternatívne využiť satelitný systém alebo televíziu cez WLAN a internet