bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Poradca

Úlohou dataloggerov je meranie a ukladanie hodnôt prenášaných zo senzorov. Uložené dáta je možné neskôr vyhodnocovať pomocou programov na počítači a odovzdávať ďalej. Medzi príklady hodnôt, ktoré môže datalogger merať patrí teplota, vzdušná vlhkosť, napätie alebo účinnosť solárnych zariadení. Niektoré dataloggery dokážu obstarať viac dát naraz, napríklad teplotu i vlhkosť a tlak vzduchu, iné len jednu hodnotu.

Datalogger a použité senzory musia byť samozrejme navzájom kompatibilné. S jedným dataloggerom je možné určité dáta (napríklad teplotu a hlasitosť) zisťovať a ukladať v pevne stanovenom intervale. Dataloggery sú ideálnou voľbou, keď potrebujete pravidelne merať určité hodnoty, napríklad teplotu a vlhkosť vzduchu a získané dáta ukladať. To umožňuje dodatočné vyhodnocovanie na PC.