bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Poradca

 

Osciloskopy sú elektronické meracie prístroje, ktoré na svojej obrazovke môžu ukazovať väčší počet elektrických napätí súčasne. Stredom záujmu je pri meraní spravidla časový priebeh napäťových kriviek a ich zmeny počas času.

Za týmto účelom sa vo dvojrozmernom systéme súradníc s horizontálnou (časovou) osou X a vertikálnou (napäťovou) osou Y zobrazuje napäťová časová krivka (graf priebehu). Obrázku, ktorý je zobrazený na malom monitore, sa hovorí oscilogram.

Zatiaľ čo predtým bežné analógové osciloskopy pozostávali z výbojok podobných tým, ktoré nájdete v televízoroch, ich digitálni nástupcovia sú vybavení LCD displejom. Podľa prostredia, kde sa osciloskop používa, sú vhodnou voľbou ručné či stolné osciloskopy.