bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Poradca

 

Merač vzdialenosti alebo tiež diaľkomer slúži pre rýchle, jednoduché a presné meranie vzdialenosti. Pri jeho použití tak úplne odpadá zložitá manipulácia s bežným zvinovacím metrom alebo pásmom. Práca s diaľkomerom spočíva v pozorovaní povrchu (alebo tiež požadovaného bodu) a stlačení jedného tlačidla. Merací prístroj tak vo veľmi krátkom čase dokáže stanoviť presnú vzdialenosť z vašej pozície k cieľovému objektu.

Obrovskou výhodou diaľkomerov je ich jednoduché využitie aj v ťažko prístupnom teréne a objektoch, kde je následne možné merať vzdialenosť aj bez akýchkoľvek ďalších technických pomôcok. Jedná sa napríklad o situáciu v objekte s veľmi vysokými stropmi alebo v miestnostiach s veľkou zastavanosťou nábytkom a existenciou ďalších prekážok. Profesionálne laserové diaľkomery navyše umožňujú vykonanie nepriameho merania pomocou integrovaného inklinometru a technológie triangulácie, vďaka ktorej je tak možné určiť výšku steny alebo napríklad stromu v prípade, kedy nie je k dispozícii možnosť priameho merania.

Aké druhy meračov vzdialenosti existujú?

V súčasnej dobe používané metódy na meranie u kompaktných ručných meračov vzdialenosti sú založené na laserovom lúči alebo na ultrazvukových vlnách. Metóda merania vzdialenosti pomocou ultrazvuku pritom neustále naberá na svojom význame. Kým laserové diaľkomery používajú na meranie technológie modulovaného a zaostreného lúča vo viditeľnom spektre, ultrazvukové diaľkomery vysielajú vysokofrekvenčné zvukové impulzy. Z časového rozdielu medzi vysielaním, odrazom a spätným prijatím signálu následne dokáže systém ultrazvukového diaľkomeru vypočítať vzdialenosť medzi objektmi (tj. meracím prístrojom a cieľovým objektom).

Výhody a nevýhody oboch metód merania

Ultrazvukový merač vzdialenosti:

 • K dispozícii sú na trhu zariadenia už za veľmi prijateľnú cenu.

 • Vysoká presnosť pri meraní v interiéri a na hladkom a väčšom povrchu.

 • Obmedzený dosah a presnosť pri použití vo vonkajšom prostredí.

 • Nemožnosť resp. nespoľahlivosť presnosti merania u malých objektov.

 • Zníženie citlivosti vo vetre, pri výkyve okolitých teplôt a pri meraní šikmých objektov.

 • Zníženie dosahu prípadne nemožnosť merania objektov s povrchom, ktorý absorbuje zvuk.

Laserové merače vzdialenosti:

 • Cenovo dostupné prístroje pre laické použitie.

 • Dosah pri meraní vzdialenosti až 200 m s presnosťou ± 1 mm.

 • Možnosť použitia bez ohľadu na určité klimatické podmienky - vietor a teplota nemajú na priebeh merania žiadny vplyv.

 • Možnosť merania aj veľmi malých predmetov, ktoré je možné pomocou laserového bodu ľahko zamerať.

 • Ovplyvnenie merania u objektov s reflexivním povrchom.

 • Hmla, sneh alebo silné zrážky a dopad priamych slnečných lúčov môžu ovplyvniť dosah, viditeľnosť a použitie laserového lúča.

Výber vhodného merača vzdialenosti - hlavné kritériá a na čo sa pri nákupe zamerať

Hlavnú úlohu pri výbere merača vzdialenosti hrá merací rozsah, ale aj skutočnosť, či je merací prístroj určený pre použitie len v interiéri alebo vo vonkajšom prostredí. Tieto informácie nájdete v dátovom liste, ktorý je súčasťou každého výrobku. Maximálny merací rozsah, ktorý je uvádzaný na merači a uvažovaný pre meranie, sa spravidla vždy vzťahuje na ideálne podmienky a to najmä pri postavení priamo k meranému objektu, ktorý optimálne odráža signál alebo pre laserový lúč v interiéri bez dopadov priamych slnečných lúčov, poprípade bez ovplyvnenia umelým osvetlením svietiaceho zo strany. Pri nákupe vhodného merača sa preto odporúča, aby vybraný prístroj podporoval merania na očakávanú vzdialenosť a poskytoval dostatočne presné výsledky aj za iných ako ideálnych podmienok.

Počas dňa vo vonkajšom prostredí je laserový lúč resp. jeho bod horšie viditeľný, a to aj na kratšiu vzdialenosť. Samotné meranie potom môže byť preto veľmi ťažké. Pre použitie vo vonkajšom prostredí a v oblasti stavebníctva sú preto väčšinou vhodné len laserové merače vzdialenosti s optickým hľadáčikom.

Moderné prístroje majú túto optiku väčšinou už integrovanú do farebného TFT displeja. Laserový bod je tak veľmi dobre viditeľný uprostred nitkového zameriavacieho kríža. Zložité hľadanie laserového lúča a pohľad na cieľový bod voľným okom tak už nie je potrebný. Pri meraní na väčšie vzdialenosti je pritom možné obraz priblížiť (prístroje vybavené funkciou zoom) a zaistiť tak presnejšie zameranie laserového lúča na meranom objekte.

Pri použití prístroja určeného pre meranie v interiéri, v stavebníctve a vykonávaní terénnych prác sa tak vždy odporúča použitie laserových diaľkomerov s integrovaným snímačom náklonu. Informácie o uhle sklonu získané pri meraní s touto technológiou rozširujú možnosti merača vzdialenosti o ďalšie funkcie. Medzi tieto funkcie patrí napríklad:

 • meranie náklonu,

 • záznam výšky,

 • meranie naklonených objektov,

 • meranie výšky profilu,

 • nepriame meranie skrz prekážky,

 • meranie na fotografii.

Merače vzdialenosti s pamäťovými funkciami a funkcií prenosu dát (snímok) vám pomôžu ušetriť veľa času a námahy pri zaznamenávaní nameraných hodnôt a názvov rôznych objektov a pri častých a zložitých meracích operáciách. S použitím vhodného softvéru si navyše môžete vyhotovené snímky jednoducho označiť a následne archivovať. Predídete tým možným chybám, ktoré môžu vzniknúť počas triedenia vašich dát.

Príklad aplikácie 1: Meranie rozmerov stien a stropov pre maliarske práce

Meranie plochy pre maľovanie pomocou bežného zvinovacieho metra alebo pásma môže byť mnohokrát časovo veľmi náročné. Moderné merače vzdialenosti pritom túto operáciu môžu zabezpečiť prakticky okamžite. Pri nákupe merača sa uistite o tom, že disponuje funkciou "Painter function" na meranie plochy miestnosti pre maľovanie. V závislosti na systémovej výbave umožňujú merače vzdialenosti načítavať všetky rozmery v miestnosti (vrátane stropu) a po zázname posledného rozmeru veľmi ľahko vykonať samotný výpočet celkovej plochy v metroch štvorcových. Cenovú ponuku so stanovením potrebného množstva farby vďaka takto vybaveným prístrojom vytvoríte zákazníkovi takpovediac behom niekoľkých sekúnd.

Príklad aplikácie 2: Meranie rozmerov z fotografie

Ide o prípad, keď ste pri objekte, ktorý nie je v danej chvíli prístupný, ale napriek tomu požadujete určiť jeho rozmery. Aj táto situácia má svoje riešenie a to vďaka meraniu zo snímky. Postačí vykonať iba jedno meranie - vykonané v pravom uhle k objektu. Na nadobudnutom snímku objektu sú obrysy objektu označené šípkami a namerané hodnoty pre výšku, šírku a plochu objektu sa zobrazia priamo na displeji merača vzdialenosti. U okrúhlych objektov je pritom možné vďaka špeciálnej meracej technológii určiť ich priemer.

FAQ - Často kladené otázky na tému meračov vzdialenosti

Je nevyhnutné pri meraní dodržiavať určitú minimálnu vzdialenosť od meraného objektu?

Áno, určitú minimálnu vzdialenosť je vždy nutné zachovať. Pre ultrazvukové merače je to vzdialenosť zvyčajne v rozsahu od 50 cm a viac. V závislosti na určitom modeli potom môžu byť laserové merače používané v oveľa kratšej vzdialenosti od meraného objektu, jedná sa spravidla o vzdialenosť min. 5 cm.

Aká vysoká je presnosť meračov vzdialenosti? Nie je bežný meter alebo pásmo ďaleko presnejšie?

Vysoko kvalitné a profesionálne laserové merače vzdialenosti zaručujú presnosť merania v rozsahu ± 1 mm a to aj na väčšie vzdialenosti alebo v nerovnom teréne. Meranie takýmito prístrojmi zároveň vylučuje chyby, ktoré sa môžu ľahko vyskytnúť pri meraní bežnými ručnými metrami a inými mechanickými meracími prístrojmi.

Nie je možné vykonať meranie laserovými diaľkomermi u objektov s vysoko lesklým povrchom. Existuje preto nejaké riešenie?

Tento problém sa dá veľmi jednoducho odstrániť. Nalepte na meraný objekt kus pásky alebo použite špeciálnu cieľovú doštičku, vďaka ktorej bude bod laserového lúča už veľmi dobre viditeľný a systém prístroja bude môcť spustiť meranie vzdialenosti.

Laserový lúč (resp. jeho koncový bod) je veľmi zle viditeľný. Je nejaká možnosť ako to napraviť?

Pri použití špeciálnych okuliarov pre videnie laserového lúča dosiahnete maximálne zreteľného videnia červeného svetla tj. laserového lúča, ktorý systém diaľkomeru generuje. Pre meranie vo vonkajšom prostredí sa v každom prípade odporúča použitie merača vzdialenosti s integrovaným hľadáčikom - optikou, ktorá umožňuje priblíženie obrazu (zoom).

Záver: Kúpa vhodného merača vzdialenosti

Pre jednoduchšie aplikácie si vystačíte s jednoduchým ultrazvukovým diaľkomerom. Jedná sa napríklad o meranie pre maliarske alebo tapetovacie práce v interiéri alebo tam, kde nie je kladená požiadavka na absolútnu presnosť v rádoch mm. Steny a stropy spoľahlivo odráža vysokofrekvenčný signál a nehrozí tak žiadne riziko, aby signál cieľový bod minul. Rovnako tak na účely zamerania okien nie je potrebná 100% presnosť merania ani prístroje špičkovej úrovne s väčším počtom funkcií. Pre tieto aplikácie preto úplne postačia kompaktné a prenosné laserové diaľkomery.

Pre náročnejšie úlohy v oblasti stavebníctva a užívateľov, ktorí si potrpia na vysoký komfort merania, potom slúžia profesionálne laserové diaľkomery, ktoré samozrejme prinášajú oproti bežným prístrojom celý rad výhod. Medzi hlavné výhody patrí možnosť ukladania dát a snímok meraných objektov do smartphone, tabletu alebo napríklad počítača na účely ďalšieho spracovania, čo prináša významnú časovú úsporu, najmä pri práci na veľkých projektoch. Rovnako tak prinášajú špičkové diaľkomery možnosť vykonávať meranie, ktoré by inak vyžadovalo použitie hneď niekoľkých rôznych prístrojov naraz. V takom prípade by znovu celé meranie zahŕňalo zbytočne vysoké nároky na čas. Z týchto dôvodov a na tieto účely sa preto jednoznačne oplatí zakúpiť len niektorý vysoko výkonný a multifunkčný merač.